Aktiviteter

2020-02-13, 08:30

Frukostseminarium 13 februari – Säker rekrytering

När en säkerhetsåtgärd fallerar finns det nästan alltid ett direkt eller indirekt inslag av mänsklig aktivitet. Detta seminarium adresserar säkerhetsåtgärder inom området Personalsäkerhet och Säker Rekrytering. Lär dig hur du kan börja arbeta systematiskt för att förebygga, identifiera och hantera insiderhotet inom ramen för er rekrytering och personaltjänst. Vi bjuder på frukost och nya insikter!

Läs mer

Utbildningar

2020-02-20
2020-05-07

Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSAv3.5

Utbildningen går igenom informationsklassning och riskhantering med teoretisk genomgång och praktiska övningar. Efter utbildningen kommer du med hjälp av KLASSA kunna klassificera olika typer av informationstillgångar och med hjälp av denna metodik kunna svara på, på vilket sätt denna tillgång är skyddsvärd samt hur man omsätter detta till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2020-03-04

Revision för Dataskyddsombud

Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Som ett led i detta arbete ska man analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs. Målet med utbildningen är att du i rollen som dataskyddsombud ska få verktyg till granskningen av regelefterlevnad i din organisation. Läs mer
2020-03-10

Utbildning Certifikat- och kortadministration

Denna utbildning vänder sig till tekniker som ska ansvara för projekt inom PKI, och lämpar sig för dig med erfarenhet av att administrera Windows Server Active Directory. Utbildningen är på tre dagar och är ett samarbete mellan Certezza och SecMaker. Läs mer
2020-03-18
2020-05-26

Utbildning Pågående Dödligt Våld (PDV)

Terrorhotnivån i Sverige befinner sig på en förhöjd hotnivå och det föreligger en risk, om än med låg sannolikhet, att vi skulle kunna hamna i en situation med pågående dödligt våld. Utbildningen syftar till att förbereda oss på hur vi ska agera vid en våldsam händelse, överfall eller pågående dödligt våld. Läs mer
2020-03-26

Grundläggande informationssäkerhet för jurister

Utbildningen vänder sig till dig som är jurist och intresserad av och kommer i kontakt med informationssäkerhet i din tjänst t.ex. dataskyddsombud, kommunjurister m.fl. Du kommer att få en grundförståelse för informationssäkerhetsfrågor som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2020-03-31

Utbildning i Säker utveckling

Programmeringsfel är den vanligaste anledningen till sårbarheter, och för system som är specialbyggda eller -anpassade är andelen ännu högre. Risken är ofta att sårbarheter exponerar affärsinformation, känsliga personuppgifter eller till och med säkerhetsklassad information. Målet med utbildningen är att höja medvetandet och förståelsen för OWASP Top 10 och öka det personliga intresset för IT-säkerhet, samt att öka förmågan att korrigera säkerhetsbrister redan före release. Läs mer
2020-04-15

Grundläggande utbildning i certifiering mot SS-ISO/IEC 27001

Att certifiera sitt LIS innebär många fördelar, inte minst gentemot organisationens olika intressenter. Utbildningen vänder sig till organisationer som är intresserade av vad kraven för en certifiering mot SS-ISO/IEC 27001 ser ut samt hur certifieringsprocessen är uppbyggd. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2020-04-16

Certezzas Certifikatutbildning del 1

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2020-04-21

Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete. Läs mer
2020-04-28

Certezzas Federationsutbildning

Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men även till informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2020-05-05

Säkerhetsskydd utbildningspaket

Certezza erbjuder ett utbildningspaket inom Säkerhetsskydd där ni kan skräddarsy er egen utbildning utifrån de moduler med olika fördjupningar som erbjuds. Genom att först gå utbildningen Säkerhetsskydd för beslutsfattare får ni en god förståelse för hur er verksamhet kommer att påverkas av den nya Säkerhetsskyddslagen. Ni väljer sedan fördjuping inom de ämnesområden er organisation behöver. Läs mer
2020-05-13

Utbildning Säker rekrytering

När en säkerhetsåtgärd fallerar finns det nästan alltid ett direkt eller indirekt inslag av mänsklig aktivitet. Denna utbildning adresserar säkerhetsåtgärder inom området Personalsäkerhet & Säkert Rekrytering. Lär dig hur du kan börja arbeta systematiskt för att förebygga, identifiera och hantera insiderhotet inom ramen för er rekrytering och personaltjänst Läs mer