Aktiviteter

2023-10-03, 10:00

E-tjänstelegitimation & Digitala nationella prov – Webinar

Inom området e-legitimering sker en hel del just nu och efterfrågan på e-tjänstelegitimationer fortsätter att öka. En fråga som är drivande i detta och som berör många är införandet av digitala nationella prov. Inför starten 2024 är det egalt att alla kommuner och privata huvudmän bottnar vilken lösning man ska välja för att identifiera sin skolpersonal. Vi tittar på vilka olika vägar fram som finns och vilka krav som ställs på såväl e-legitimation som IdP.

Läs mer

Utbildningar

2023-10-04

Utbildning NIS-direktivet

NIS-direktivet - Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, innebär att såväl privata som offentlia aktörer som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster. Målet med utbildningen är att informera om den lagens innehåll och riktar sig till alla som arbetar med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster idag eller som kommer att omfattas av den uppdaterade NIS-lagen. Läs mer
2023-10-11

Grundläggande certifikatutbildning

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer använda oss av OpenSSL i labbar för att ge oss en tydlig bild av hur certifikat ser ut i detalj. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2023-10-12

Utbildning elektroniska underskrifter

Utbildningen belyser elektroniska underskrifter ur ett antal olika aspekter; hur tar sig olika e-underskrifter uttryck praktiskt, tekniskt, juridiskt, process- och arkiveringsmässigt? Vad behöver man tänka på vid upphandling av lösningar för e-underskrifter? Behövs en underskrift alltid, eller kan den i vissa fall rationaliseras bort ur processen? Läs mer
2023-10-18
2023-11-15

OAuth och OpenID Connect utbildning

Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig använda och konfigurera OAuth och OpenID Connect, för att få mer djupgående kunskaper inom området. Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur det förhåller sig till användarklienter. Läs mer
2023-10-25
2023-11-21

Grundläggande e-legitimationsutbildning

Denna grundläggande utbildning går igenom de tekniska och organisatoriska kraven som följer av DIGG:s tillitsramverk. Utbildningen fokuserar exempelvis på kraven på utfärdandeprocessen, kraven på revision och kraven på ledningssystemet för informationssäkerhet. Läs mer
2024-02-20

Grundkurs i verktyget KLASSAv4

Vi går igenom vad KLASSA är, grundläggande informationssäkerhet, informationsklassning, övningsexempel samt användarfall. Efter utbildningen ska du kunna informationsklassa tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder. Läs mer
2024-04-09

Fördjupningskurs i verktyget KLASSAv4

Fördjupa din kunskap inom KLASSA för att kunna ta nästa steg. Du kommer få med dig handfasta råd för hur er verksamhet kan anpassa KLASSA till er verksamhet på bästa sätt. Läs mer