Krönikor

2022-11-23

En avslagen begäran, kostar det mer än det smakar?

Sveriges radio begärde under våren en sammanställning över namnen på samtliga läkare som är fast anställda på Region Blekinge. Regionen avslog begäran med hänvisning till att uppgifterna omfattas av totalförsvarssekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)(OSL) Beslutet överklagades, varefter kammarrätten i Jönköping (mål 2256–22) avslog överklagandet i …

Läs mer
2022-10-27

E-legitimering i tjänsten

  Diskussionen om e-legitimering i tjänsten har minst ett decennium i ryggen. Vi är allt fler som uttrycker att organisationer som tillhandahåller e-tjänster utanför den egna organisationen ska acceptera alla av DIGG godkända e-legitimationer på den tillitsnivå som tjänsten kräver. Detta kan låta som något självklart, men det är det …

Läs mer
2022-09-30

Tillgängligheten i fokus

  I perspektivet av det som nu händer måste vi blicka inåt, mot våra egna samhällsviktiga infrastrukturer. Att det råder energibrist har inte undgått någon och att vi får räkna med elbrist i vinter som gör att vi sannolikt får effektuera våra planer för styrel, dvs prioritering av samhällsviktig elanvändning. Det …

Läs mer
2022-08-30

Oviss höst

  Någon kanske undrar vem den där Sigge är? I valet 2006 förlorade Liberalerna (då Folkpartiet) var 7:e väljare när de inte kunde låta bli att logga in i Socialdemokraternas FirstClass med användaridentiteten SIGGE och lösenordet SIGGE. De kunde med informationen som Sigges inloggning gav åtkomst till planera sina egna kampanjer …

Läs mer
2022-06-29

Lita på systematiken även i dunklet

Om du känner dig själv och din motståndare behöver du inte oroa dig för utgången av hundra strider. Om du känner dig själv, men inte din motståndare kommer du för varje seger lida ett nederlag. Om du varken känner dig själv eller din motståndare, kommer du i varje strid finna …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv