Arkiv för: 2021

2021-04-15

Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

  Det ska bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt.  Regeringen föreslår därför att det införs kanaler för rapportering av missförhållanden. Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm. Läs …

Läs mer
2021-04-08

HAG version 5.13.x går EOL 2021-07-08

  Om ni fortfarande har HAG version 5.13.x eller en tidigare version än så, är det hög tid att uppgradera till den nyaste versionen så ni inte riskerar att vara utan support och framtida hotfixar. HAG version 5.13.x går End Of Life 2021-07-08. Kontakta sales@certezza.net för att boka tid så …

Läs mer
2021-04-01

Sårbarhet i OpenSSL som påverkar flertal produkter

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2021-3449 och här: https://www.openssl.org/news/secadv/20210325.txt Bland påverkade produkter finns bland annat Nexus HAG/DA, CheckPoint och KEMP. Vilka möjligheter som finns att patcha eller kringå problemet varierar. För hjälp att ta reda på om ni är påverkade, kontakta Certezza Support på support@certezza.net

Läs mer
2021-03-26

TDirect – Säkra möten

Digitala möten – Vilket verktyg ska jag välja? I ett digitalt möte är det viktigt att på förhand veta vilken information som avhandlas. Ämnet som ska diskuteras ställer krav på val av verktyg för mötet t ex Teams, Skype, Zoom, Jitsi eller annat. Även regulatoriska krav bestämmer vilka verktyg som …

Läs mer
2021-03-26

TDialog med sökfunktion i SDK:s adressbok

  TDialog tror inte att detta är sista ordet vad gäller adressering i SDK men TDialog har nu gjort en grundläggande implementation av söket för att de SDK-piloter som använder TDialog ska ha möjlighet att testa även sökfunktionen. (SDK = Inera-/DIGG-projektet Säker Digital Kommunikation)

Läs mer
2021-03-26

Ett tu tre – Skärpt säkerhetsskyddslagstiftning

Sammanfattningsvis konstaterar de att ansträngningarna och viljan som krävs för att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga. I kölvattnet av det kallade Mikael Damberg till pressträff den 19 mars om ett starkare skydd för Sveriges säkerhet. Givetvis är kedjan av händelser samordnad och det är en medietränad och samstämd trio. …

Läs mer
2021-03-25

Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

  I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt om bland annat nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering, tillsyn, sanktioner och förfarandet vid cybersäkerhetscertifiering. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2021. Försvarets materielverk blir den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering och kommer att ha vissa …

Läs mer
2021-03-24

MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete – en översikt

  Syftet med denna översikt är att ge dig och din organisation en översiktlig bild av vad ett systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär. Metodstödet bygger på de internationella standarderna i ISO/IEC 27000-serien. Läs hela översikten här: Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete – En översikt 

Läs mer
2021-03-10

Ny tillsynspolicy och tillsynsplan för 2020-2021 från integritetsskyddsmyndigheten

  Under de kommande två åren kommer huvuddelen av IMY:s tillsynsärenden att avse dataskyddsförordningen och bygga på klagomål från enskilda personer. I och med den förändrade inriktningen för klagomålshanteringen kommer den klagomålsbaserade tillsynen att öka väsentligt och dominera IMY:s tillsynsverksamhet. Det innebär att IMY kommer ha begränsat utrymme att genomföra …

Läs mer
2021-03-24

En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut (SOU 2021:13)

  Utredningen har gjort bedömningen att bestämmelsen i 7kap. 7§ regeringsformen innebär att regeringsbeslut som ska expedieras måste skrivas under med penna på papper för att bli gällande. I betänkandet som nu lämnas över till regeringen ges förslag till ändringar som syftar till att göra bestämmelsen teknikneutral. Ändringarna innebär att …

Läs mer