Certezza Cybersäkerhetscenter

Certezzas Säkerhetscenter är den centrala funktion som kontinuerligt arbetar med förebyggande åtgärder för säkra information genom att upptäcka och avvärja hot och sårbarheter samt att hantera eventuella incidenter och påverkan av dessa.

Vårt Säkerhetscenter fungerar som ett nav på Certezza med dedikerad personal vilka arbetar med säkerhetsfrågor både på teknisk samt organisatorisk nivå och verkar både internt och externt med all vår samlade kompetens i ryggen som täcker juridik, ledning och styrning, informationssäkerhet, penetrationstester, it-säkerhet, IAM och kryptografi. Säkerhetscentret för också en kontinuerlig dialog med våra leverantörer och partners för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i våra kunders leverantörskedjor.

 

Certezza Säkerhetscenter stöttar våra kunder i deras tekniska förvaltning bland annat genom att erbjuda:

  • kvalificerad expertrådgivning och vägledning via e-post eller telefon
  • uppdaterad information gällande de produkter Certezza återförsäljer med avseende på nyheter och eventuella kritiska sårbarheter
  • stöd vid incidenter och för hantering av incidenter
  • säkerhetsgranskningar och analyser av system, applikationer och nätverk
Om du är i behov av produktrelaterade it-säkerhetsrådgivning kontakta support@certezza.net eller ring 08-791 92 00
Kontakta mig!