Arkiv för: 2023

2023-12-29

Fortified ID – produkter för säker inloggning och identitetshantering

  Certezza, som är ett oberoende informations- och cybersäkerhets företag, väljer att bygga expertkompetens kring produkter som både konkurrerar och kompletterar varandra för att säkerställa att kundernas unika behov möts över tid. Det senaste tillskottet är Fortified ID som utvecklar produkter för säker inloggning och identitetshantering där exempelvis Diggs krav …

Läs mer
2023-12-29

Förlorad rådighet

Slutet av 2023 närmar sig. Det brukar vara tid för att summera det gångna året och blicka in i det nya. Här är det lätt att tänka på nya omdanande företeelser som exempelvis artificiell superintelligens, vilket givetvis kommer att få en enorm påverkan på framtiden, men det faktum att det …

Läs mer
2023-12-28

Thales förvärvar Imperva

Thales slutför förvärvet av Imperva. Integrationen av Imperva börjar i januari 2024 Nordamerika är nu Thales näst största verksamhetsland Imperva är Thales nionde förvärv inom det digitala säkerhetsområdet under de senaste nio åren och det näst största i koncernens historia efter Gemalto. Läs mer HÄR

Läs mer
2023-12-13

Politisk överenskommelse om AI-akten

Efter ett 36-timmars förhandlingsmaraton (enligt rykten nytt EU-rekord) nådde Europeiska rådet, EU kommissionen och EU parlamentet äntligen en politisk överenskommelse om AI-akten. Det var många som tvivlade på att det ens skulle bli någon akt, än mindre att en överenskommelse skulle kunna nås under 2023. Ni som lyssnade på passet …

Läs mer
2023-12-08

På AI akts-fronten intet nytt

Den sista officiella trilog-förhandlingen skulle äga rum den onsdagen den 6:e december och förhoppningen var att alla skulle skaka hand och lagen skulle gå vidare till beslut. Så blev det inte. Ni som lyssnade på passet är nog inte jätteförvånade. Parterna kunde inte enas om reglerna avseende biometrisk fjärridentifiering eller …

Läs mer
2023-11-24

Nya utmaningar för säkerhetsskyddet

Grunden för den rättsliga regleringen av säkerhetsskyddet är säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Efter 2018 har en rad initiativ tagits i syfte att stärka säkerhetsskyddet, bland annat Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) som trädde i kraft den 1 mars 2022 som innehåller bestämmelser som möjliggör säkerhetsskyddsavtal mellan flera parter …

Läs mer
2023-11-16

Beställ certifikat enkelt med Certezza certifikatsportalen

Många applikationer och webbsidor använder krypterad kommunikation som standardläge. Då behöver man ett certifikat för att tillgodogöra sig denna kryptering. Ett certifikat används för att dels intyga motpartens identitet, att säkerställa tillit till identiteten och att möjliggöra denna krypterade kommunikation. Vi vill lyfta fram Certezzas certifikatsportal, https://certifikat.certezza.net/. Där man får …

Läs mer
2023-11-10

Din bils fordonsidentitetsnummer (Vehicle Identity Number, VIN) är en personuppgift om dig.

I det nyligen avgjorda rättsfallet om VIN (eller chassinummer) handlade det om regulatoriska krav på att tillhandahålla Omborddiagnos (OBD)-information och information om reparation och underhåll av fordon till oberoende aktörer. OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser i ett standardiserat format, eller om …

Läs mer
2023-11-10

eIDAS-2 snart i kraft!

 Förordningen anses innebära ett paradigmskifte för digitala identiteter inom EU. Målet är att försäkra alla medborgare och näringsidkare tillgång till säker och tillförlitlig elektronisk identifiering och autentisering. Förordningen ställer krav på att medlemsstaterna ska erbjuda medborgarna och näringsidkare i EU digitala plånböcker som ska koppla deras nationella digitala identiteter med …

Läs mer
2023-10-26

Den 27:e Säkerhetsdagen är färgad av AI

Det finns mycket potential i AI där vi kan konstatera att självkörande fordon sannolikt är en realitet inom en snar framtid, även om utvecklingen inte riktigt gått så fort som vi hade trott eller kanske önskat. Samtidigt kan vi konstatera att vi redan idag får allehanda rådgivning och förslag som …

Läs mer