Arkiv för: 2002

2002-02-01

Brandväggen – Från en anonym lagspelare till en nyckespelare

När jag installerad, konfigurerade och uppgraderade brandväggar 1995 då var det helt i sin ordning att man gjorde detta under drift. Det var inte hela världen om brandväggen var nere ett par tre timmar. Ett brandväggshaveri under en dag var heller inte hela värden. Det påverkade knappt verksamheten. Tänk denna …

Läs mer
2002-03-01

Provkör leverantören!

I en tid där produkterna alltmer liknar varandra är det dags att välja andra utvärderingskriterier. Att “tanka” hem ett utvärderingsexemplar av en programvara säger sällan någonting om en leverantörs förmåga att stötta kunden efter ett inköp. Det är dags att provköra sin leverantör! För en tid sedan var jag inbjuden …

Läs mer
2002-05-01

Funktionsbrevlådor

info@, abuse@, postmaster@ Ni har väl inte missat att sätta upp de viktigaste funktionsbrevlådorna? Varje organisation förväntas ha ett antal funktionsbrevlådor för såväl internet-relaterade som organisations-relaterade funktioner. Det finns en internet standard (RFC2142) vilken beskriver de funktionsbrevlådor som varje organisation bör ha (skall ha). Standarden för funktionsbrevlådor är uppdelad i …

Läs mer
2002-08-01

När gjorde ni en nätsäkerhetsrevision senast?

Går er säkerhetspolicy att applicera i praktiken? Fungerar era nätsäkerhetsverktyg som det är tänkt? Hur reagerar din organisation på ett angrepp? En nätsäkerhetsrevision ger svaren! Lösningar för att skydda sig mot osäkra nät såsom Internet blir allt komplexare. Dels skall lösningarna skydda från alla tänkbara hot, dels skall lösningarna medge …

Läs mer
2002-09-01

Säkerhetsbranschen måste uppträda mer professionellt!

Det går snart inte en dag utan att man i media rapporterar om den ena IT-säkerhetsbristen efter den andra. Hur illa ställt är det egentligen? Står vi inför ruinens brant? Lugn, enligt vår uppfattning är det inte så illa ställt som media många gånger låter påskina. Avsaknaden av sedvanlig journalistisk …

Läs mer
2002-10-16

De Internetbaserade hoten ökar!

ISS analysgrupp X-Force släppte nyligen sin kvartalsrapport “Internet Risk Impact Summary” (IRIS). Rapporten bygger på statistiska data och trendanalyser från över 16 miljoner säkerhetshändelser från 400 nätverks- och serverbaserade intrångsdetektorer. I rapporten konstateras att Internetbaserade hot blir allt mer svårartade och att de växer i fortsatt hög takt. Antalet kända …

Läs mer
2002-11-23

Finns VPN?

Redan 1995 trodde jag att påföljande år skulle vara det år VPN gjorde entré hos såväl näringsliv som offentlig sektor. Idag, sju år senare, är det fortfarande en förvånande liten massa som använder VPN-teknik för att etablera kommunikation mellan kontor och för att medge mobil access till företagsinterna nät. 1995 …

Läs mer