Utbildningar

2019-10-24
2020-04-16

Certezzas Certifikatutbildning del 1

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2019-11-05
2020-03-31

Utbildning i Säker utveckling

Certezzas utbildning i säker utveckling är en kombination av teori och praktik och handlar om att förmedla kunskap och medvetenhet om Best Practices vad gäller säker utveckling. För att som utvecklare och arkitekt kunna uppfylla kraven om Security and Privacy by Design and Default så måste man förstå vad det innebär. Läs mer
2020-02-20
2020-05-07

Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSAv3.5

Utbildningen går igenom informationsklassning och riskhantering med teoretisk genomgång och praktiska övningar. Efter utbildningen kommer du med hjälp av KLASSA kunna klassificera olika typer av informationstillgångar och med hjälp av denna metodik kunna svara på, på vilket sätt denna tillgång är skyddsvärd samt hur man omsätter detta till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2020-03-04

Revision för Dataskyddsombud

Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Som ett led i detta arbete ska man analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs. Målet med utbildningen är att du i rollen som dataskyddsombud ska få verktyg till granskningen av regelefterlevnad i din organisation. Läs mer
2020-03-05

Utbildning Identitet och åtkomst för beslutsfattare

Du som går denna utbildning kommer att få hjälp till en helhetssyn på Identitet och åtkomst (IAM) och regelefterlevnad (IAG). Vi går igenom relevanta lagar och regelverk för offentlig och privat sektor. Aspekter kring informationssäkerhet behandlas, IT-arkitekturen diskuteras med enkla praktikfall och du får en förståelse för de olika delarna inom IAM - Identitetshantering, autentisering, åtkomst och kontroll (compliance). Läs mer
2020-03-26

Grundläggande informationssäkerhet för jurister

Utbildningen vänder sig till dig som är jurist och intresserad av och kommer i kontakt med informationssäkerhet i din tjänst t.ex. dataskyddsombud, kommunjurister m.fl. Du kommer att få en grundförståelse för informationssäkerhetsfrågor som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2020-04-15

Grundläggande utbildning i certifiering mot SS-ISO/IEC 27001

Att certifiera sitt LIS innebär många fördelar, inte minst gentemot organisationens olika intressenter. Utbildningen vänder sig till organisationer som är intresserade av vad kraven för en certifiering mot SS-ISO/IEC 27001 ser ut samt hur certifieringsprocessen är uppbyggd. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2020-04-21

Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete. Läs mer
2020-04-28

Certezzas Federationsutbildning

Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men även till informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund. Läs mer
2020-05-05

Säkerhetsskydd för beslutsfattare

Genom att gå utbildningen Säkerhetsskydd för beslutsfattare får du en god förståelse för hur din verksamhet kommer att påverkas av den nya Säkerhetsskyddslagen. Du får även värdefulla insikter i vilka ansvarsskyldigheter lagen ställer på dig som beslutsfattare samt hur du praktiskt kan planera för och hantera dina ansvarsskyldigheter med stöd av organisationen. Läs mer