Arkiv för: 2020

2020-12-30

Var pandemin ett nödvändigt ont?

  Pandemin visade att stora sektorer nästan omedelbart kunde ställa om och börja arbeta på distans.  Något som under decennier visat sig vara omöjligt, men helt plötsligt var det inte någon större utmaning när flera yrkeskategorier sattes i frivillig karantän och därmed ställdes inför fullbordat faktum. Varför var det ens …

Läs mer
2020-12-28

Viktig information från CheckPoint

  This is an important customer notification on their need to apply the following update this week before January 1st 2021. On August 2019 CHP released version E81.20 addressing usage limitation of older versions of Check Point’s Endpoint, VPN and SandBlast agents (sk158912). These older, out of support versions – …

Läs mer
2020-12-28

Ett avgörande steg mot ett svenskt tillträde till Budapestkonventionen

Propositionen är resultatet av det intensiva arbete som sedan en tid pågått för att Sverige fullt ut ska kunna delta i samarbetet mot it-relaterad brottslighet inom Europarådet. Läs mer HÄR och HÄR

Läs mer
2020-12-28

Regeringen förstärker det civila försvaret genom upprustning av livsmedels- och dricksvattenberedskapen

Livsmedelsberedskapen nedmonterades för cirka 20 år sedan. Med det förändrade säkerhetspolitiska läget behöver en utvecklad och anpassad livsmedelsberedskap återigen byggas upp. Regeringens inriktning är att genom en stegvis förstärkning avsätta totalt cirka en miljard kronor under perioden 2021 – 2025 för att bygga upp livsmedelsberedskapen och stärka tillgången till dricksvatten …

Läs mer
2020-12-11

Umeå Universitet näst på tur att åka på en sanktionsavgift från DI/IMY

  En forskargrupp vid universitet har från polisen begärt ut förundersökningsprotokoll som rör våldtäkt mot män och har därefter skannat dokumenten som polisen lämnat ut. Förundersökningsprotokollen innehåller uppgifter om bland annat misstanke om brott, namn, personnummer och kontaktuppgifter men även känsliga uppgifter om sexualliv och hälsa. Datainspektionens granskning visar att …

Läs mer
2020-12-02

Let’s Encrypt-certifikat blir ogiltiga på många enheter.

  Enligt Let’s Encrypts kartläggning gäller det den absoluta majoriteten av Androidenheter då det finns en stor del Androidenheter som inte blivit uppdaterade på väldigt länge. Orsaken är att Let’s Encrypts korscertifiering med Identrust kommer att löpa ut 2021-09-30 på grund av att det aktuella rotcertifikatet går ut. Har enheten …

Läs mer
2020-12-01

Microsoft Molndesign: Offentlig Sektor

  Vägledningen består av åtta punkter. Azure Blueprint för svensk offentlig sektor som baseras på MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ISO 27001. Microsofts compliance-paket för GDPR som gör det möjligt att verifiera organisationens och Azures regelefterlevnad av EUs dataskyddsregler. Azure Data Subject Request som ska göra det möjligt att svara …

Läs mer
2020-11-27

Bedrövliga Elektroniska Underskrifter (BES)

  I en elektronisk underskrift sker regelbundenheten utifrån den förväntade kryptografiska livslängden på den elektroniska underskriften. Kanske fem år. Men om den “elektroniska underskriften” i praktiken inte är elektronisk kanske det uppenbara blir än mer uppenbart. Förhoppningsvis! Det har passerat ett antal krönikor här genom åren på detta tema och ingen …

Läs mer
2020-11-27

Datainspektionen plockar upp NOYB:s klagomål och granskar överföringar till tredje land

  Klagomålen gör gällande att företag i strid med lagen för över personuppgifter till USA. Bolagen som granskas är Sinovum Media AB (synonymer.se), Modern Women Media Sweden AB (familjeliv.se), Coop Sverige AB (coop.se), Dagens industri AB (di.se), Tele2 Sverige AB (tele2.se) och CDON AB (cdon.fi). Läs mer här: Datainspektionen granskar överföring …

Läs mer
2020-11-27

Nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

  Åtgärderna innebär ett antal krav som riktas mot verksamhetsutövaren, det vill säga den som säljer verksamheten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Bland annat ska verksamhetsutövaren bli skyldig att pröva lämpligheten i försäljningen och att samråda med en myndighet som i yttersta fall kan förbjuda försäljningen. De nya reglerna …

Läs mer