Funktionsbrevlådor

2002-05-01

info@, abuse@, postmaster@

Ni har väl inte missat att sätta upp de viktigaste funktionsbrevlådorna? Varje organisation förväntas ha ett antal funktionsbrevlådor för såväl internet-relaterade som organisations-relaterade funktioner.

Det finns en internet standard (RFC2142) vilken beskriver de funktionsbrevlådor som varje organisation bör ha (skall ha). Standarden för funktionsbrevlådor är uppdelad i företags-, nätverks- och service-relaterade funktionsbrevlådor. Detta alster är tänkt att ge er en inblick i standarden samt ge egna kommentarer till standarden.

Företagsrelaterade funktionsbrevlådor

De företagsrelaterade funktionsbrevlådorna är följande:
· info@ – Den är tänkt att användas vid generell kontakt med ett företag
· marketing@ – För kontakt med marknadsavdelningen
· sales@ – För kontakt med försäljningsavdelningen
· support@ – För kontakt med kundtjänst

Bland de företagsrelaterade funktionsbrevlådorna brukar kreativiteten många gånger få verka ohämmad. Jag tycker det är synd när funktionsbrevlådor skapas för att förenkla för den egna organisationen på bekostnad av att avsändaren (kunden) måste sätta sig in i företagets policy för deras funktionsbrevlådor. När sedan organisationen diktatoriskt inte kan vidareförmedla brev mellan olika funktionsbrevlådor inom företaget för att brevet adresserats fel, utan avsändaren förväntas förstå att ett obesvarat brev betyder att det skickats till fel funktionsbrevlåda, då är företaget illa ute. Vem är till för vem? Gör det enkelt för era kunder och minimera antalet företagsrelaterade funktionsbrevlådor!

Nätverksrelaterade funktionsbrevlådor

De nätverksrelaterade funktionsbrevlådorna är tänkt att användas för kunder, operatörer och andra som har synpunkter på företagets internetanvändning. Följande funktionsbrevlådor är omnämnda:
· abuse@ – Ärenden rörande missutnyttjande av internet
· noc@ – Ärenden rörande nätverksinfrastrukturen. (NOC=Network Operations Center)
· security@ – Ärenden rörande säkerhetsfrågor

Alla företag skall ha en abuse-brevlåda. Har ni inte någon idag, så skapa den idag! De övriga två funktionsbrevlådorna är vanligast i främst större organisationer och få organisationer förväntas ha dessa.

Servicerelaterade funktionsbrevlådor

De servicerelaterade funktionsbrevlådorna är i sig standardiserade för respektive service. Här kommer ett axplock av de vanligaste:
· postmaster@ – För SMTP i enlighet med RFC821, RFC822
· hostmaster@ – För DNS i enlighet med RFC1033-1035
· usenet@ eller news@ – För NNTP i enlighet med RFC977
· webmaster@ eller www@ – För HTTP i enlighet med RFC2068
· ftp@ – För FTP i enlighet med RFC959

Varje servicerelaterad funktionsbrevlåda bör adresserad till den eller dem som är ansvarig för respektive tjänst.

Vad förväntas?

Läser man internet standarden för funktionsbrevlådor så används uteslutande ord som “skall” och “i tillämpliga fall”. Tolkningen har sedermera varit “bör”. Jag kan personligen inte se något problem med att följa standarden utan ser det snarare som positivt för var och en att följa den.

Två brevlådor som all bör se över är abuse@ och hostmaster@. Funktionsbrevlådan abuse@ skall ALLA ha! Funktionsbrevlådan hostmaster@ eller motsvarande skall alla som hanterar DNS ha. Den skall också vara namngiven i SOA-posten för varje domän (se tidigare alster i denna kolumn för en mer utförlig förklaring av SOA)

© 2002 Thomas Nilsson, Certezza AB