Arkiv för: 2021

2021-06-24

Sveriges säkerhet: hur stor del av Sverige – och hur säkert?

En konsekvens av ovanstående beskrivna omvärldsutveckling är onekligen den rad av ambitiösa åtgärdspaket som Sveriges (i skrivandets stund dåvarande) regering föreslagit – tillsammans med förslag på skärpningar för Sveriges säkerhet. Enligt vissa en inte alltid genomtänkt utveckling som riskerar motverka sina egna syften till följd av ökad administration snarare än säkerhetshöjande åtgärder. Samtidigt måste det noteras att gränsdragningen …

Läs mer
2021-06-24

SKR anser att säkerhetsskyddet kan försämras av krav på avtal

Tvärtom kommer säkerhetsskyddet i kommuner och regioner att påverkas starkt negativt. Det framhåller SKR i en skrivelse till regeringen. – Förslaget flyttar fokus från att skydda verksamheten mot yttre hot till att administrera avtal och att granska egna bolag och grannkommuner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner …

Läs mer
2021-06-24

Förbudet mot produkter från Huawei i svenska 5G-nät står fast

  Förvaltningsrätten har kommit fram till att PTS har haft skäl för att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som för­bjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät och som anger att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025. PTS har också …

Läs mer
2021-06-22

Stärkt skydd för visselblåsare

Den 20 maj 2021 presenterade regeringen en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Vi är nu ett steg närmare den nya lagen om visselblåsare som föreslås träda i kraft den 17 december. Lagen kommer att gälla i all privat och offentlig verksamhet. Skyddet för visselblåsare kommer att förstärkas. Utöver anställda …

Läs mer
2021-06-18

Från fritt internet till allt hårdare övervakning

  Rysk cyberstrategi går nu in i sin fjärde epok, enligt FOI:s rapport Nyckelaktörerna för rysk cyberstrategi 2000–2020 (Läs om de fyra epokerna i faktarutorna i rapporten nedan). I rapporten analyseras vilka krafter som påverkar strategi, dess målsättningar och de viktigaste aktörerna. Ryssland hade i 2000-talets början en dynamisk internetmarknad. …

Läs mer
2021-06-10

Uppdaterade standardavtalsklausuler för överföringar till 3:e land

Den 4 juni 2021 publicerade kommissionen moderniserade standardavtalsklausuler enligt GDPR för överföringar till 3:e land. Dessa moderniserade SCC kommer att ersätta de tre uppsättningarna SCC som antogs enligt det tidigare dataskyddsdirektivet 95/46. Mer information finns att hämta här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_sv

Läs mer
2021-06-08

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) granskning av 1177 klart!

IMY, tidigare Datainspektionen, inledde först en granskning av en av aktörerna. En tid därefter utökades granskningen till att omfatta sammanlagt sex aktörer: tre företag och tre regioner.  Nu är myndighetens granskning av dessa aktörer klar. Det är två parter som bär ansvar för det inträffade: Medhelp, personuppgiftsansvarig, och Voice Integrate, …

Läs mer
2021-05-28

Fungerar kompassen verkligen?

Nu har vi levt i pandemin i snart 1,5 år, lite beroende på när vi definierar starten, Till en början var det en stor omställning vilket skapade en rad omedelbara utmaningar. Bara det faktum att en hel verksamhet gick från att vara hårt centraliserad till att bli så decentraliserad som den bara …

Läs mer
2021-05-27

Tillsynsplaner – NIS

Det finns sex tillsynsmyndigheter och alla har inte tagit fram tillsynsplaner. De som tagit fram tillsynsplaner är PTS, Energimyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg. Vill ni veta mer? Kontakta sales@certezza.net

Läs mer
2021-05-26

Skyddet för Sveriges säkerhet stärks

  Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet – Säkerhetsfrågor är prioriterade för regeringen. Vi har under de senaste åren tagit fram omfattande ny reglering på säkerhetsskyddsområdet som både moderniserat och förstärkt lagen. Vissa inträffade händelser och den säkerhets­politiska utvecklingen har dock visat att det finns behov av ytterligare åtgärder, säger …

Läs mer