Krönikor

2019-09-27

Vem leder?

Den här veckan blev det en vända igen i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1). Jag blev lite nostalgisk när jag minns tillbaka hur arg jag var när det hade uttryckts i föreskriften att en vårdgivare i sin informationssäkerhetspolicy får besluta om undantag från kraven för överföring till patienter av påminnelser och …

Läs mer
2019-08-30

Varför så glömsk?

I och med dataskyddsförordningen (GDPR) så blir personuppgiftsincidenter mer synliga och inte minst börjar de bli ekonomiskt kännbara. Det är inte längre bara förlust av goodwill utan tillsynsmyndighetens möjlighet att påföra sanktionsavgifter ger saken ett större allvar. Det gör också att det mediala intresset för incidenterna har ökat. Först ut …

Läs mer
2019-06-28

I kölvattnet av 1177

Så här i sommartider är det svårt att inte tala om vädret. Efter en torr period i Stockholmsområdet så har vi ett efterlängtat sommarregn i skrivande stund. Samtidigt varnas det för extrem hetta i stora delar av Europa och det i sin tur kan leda till skyfall  i norra Götaland och sydöstra …

Läs mer
2019-05-31

Hundmaten smakade riktig bra

Jag berörde detta i en krönika för ganska exakt tre år sedan. Vad har hänt sedan dess? Alldeles för lite är min uppfattning. Det är fortfarande helt okej att leverera sjukvård, omsorg, finansiella tjänster, samhällsviktig infrastruktur osv utan att ha ett strukturerat informationssäkerhetsarbete på plats som certifierats mot SS-ISO/IEC 27001. …

Läs mer
2019-04-26

Mobilläckage

En stor eloge till DN som låter Linus och Kristoffer gräva lite mer än vad stora flertalet mediehus och journalister gör. Att någon profiterar på informationen är väl en sak, men den illasinnade som har resurser och ett annat syfte flyger oftast under radarn. Förhoppningsvis leder detta uppvaknande till att …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv