Krönikor

2023-09-28

Den verkliga verkligheten

Tiden då den digitala sfären var relativt oreglerad är förbi. EU:s policy om det digitala årtiondet har ambitiösa målsättningar som innebär en omfattande reglering av alla områden som rör digitalisering till 2030. Det nya CER-direktivet och uppdateringen av NIS-direktivet syftar till att stärka viktiga samhällsfunktioner samt öka tillgängligheten och säkerheten …

Läs mer
2023-08-24

Hur är det med mognadsgraden egentligen?

  Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen poängterade redan den 7 augusti i sitt sommarprogram i P1, vilket förtydligades vid presskonferensen den 17 augusti, att varje verksamhetsutövare behöver se över säkerhetsskyddet. Vid båda tillfällena var hon tydlig med att poängtera säkerhetsskyddets tre grundpelare i form av informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. …

Läs mer
2023-06-30

Nya tider sommartider

Vid det nya året avspeglas det gångna året i form av nyårskrönikor. Även mina krönikor i slutet av december har haft den prägeln i snart 27 år. Jag är dock inte övertygad om att juletid är tiden för reflektion. Tvärt om! När vi nu går in i en tid av …

Läs mer
2023-05-26

Mer fast värre…

Rubriken andas inte en optimistisk framtidstro, men konsekvensen av att vi har en global och inkluderande it-infrastruktur har fortfarande inte nått alla. Varje gång det ansluts en enhet direkt, eller indirekt, till internet ökar det organisationens exponering. Samtidigt sker det med en hastighet som ingen längre har riktig koll över. Uppfattningen är att …

Läs mer
2023-04-27

Lagt kort ligger

  Sveriges Radio överklagade kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen som nu i april beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål 7038-22). Det innebär att den aktuella sekretessen står fast för sammanställning över namnen på samtliga fast anställda läkare inom Region Blekinge. Eftersom sekretessbelagda uppgifter enligt 15 kap. 2 § OSL rör totalförsvar så …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv