Krönikor

2024-05-31

En ljusnande plånbok är vår

Beslutet är fattat! Nu uppdateras EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS-förordningen). Den största nyheten är att en identitetsplånbok, vid namn ”EU Digital Identity Wallet” (EUDI Wallet), introduceras. När eIDAS-förordningen introducerades 2014 fanns det också höga ambitioner, som tyvärr ofta mötts med digitala väntrum. Blir det annorlunda nu? …

Läs mer
2024-04-26

Skyll inte på Axel Oxenstierna

I krönikan i mars konstaterades det att kommunerna står inför en rad utmaningar. Det är tydligt att det inte bara är kommunerna som är satta under press. I dagarna kom Riksrevisionens rapport Informationssäkerhet i vård och omsorg (RiR 2024:6) som visar att de åtgärder som regeringen och myndigheterna vidtagit inte har varit tillräckliga …

Läs mer
2024-03-22

Ökat tryck på kommunerna

Nyligen presenterades delbetänkandet av Utredningen om genomförande av NIS2- och CER-direktiven (SOU 2024:18) som anser att kommunerna i sin helhet, med några få undantag, omfattas av utredningens förslag till lag om cybersäkerhet. I dagarna tillkännagav Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) sin tillsynsplan för 2024 där granskning av kommunernas arbete med dataskyddsförordningen ligger högt på agendan. I dagarna röstade …

Läs mer
2024-02-23

Pocherade guldägg

Samtidigt som företrädare för amerikanska molntjänster blåser faran över med sekretessbrytande bestämmelser och adekvansbeslut i ryggen vittnar vi ånyo vad som händer när stora äggkorgar brister. Oavsett om äggkorgarna är inom eller utom EU är skadeverkningarna enorma. Inte sällan oreparabla. Stackars de organisationer som har anförtrott sina guldägg till andra i tron …

Läs mer
2024-01-26

Tala ur skägget!

Genom hela våra liv gör vi misstag, vi lär oss av dem och skäms inte sällan över våra tillkortakommanden. Varför fungerar inte it-branschen lika? Det känns rimligt att vi lär av egna, och andras, misstag och inte minst är ödmjuk över våra tillkortakommanden. En ursäkt eller ett förlåt är inte …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv