Utbildningar

2024-06-11

OAuth och OpenID Connect utbildning

Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig OAuth och OpenID Connect samt få en inblick i nya specifikationer från FAPI. Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur det förhåller sig till användarklienter. Läs mer
2024-09-18
2024-10-22

Certezza Cyber Defence Fundamentals (CCDF)

Utbildningen vänder sig till dig som vill höja dina kunskaper inom operativ cybersäkerhet. Mer specifikt för dig som vill få en insikt i hur en angripare agerar i och utanför ditt eller din kunds nätverk, och hur du aktivt kan arbeta med att förbättra skydd och cyberhygien mot olika typer av incidenter, som t.ex. informationsläckage och ransomware. Exempel på roller som bör gå den här utbildningen är operativ IT-personal (nätverk, server, klient), IT-säkerhetssamordnare, system- och driftadministratörer, IT-arkitekter och supporttekniker. Läs mer
2024-09-19

EU:s regulatoriska bombmatta

Målet med utbildningen är att ni ska få en övergripande bild och inledande kännedom om flera av de stora regelverk som finns och som är på gång. Efter kursen är förhoppningen att ni själva ska kunna avgöra vilka regleringar ni behöver titta närmare på inom er verksamhet. Läs mer
2024-10-03

Utbildning AI-akten

Utbildningen handlar om AI-akten och dess legala krav för utvecklare och användare. Under denna utbildning kommer vi att utforska de viktiga aspekterna av lagar och regler som styr användningen och utvecklingen av artificiell intelligens. Läs mer
2024-10-16

Fördjupningskurs i verktyget KLASSAv4

Fördjupa din kunskap inom KLASSA för att kunna ta nästa steg. Du kommer få med dig handfasta råd för hur er verksamhet kan anpassa KLASSA till er verksamhet på bästa sätt. Läs mer
2024-10-17

Utbildning elektroniska underskrifter

Utbildningen belyser elektroniska underskrifter ur ett antal olika aspekter; hur tar sig olika e-underskrifter uttryck praktiskt, tekniskt, juridiskt, process- och arkiveringsmässigt? Vad behöver man tänka på vid upphandling av lösningar för e-underskrifter? Behövs en underskrift alltid, eller kan den i vissa fall rationaliseras bort ur processen? Läs mer