Utbildningar

2017-11-23
2018-02-07
2018-02-22

Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSA

Med hjälp av KLASSA kan kommuner och landsting få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete. Efter kursen ska kursdeltagaren kunna klassificera olika typer av informationstillgångar och med hjälp av denna metodik kunna svara på, på vilket sätt denna tillgång är skyddsvärd samt hur man omsätter detta till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Läs mer
2018-02-06
2018-02-20
2018-04-26

Utbildning till Dataskyddsombud (DPO)

Kursen vänder sig till dig som vill inhämta kunskaper för att kunna vara DPO/Dataskyddsombud eller vara huvudansvarig (projektledare) för att för att förbereda ditt företag/organisation för att klara kraven i GDPR - Dataskyddsförordningen.

Läs mer
2018-03-06

Nexus Hybrid Access Gateway

Certezzas utbildning i Nexus Hybrid Access Gateway är en två dagars utbildning med syftet att höja förståelse för plattformen, och ge deltagaren tillräckliga kunskaper för daglig administration så som kontohantering, resurskonfiguration och felsökning. Kursen består av fyra halvdagars block: Plattform och installation, Systemkonfiguration, Avancerad Felsökning samt Fördjupning inom federationer.

Läs mer
2018-03-08

Utbildning Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vilka konsekvenser får dataskyddsförordningen för er hantering av personuppgifter? Har ni idag kontroll och tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras? Har personuppgifter i er organisation rätt skydd? Vilka processer och rutiner behöver tas fram eller uppdateras för efterlevnad av den nya lagen?

Läs mer
2018-03-13

Certezzas Federationsutbildning

Efter kursen kommer begrepp som Single Sign-on, federering, attributstjänster, anvisningstjänster, SAML-metadata, SAML-intyg etc att vara tydliga. Dessutom kommer du ha förstått hur en tjänsteleverantör (SP) eller intygsutfärdare (IDP) sätts upp och konfigureras från grunden. Vidare kommer du ha en allmän kännedom om vilka federationer som finns idag, deras syfte, hur nya medlemmar kan ansluta och vilka utmaningar de står inför.

Läs mer
2018-04-10

Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete.

Läs mer
2018-04-17

Certezzas Certifikatutbildning del 1

Kursen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Detta ger oss en tydlig bild av hur certifikat ser ut i detalj.

Läs mer
2018-04-18

Certezzas Certifikatutbildning del 2

Utbildningen tar upp hur du installerar och konfigurerar ett Microsoft PKI/CA samt hur design, standarder och säkerhetskrav etc. påverkar ditt PKI/CA. Vi tar även upp hur en CA-policy skrivs och vilka delar i organisationen som behöver involveras i PKI/CA-rutinerna.

Läs mer
2018-05-03

Certezzas Kryptoutbildning

Vi lever i en verklighet där alltmer kryptografi används i olika syften och i tillämpning av olika typer av skyddsåtgärder. Eftersom en kryptografisk funktion eller skyddsåtgärd aldrig får högre värde än förmågan att säkerställa kvaliteten på de detaljer som är avgörande, exempelvis: • Nyckelskydd • Nyckelgenerering • Slumptal och entropifaktorer • Faktiska implementationer av kryptofunktioner.

Läs mer
2018-05-15

Certezzas Certifikatutbildning smarta kort (del 3)

Kursen tar upp hur du planerar ett projekt för att införa smarta kort i en organisation. Vi visar upp olika leverantörers versioner av certifikatshanteringsverktyg och fokuserar på hur organisationen kan hantera gränslandet mellan den fysiska säkerheten i form av en plastbit och den elektroniska identiteten i form av ett digitalt certifikat. Andra områden som kommer behandlas är utgivningsrutiner, typ av kort, CSP mm.

Läs mer