Krönikor

2021-12-30

Hårda paket framför mjuka paket?

Kalix kommun har fått mycket beröm för sin kriskommunikation under incidenten som inträffade mitt i julruschen, under en brinnande pandemi och kanske i kölvattnet av att hantera sårbarheten i Log4j (CVE-2021-44228 med flera). Inte den bästa tänkbara tidpunkten, men kanske det som också gjorde valet av den öppna och inkluderande hållningen …

Läs mer
2021-11-26

210×297 mm

  Offentlighets- och sekretesslagstiftningen (2009:400) må ha sina rötter långt före A4-formatet, men i praktiken tolkas den varje dag ur ett A4 perspektiv, trots att begreppet “handling” faktiskt inte betyder ett antal sammanhäftade och numrerade A4-sidor. Om en handling som ska lämnas ut innehåller sekretessbelagda uppgifter ska handläggaren stryka över …

Läs mer
2021-10-29

e-identitetsplånböcker

  Införande av e-identitetsplånböcker kommer att gå i rask takt om man får tro EU:s ambitioner och de förslag på förändringar av eIDAS-förordningen som nu ligger på bordet i Bryssel.  I förslaget till uppdateringen av eIDAS finns ett par intressanta skrivningar. I artikel 6 uttrycks att de europeiska e-identitetsplånböckerna ska …

Läs mer
2021-09-24

Dags för en säkerhetsskyddsanalys?

  Det kanske finns en tro att ”någon utomstående” påkallar en säkerhetsskyddsanalys för att utröna huruvida verksamheten är säkerhetskänslig eller inte. Det förekommer, men det är inte det tänkta scenariot, utan den som bedriver en verksamhet har en skyldighet att själva göra en analys om det finns tro att så …

Läs mer
2021-08-27

Det finns inte alltid en plan B

  I de samtalsämnen som passerat under sommaren har klimatet varit ett återkommande inslag, men under Coop-krisen överskuggades klimatkrisen helt i våra samtal. Till skillnad mot klimatkrisen är Coop-krisen väl inom ramen för min och mina kollegors profession och här kan ju ett och annat klargörande vara på sin plats …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv