Aktiviteter

2017-08-31, 08:30 - 2017-08-31, 11:30

Seminarium 31 augusti – Säkra meddelanden

Förmiddagen den 31 augusti viger vi till utmaningen att hantera säkra meddelanden.

Läs mer
2017-09-12 09:00:00 - 2017-09-12 17:00:00

Certezzas Certifikatutbildning del 1

Kursen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Detta ger oss en tydlig bild av hur certifikat ser ut i detalj.

Läs mer
2017-09-13 09:00:00 - 2017-09-13 17:00:00

Certezzas Certifikatutbildning del 2

Utbildningen tar upp hur du installerar och konfigurerar ett Microsoft PKI/CA samt hur design, standarder och säkerhetskrav etc. påverkar ditt PKI/CA. Vi tar även upp hur en CA-policy skrivs och vilka delar i organisationen som behöver involveras i PKI/CA-rutinerna.

Läs mer
2017-09-20 09:00:00 - 2017-09-21 17:00:00

Certezzas Kryptoutbildning

Vi lever i en verklighet där alltmer kryptografi används i olika syften och i tillämpning av olika typer av skyddsåtgärder. Eftersom en kryptografisk funktion eller skyddsåtgärd aldrig får högre värde än förmågan att säkerställa kvaliteten på de detaljer som är avgörande, exempelvis: • Nyckelskydd • Nyckelgenerering • Slumptal och entropifaktorer • Faktiska implementationer av kryptofunktioner.

Läs mer
2017-09-26 09:00:00 - 2017-09-26 17:00:00

Utbildning till Dataskyddsombud (DPO)

Kursen vänder sig till dig som vill inhämta kunskaper för att kunna vara DPO/Dataskyddsombud eller vara huvudansvarig (projektledare) för att för att förbereda ditt företag/organisation för att klara kraven i GDPR - Dataskyddsförordningen.

Läs mer
2017-09-27 09:00:00 - 2017-09-29 17:00:00

Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete.

Läs mer