Krönikor

2018-11-29

Disfilharmoni

I dagar som dessa när Certezza fyllt 22 år och vi är inne i slutspurten av planeringen av den 22:a Säkerhetsdagen väcks ofta minnen. Det är alltid intressant att stanna upp, reflektera och blicka tillbaka. Denna gång fastnade mina tankar i hur lite arbetssätten förändrats trots den enorma utvecklingen de …

Läs mer
2018-10-25

Oordning på torpet

Jag förundras än mer över hur höga beslutsfattare fattar viktiga beslut utan att ha någon egentlig kunskap i sak, utan föds med beslutsunderlag som i sig är skrivna i ett enda syfte, att beslutsfattaren ska fatta de önskade besluten. Av vem är besluten egentligen önskade? Det som verkar göra reell …

Läs mer
2018-09-28

Otrolig obalans

Det är spännande att vara konsult. En unicitet är att få insyn i så många verksamheter. Givetvis talar vi aldrig om våra uppdrag men tillåts reflektera över tid och inte minst reagera på felaktiga påståenden. Exempelvis att en kategori organisationer är såååå mycket sämre än en annan. Har du insyn …

Läs mer
2018-08-31

HUR och VARFÖR?

Planeringen av den 22:a Säkerhetsdagen är i full gång. Programmet kommer att presenteras i slutet av september och själva Säkerhetsdagen går av stapeln den första tisdagen i december i vanlig ordning, närmare bestämt 4 december på Oscarsteatern i Stockholm. Anmälan och mer information finns på https://sakerhetsdagen.se/. Alla våra kompetensområden är …

Läs mer
2018-06-29

Äntligen en ny säkerhetsskyddslag

I början på året lades propositionen(prop. 2017/18:89) för en ny säkerhetsskyddslag (SFS  2018:585) vilken träder i kraft 1 april 2019. Säkerhetsskydd innebär i korthet förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott mot landets säkerhet. Den nya säkerhetsskyddslagen ska skydda uppgifter som är av …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv