Arkiv för: 2019

2019-12-27

Directory transversal-sårbarhet i Netscaler

  Föreslagen fix (publicerad 23/12 2019) är att filtrera urlar som innehåller \ och / i vissa kombinationer. Läs mer HÄR “(NetScaler ADC) and Citrix Gateway (NetScaler Gateway). If that vulnerability is exploited, attackers obtain direct access to the company’s local network from the Internet. This attack does not require …

Läs mer
2019-12-27

Ring in det nya och ring ut det gamla

I årskrönikan för tio år sedan gjorde jag spaningen att molnhajpen kommer att vara det som skulle påverka inledningen av det decennium som nu passerat. Denna tillbakablick känns nästan kusligt träffande. Tillsammans med vårt legalteam har jag veckan innan jul kört två mycket välbesökta utbildningar om CLOUD Act, Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen …

Läs mer
2019-12-20

Microsoft Azure och inloggning med svenska e-legitimationer

Oavsett om du använder Azure, Azure B2B eller Azure B2C för dina tjänster så kan du via PhenixID:s produkter addera inloggning med svenska e-Legitimationer. PhenixID möjliggör detta via standardiserade integrationer. läs mer HÄR Eller kontakta sales@certezza.net eller 08-791 92 00

Läs mer
2019-12-10

Ny version av TDialog

Stora saker Utökat REST-API TDialogs REST-API är kraftigt utökat och betydligt bättre dokumenterat. REST-API:et handlar alltså om att integrera med TDialog från andra system (ärendehantering, diarium, vad det nu kan vara). Se avsnittet om integration och API:er på www.tdialog.com. Vi har flera kundcase på detta just nu, vi vet redan …

Läs mer
2019-12-20

Säker digital kommunikation (SDK)

Från ett säker meddelandeperspektiv finns två viktiga saker att veta om projektet: 1. Projektet levererar ett tekniskt ramverk, dvs dokumentation snarare än infrastruktur.  Tanken är att offentliga sektorns organisationer och deras respektive leverantörer ska kunna använda ramverket för att skapa kommunikationslösningar mellan varandra. Någon teknisk lösning levereras inte. 2. Endast …

Läs mer
2019-12-05

TDialog sårbarhetsfix 3.6.5

  TDialog släpper  version 3.6.5, detta sedan en sårbarhet upptäckts i tidigare TDialog-versioner. För att skydda TDialogs kunder är vi fåordiga om exakt vari sårbarheten består, men det handlar om en risk att en inloggad användare kan skriva över meddelandeinformation som den inte är behörig till. Notera att det inte …

Läs mer
2019-11-29

Bekymmersam övertro på hemlig dataavläsning

  Hemlig dataavläsning lyfts fram som den viktigaste punkten i 34-punktsprogrammet för regeringens åtgärder mot gängkriminalitet. Det gör mig bekymrad. Lika bekymrad som för 14 år sedan när Sverige drev på förslaget i EU om lagring av trafikuppgifter i tron att det var ett viktigt medel i kampen mot den grova …

Läs mer
2019-11-01

Clavister OneConnect 2.02.00 – Release notification

This is a notification mail to inform you that a new version of OneConnect is now available for download on our webpage. The new version is 2.02.00, please read the release note available on MyClavister for more information.   Vill ni ha mer information kontakta sales@certezza.net

Läs mer
2019-11-29

CSIRT – Computer Security Incident Response Team

Definition it-säkerhetsincident En it-säkerhetsincident är en incident i it-miljön som drabbar eller påverkar verksamheten och kan resultera i allvarliga negativa konsekvenser för verksamheten eller individen. Exempel på it-säkerhetsincidenter är DDOS-attacker, mail phishing, ransomware, stöld av personlig data eller sårbarheter i infrastrukturen som utnyttjas för olika typer av intrång och angrepp. …

Läs mer
2019-10-25

Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.

I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Lagen syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer för alla när det gäller urvalet …

Läs mer