Krönikor

2020-06-26

Så självklart men ändå så förändringströgt

Inera gjorde under våren en studie om kommunernas utmaningar och behov avseende identitet och åtkomst (Identity and Access Management, IAM). En spännande läsning som sannolikt ger ett nytt tidsavtryck som vi kan återblicka till om tio år där vi kan se fortsatta förändringar i rätt riktning, men samtidigt konstatera att …

Läs mer
2020-05-29

Krönika maj 2020 – Tre månader med corona

Detta är den tredje krönikan på temat coronapandemin och de har tillsammans speglat tre faser. Den första krönikan Det är nu vi på riktigt utmanas  som jag skrev i slutet av mars speglade krisen i ett relativt tidigt skede. Väldigt mycket var ovisst och det var också tydligt att det …

Läs mer
2020-04-24

Flockimmun?

I det strukturerade och riskbaserade informationssäkerhetsarbetet så är det just metodiken som är tryggheten. Väl inövat och inflätat i den ordinarie verksamheten är vi rustade för att kunna agera på det vi inte vet ska hända. Vi gör återkommande riskanalyser och minimerar sannolikhet eller konsekvens för det som kanske händer. …

Läs mer
2020-03-26

Det är nu vi på riktigt utmanas

  Detta kommer att följas av tonvis med utredningar som visar hur vi borde ha förberett oss och hur vi borde ha agerat. Det är alltid lätt att vara expert i efterhand. Stanna upp för en stund och reflektera över er egen situation. Det är verkligen inte för sent att …

Läs mer
2020-02-27

Avslöjande incidenter, om och om igen…

  Redan 2005 visade PTS i sin mörkertalsundersökning att endast hälften av alla organisationer hade en dokumenterad rutin för hur säkerhetsincidenter ska hanteras (se https://certezza.net/svart-att-leva-upp-till-basnivan/). Nu 15 år senare undrar jag om det är så mycket bättre? Jag blev faktiskt förvånad att undersökningen från 2005 visade så bra siffror. Min …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv