Krönikor

2019-11-29

Bekymmersam övertro på hemlig dataavläsning

  Hemlig dataavläsning lyfts fram som den viktigaste punkten i 34-punktsprogrammet för regeringens åtgärder mot gängkriminalitet. Det gör mig bekymrad. Lika bekymrad som för 14 år sedan när Sverige drev på förslaget i EU om lagring av trafikuppgifter i tron att det var ett viktigt medel i kampen mot den grova …

Läs mer
2019-10-25

Sluta signera

Med elektronisk underskrift menas krypterade uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form, för att säkerställa de senares ursprung och dataintegritet. Formen är reglerad inom ramen av eIDAS-förordningen. Vad som menas med signering är i juridisk mening en liten signatur på …

Läs mer
2019-09-27

Vem leder?

Den här veckan blev det en vända igen i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1). Jag blev lite nostalgisk när jag minns tillbaka hur arg jag var när det hade uttryckts i föreskriften att en vårdgivare i sin informationssäkerhetspolicy får besluta om undantag från kraven för överföring till patienter av påminnelser och …

Läs mer
2019-08-30

Varför så glömsk?

I och med dataskyddsförordningen (GDPR) så blir personuppgiftsincidenter mer synliga och inte minst börjar de bli ekonomiskt kännbara. Det är inte längre bara förlust av goodwill utan tillsynsmyndighetens möjlighet att påföra sanktionsavgifter ger saken ett större allvar. Det gör också att det mediala intresset för incidenterna har ökat. Först ut …

Läs mer
2019-06-28

I kölvattnet av 1177

Så här i sommartider är det svårt att inte tala om vädret. Efter en torr period i Stockholmsområdet så har vi ett efterlängtat sommarregn i skrivande stund. Samtidigt varnas det för extrem hetta i stora delar av Europa och det i sin tur kan leda till skyfall  i norra Götaland och sydöstra …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv