Utbildningar

2019-05-07

Certezzas Federationsutbildning

Certezzas Federationsutbildning löper över två dagar och innehåller både teori och praktiska moment. Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men är även lämplig för informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering faktiskt går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

Läs mer
2019-05-14

Certezzas Säkerhetsskyddsutbildning

Utbildningen tar upp vad den nya Säkerhetsskyddslagen omfattar och innebär, bl.a. innebörden av säkerhetsskyddsanalys, hur säkerhetsskyddsåtgärder inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet kan fås att samverka för att uppnå ett sammanhållet, balanserat och kostnadseffektivt säkerhetsskydd, samt hur säkerhetsskyddet konkretiseras i en säkerhetsskyddsplan. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

Läs mer
2019-05-14

Utbildning Certifikat- och kortadministration

Denna utbildning vänder sig till tekniker som ska ansvara för projekt inom PKI, och lämpar sig för dig med erfarenhet av att administrera Windows Server Active Directory. Utbildningen är på tre dagar och är ett samarbete mellan Certezza och SecMaker.

Läs mer
2019-05-21
2019-09-03
2019-11-07

Grundläggande utbildning i certifiering mot ISO/IEC 27001

Att certifiera sitt LIS innebär många fördelar, inte minst gentemot organisationens olika intressenter. Utbildningen vänder sig till organisationer som är intresserade av vad kraven för en certifiering mot ISO/IEC 27001 ser ut samt hur certifieringsprocessen är uppbyggd. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

Läs mer
2019-05-28

Säkerhetsskydd för beslutsfattare

Genom att gå utbildningen Säkerhetsskydd för beslutsfattare får du en god förståelse för hur din verksamhet kommer att påverkas av den nya Säkerhetsskyddslagen. Du får även värdefulla insikter i vilka ansvarsskyldigheter lagen ställer på dig som beslutsfattare samt hur du praktiskt kan planera för och hantera dina ansvarsskyldigheter med stöd av organisationen.

Läs mer
2019-10-15

Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete.

Läs mer