Aktiviteter

2022-05-31, 15:00

Pointsharp presenterar Secure Cloud – Net iD

Pointsharps experter Jens Alm och Daniel Hällback (tidigare SecMaker) visar tjänsten Secure Cloud Net iD möjliggör administration av smartkort, virtuella smartkort, YubiKey och mobil autentisering för alla system, applikationer och tjänster och förklarar hur den ger kontroll över användare och digitala identiteter.

Läs mer

Utbildningar

2022-06-07
2022-09-20
2022-11-08

OAuth och OpenID Connect utbildning

Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig använda och konfigurera OAuth och OpenID Connect, för att få mer djupgående kunskaper inom området. Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur det förhåller sig till användarklienter. Läs mer
2022-10-05

Certezzas Certifikatutbildning del 1

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2022-10-12

Utbildning säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling

Målet är att deltagarna ska få en förbättrad kunskap om de krav som säkerhetsskyddslagen ställer i samband med upphandling och ge en insikt i hur arbetet med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och verksamheter ska bedrivas. Kursen ger en överblick av säkerhetsskyddslagstiftningen med tillhörande författningar samt beskriver processen för säkerhetsskyddad upphandling samt dess koppling till andra upphandlingsregelverk som lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Läs mer
2022-10-18

Grundkurs i verktyget KLASSAv4

Vi går igenom vad KLASSA är, grundläggande informationssäkerhet, informationsklassning, övningsexempel samt användarfall. Efter utbildningen ska du kunna informationsklassa tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder. Läs mer
2022-11-01

Certezzas Federationsutbildning

Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men även till informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2022-11-15

Fördjupningskurs i verktyget KLASSAv4

Vi går igenom nyheter i KLASSAv4, informationssäkerhet och klassning, användarfall och framtiden för KLASSA. Efter utbildningen ska du kunna klassificera tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder. Läs mer