Aktiviteter

2022-11-08, 15:00

KLASSA

KLASSA är ett självskattningsverktyg som hjälper er KLASSA era verksamhetssystem och informationstillgångar. När kan KLASSA användas och vilka utmaningar hjälper KLASSA till med? Lyssna in på Certezzas webinar om KLASSA.

Läs mer

Utbildningar

2022-10-06 - Fullbokat
2022-11-24

Certezzas Certifikatutbildning del 1

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2022-10-27

Utbildning i hur man planerar en krisövning

Att öva är ett av de viktigaste pedagogiska verktygen för att stärka den egna förmågan att hantera olyckor, kriser eller höjd beredskap. Övningar erbjuder en trygg miljö för en tillämpad kompetensutveckling på både individuell och organisatorisk nivå som dessutom kan följas upp och utvärderas. Målet är att du ska få en grundläggande förståelse för de förutsättningar som behöver beaktas för att antingen bygga och genomföra krisövningar själv, eller för att bli en bra beställare av krisövningar från en övningsleverantör. Läs mer
2022-11-08

OAuth och OpenID Connect utbildning

Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig använda och konfigurera OAuth och OpenID Connect, för att få mer djupgående kunskaper inom området. Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur det förhåller sig till användarklienter. Läs mer
2022-11-09

Certezzas Federationsutbildning

Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men även till informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2023-04-26

Clavister NetWall Fundamentals

Clavister NetWall Fundamentals är instegsutbildningen för den som ska arbeta med Clavisters brandväggar. Både nybörjare och tekniker med erfarenhet av andra tillverkare har nytta av utbildningen. Efter utbildningen kommer du ha en bra grund för att förstå nätverkssäkerhet, hur man installerar och konfigurerar next generation firewalling och hur det passar in i ett nätverkssammanhang. Läs mer