Aktiviteter

2019-02-22, 08:30

Frukostseminarium 22:a februari – Sätter Cloud Act stopp för flyttlasset till molnet?

Certezzas jurister skapar förståelse för det nya moln-landskapet och vilka tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga.

Läs mer
2019-03-08, 08:30

Frukostseminarium 8:e mars – om personuppgifter i ostrukturerad data

Har ni koll på vilka personuppgifter er organisation lagrar? I era centrala system har ni förmodligen rätt bra koll. Men hur ser det egentligen ut lokalt hos varje användare?

Läs mer

Utbildningar

2019-03-12
2019-05-28

Grundläggande informationssäkerhet

Utbildningen riktar sig till dig som kommer i kontakt med informationssäkerhetsfrågor i ditt arbete. Du kanske är jurist, dataskyddsombud, upphandlare, projektledare eller sitter i ledningsgrupp? Du kommer att få en grundförståelse för informationssäkerhetsfrågor som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Läs mer
2019-03-19

Certezzas Säkerhetsskyddsutbildning

Utbildningen tar upp vad den nya Säkerhetsskyddslagen omfattar och innebär, bl.a. innebörden av säkerhetsskyddsanalys, hur säkerhetsskyddsåtgärder inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet kan fås att samverka för att uppnå ett sammanhållet, balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd, samt hur säkerhetsskyddet konkretiseras i en säkerhetsskyddsplan.

Läs mer
2019-03-26

Utbildning Dataskyddsombud (DPO)

Utbildningen vänder sig både till dig som är utsedd till dataskyddsombud eller som arbetar med dataskyddsfrågor inom er organisation.

Läs mer
2019-04-02

Utbildning NIS-direktivet

NIS-direktivet - Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster. Målet med utbildningen är att informera om den nya lagens innehåll och riktar sig till alla som kommer arbeta med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Läs mer
2019-04-04

Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSAv3.5

Utbildningen går igenom informationsklassning och riskhantering med teoretisk genomgång och praktiska övningar. Efter utbildningen kommer du med hjälp av KLASSA kunna klassificera olika typer av informationstillgångar och med hjälp av denna metodik kunna svara på, på vilket sätt denna tillgång är skyddsvärd samt hur man omsätter detta till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Läs mer
2019-04-09

Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete.

Läs mer
2019-04-16

Revision för Dataskyddsombud

Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Som ett led i detta arbete ska man analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs. Målet med utbildningen är att du i rollen som dataskyddsombud ska få verktyg till granskningen av regelefterlevnad i din organisation.

Läs mer
2019-05-07

Certezzas Federationsutbildning

Certezzas Federationsutbildning löper över två dagar och innehåller både teori och praktiska moment. Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men är även lämplig för informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering faktiskt går till i praktiken.

Läs mer
2019-05-14

Certezzas Certifikatutbildning del 1

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet.

Läs mer
2019-05-15

Certezzas Certifikatutbildning del 2

Utbildningen tar upp hur du installerar och konfigurerar ett Microsoft PKI/CA samt hur design, standarder och säkerhetskrav etc. påverkar ditt PKI/CA. Vi tar även upp hur en CA-policy skrivs och vilka delar i organisationen som behöver involveras i PKI/CA-rutinerna.

Läs mer
2019-05-21

Grundläggande utbildning i certifiering mot ISO/IEC 27001:2013

Att certifiera sitt LIS innebär många fördelar, inte minst gentemot organisationens olika intressenter. Utbildningen vänder sig till organisationer som är intresserade av vad kraven för en certifiering mot ISO/IEC 27001 ser ut samt hur certifieringsprocessen är uppbyggd.

Läs mer