Arkiv för: 2018

2018-12-28

Det värsta hände inte

Förutsatt att det hanterades just som en hävstång för att förbättra informations- och IT-säkerhetsarbetet i verksamheten. Det fanns ju dessvärre allt för många exempel på parallella projekt som dessvärre inte visade ge de effekter som lagstiftaren strävade efter. Året kan också summeras med horder av kritiska sårbarheter i princip i …

Läs mer
2018-12-19

TrustedDialog bidrog med expertkompetens till MSB angående Säkra meddelanden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utvecklat en Common Criteria skyddsprofil för säker meddelandehantering, och man har då dragit nytta av TrustedDialogs expertkompetens på området Läs mer här Vill du prata om TrustedDialog kontakta oss på 08-791 92 00 eller sales@certezza.net

Läs mer
2018-12-18

Clavister cOS Core 12.00.14

I det här versionen fokuseras förbättringarna på till exempel automatisk licensuppdatering, vilket är en funktion där cOS Core kopplar upp sig mot MyClavister och verifierar att licensen är aktuell. Dessutom har ett antal problem som påverkar kunder fixats i den här uppdateringen. Höjdpunkter i denna utgåva är följande: Automatisk licensuppdatering …

Läs mer
2018-12-18

Trend Micro gör om från grunden

Från att ha bestått av ett flertal olika agenter samlas nu all skyddsfunktionalitet i en agent och hanteringen förenklas då det räcker med en managementserver som man kan välja att köra hemma eller i molnet. Förändringen är så pass stor att Trend Micro passar på att byta namn på lösningen …

Läs mer
2018-11-29

Disfilharmoni

I dagar som dessa när Certezza fyllt 22 år och vi är inne i slutspurten av planeringen av den 22:a Säkerhetsdagen väcks ofta minnen. Det är alltid intressant att stanna upp, reflektera och blicka tillbaka. Denna gång fastnade mina tankar i hur lite arbetssätten förändrats trots den enorma utvecklingen de …

Läs mer
2018-11-28

Nya funktioner i TrustedDialog 3.4

Nedan listas alla nya funktioner i Trusted Dialog 3.4 1) Arkivering Tidigare har man haft valet att antingen automatiskt radera meddelanden (och filer) när de blivit ett visst antal dagar gamla eller inte ha någon automatisk borttagning alls. Många har efterfrågat någon sorts mellanting. I denna version finns möjlighet att …

Läs mer
2018-11-20

Ny version av HAG. 5.13

Ny version av HAG 5.13 har landat. Följande funktioner är nya: OpenID Connect is now supported by Hybrid Access Gateway The federation technology OpenID Connect can now be used as an authentication method in Nexus Hybrid Access Gateway. This means that Hybrid Access Gateway can be connected to external Identity …

Läs mer
2018-11-07

cOS Core 12.00.12 lanserad

I den här versionen fokuserade man på att förbättra IPsec, till exempel finns nu en ny profil för att enkelt koppla upp en cOS Core-produkt till resurser som finns i Microsoft Azure. Dessutom har ett antal problem som påverkar kunder fixats i denna release. Viktiga förbättringar i den här releasen …

Läs mer
2018-11-05

Ny version av Shibboleth IDP, version 3.4.1

Denna version kommer även börja ange vilka konfigurationsändringar som kommer att plockas bort i nästa stora release (version 4).   Exempel på en del ny funktionalitet: HTTPConnector i attribute-resolver för att kunna integrera mot webbtkänster för attribut. Se mer https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/HTTPConnector Implementation av mer dynamisk metadatakonfiguration utifrån metadata attribut. Se mer …

Läs mer
2018-10-26

Nätverk för Dataskyddsombud

Certezza startar ett nätverk för dataskyddsombud med syftet att lyfta aktuella ämnen och utmaningar i vardagen inom området. HUR? Regelbundna träffar i Certezzas lokaler två gånger per termin. Varje tillfälle kommer att ha ett tema som bestäms ca 1 månad innan träffen och meddelas samtliga i nätverket. VARFÖR? Du som DPO/DSO har krav …

Läs mer