Krönikor

2017-10-27

Disharmoni att digitalisera med kvicklera

Hösten har kantats av den ena informationssäkerhetsskandalen efter den andra. Media har många gånger vinklat skandalerna såsom IT-säkerhetsskandaler, men de som sett dagens ljus har varit mestadels informationssäkerhetsskandaler, eller i huvudsak oerhört bristfälligt ledarskap. Det har i ordets rätta bemärkelse inte varit tekniska brister i sig, däremot har de tekniska …

Läs mer
2017-09-29

Har det gått för bra genom åren?

Jag har svårt att glömma när jag i samband med ett införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) i en politiskt styrd organisation tidigt 2000-tal fick beskedet att ”Informationssäkerhet vinner man inte några val på” när vi sökte ledningens engagemang. Det har runnit en hel del vatten under broarna sedan dess. …

Läs mer
2017-08-25

Det går inte som en dans i verklighetens snårskog

I förra månadens krönika belystes brister i ledningens engagemang, men också det faktum att de utpekade “förebilderna” kanske inte är de bästa att se upp till. Att nu peka ut Transportstyrelsen som en viktig spelare i och med NIS-direktivet som har fokus på samhällsviktig verksamhet är väl ändå magstarkt. Transportstyrelsen, …

Läs mer
2017-07-28

Ledningens engagemang

Det är sannerligen illa ställt med nationens informationssäkerhetsarbete. Det vittnar inte minst det faktum att när det felaktiga VMA:t basuneras ut i centrala Stockholm så står inte de aktuella myndigheternas webbar pall för den trafikökning som detta leder till. I ställer för att konstatera det, så kritiseras medborgarna för att …

Läs mer
2017-06-30

(e)IDAS sommarvisa

I och med att två tyska e-legitimationer annonserades mot eIDAS lista över betrodda e-legitimationer, vid sidan om en växande skara andra betrodda och kvalificerat betrodda tjänster, ställer det krav på andra medlemsstater att erkänna dessa tyska e-legitimationer från och med den 18:e September nästa år, samt självklart alla andra e-legitimationer …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv