Krönikor

2020-03-26

Det är nu vi på riktigt utmanas

  Detta kommer att följas av tonvis med utredningar som visar hur vi borde ha förberett oss och hur vi borde ha agerat. Det är alltid lätt att vara expert i efterhand. Stanna upp för en stund och reflektera över er egen situation. Det är verkligen inte för sent att …

Läs mer
2020-02-27

Avslöjande incidenter, om och om igen…

  Redan 2005 visade PTS i sin mörkertalsundersökning att endast hälften av alla organisationer hade en dokumenterad rutin för hur säkerhetsincidenter ska hanteras (se https://certezza.net/svart-att-leva-upp-till-basnivan/). Nu 15 år senare undrar jag om det är så mycket bättre? Jag blev faktiskt förvånad att undersökningen från 2005 visade så bra siffror. Min …

Läs mer
2020-01-31

Panik Digital Juridik

  Detta torde vara en av de mest uppmärksammade meningarna sista året givet den som lyder under offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Meningen utgör kärnan i eSams rättsliga uttalande den 23 oktober 2018 (dnr/ref: VER 2018:57). Under alla mina år som informations- och it-säkerhetsnörd har jag gång efter annan fått erfara …

Läs mer
2019-12-27

Ring in det nya och ring ut det gamla

I årskrönikan för tio år sedan gjorde jag spaningen att molnhajpen kommer att vara det som skulle påverka inledningen av det decennium som nu passerat. Denna tillbakablick känns nästan kusligt träffande. Tillsammans med vårt legalteam har jag veckan innan jul kört två mycket välbesökta utbildningar om CLOUD Act, Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen …

Läs mer
2019-11-29

Bekymmersam övertro på hemlig dataavläsning

  Hemlig dataavläsning lyfts fram som den viktigaste punkten i 34-punktsprogrammet för regeringens åtgärder mot gängkriminalitet. Det gör mig bekymrad. Lika bekymrad som för 14 år sedan när Sverige drev på förslaget i EU om lagring av trafikuppgifter i tron att det var ett viktigt medel i kampen mot den grova …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv