Krönikor

2021-06-24

Sveriges säkerhet: hur stor del av Sverige – och hur säkert?

En konsekvens av ovanstående beskrivna omvärldsutveckling är onekligen den rad av ambitiösa åtgärdspaket som Sveriges (i skrivandets stund dåvarande) regering föreslagit – tillsammans med förslag på skärpningar för Sveriges säkerhet. Enligt vissa en inte alltid genomtänkt utveckling som riskerar motverka sina egna syften till följd av ökad administration snarare än säkerhetshöjande åtgärder. Samtidigt måste det noteras att gränsdragningen …

Läs mer
2021-05-28

Fungerar kompassen verkligen?

Nu har vi levt i pandemin i snart 1,5 år, lite beroende på när vi definierar starten, Till en början var det en stor omställning vilket skapade en rad omedelbara utmaningar. Bara det faktum att en hel verksamhet gick från att vara hårt centraliserad till att bli så decentraliserad som den bara …

Läs mer
2021-04-30

Kryptering är ingen skyddsåtgärd, eller?

Läs delbetänkandet HÄR – remissvaren ska vara regeringen tillhanda senast 7 maj. Det finns en del spännande skrivningar i utredningen, bland annat att uppgifter är röjda enligt offentlighets- och sekretesslagen  (2009:400) (OSL). Eftersom ett utlämnande är en form av röjande oavsett om uppgifterna har skyddats med exempelvis kryptering och att …

Läs mer
2021-03-26

Ett tu tre – Skärpt säkerhetsskyddslagstiftning

Sammanfattningsvis konstaterar de att ansträngningarna och viljan som krävs för att hålla Sverige säkert är inte tillräckliga. I kölvattnet av det kallade Mikael Damberg till pressträff den 19 mars om ett starkare skydd för Sveriges säkerhet. Givetvis är kedjan av händelser samordnad och det är en medietränad och samstämd trio. …

Läs mer
2021-02-25

Tur eller skicklighet

Oavsett hastigheten innan pandemin är det bra med tydliga ramar när hastigheten ökas. Vis av historien kring dessa tre frågor så är förtydligande extremt viktiga. Merparten av de gjorda elektroniska underskrifterna följer inte EU-förordningen från 2014 och knappt några är arkivbeständiga. De är bedrövliga helt enkelt. Vi har förlorat minst …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv