Säker rekrytering

Eftersom de anställda utgör navet i alla verksamheter, är det också medarbetaren som representerar det största säkerhetshotet. För att hjälpa våra kunder att bygga ett säkert och robust samhälle, hjälper Certezza till med rekrytering inom informations- och cybersäkerhet.

Certezza har över 10 års erfarenhet av rekrytering inom vår domän. Vi kan stötta er med alla delar i processen, från headhunting och framtagning av platsannons till referenstagning och verifiering av meriter. Vi erbjuder även personlighetstester som ett komplement till den kompetensbaserade intervjun.

Genom ett holistiskt angreppssätt hjälper Certezza privata företag och offentlig verksamhet att reducera risken för att kandidaten som rekryteras blir ett säkerhetsproblem. Därutöver upprättar vi ett lämpligt uppföljningsarbete i syfte att minimera risken för att existerande medarbetare ska bli ett säkerhetsproblem i framtiden.

För att stötta arbetsgivaren i sin lämplighetsbedömning, kan Certezza hjälpa till med en grundutredning. Vi har även möjlighet att genomföra en säkerhetsprövningsintervju för säkerhetsklassade befattningar.

Med stöd från Certezza kan din verksamhet skydda organisationens tillgångar och reducera risken för insideraktiviteter, samt vid behov utreda misstankar och vidta disciplinära åtgärder.

Vill du veta mer? Kontakta sales@certezza.net eller 08-791 92 00