Krönikor

2023-02-24

Glöm inte bort den mest basala formen av it-hygien

  Flera av dem som drabbats hittills gör det på grund av gammal osupporterad och ouppdaterad mjukvara exponeras mot internet. Det är klart att en organisation med den riskaptiten drabbas och får stort medieutrymme. Dock inte av den bakomliggande orsaken, utan det faktum att de är drabbade av cyberattacker. Visst …

Läs mer
2023-01-27

Förbered er på nya typer av incidenter

  Under de senaste åren har ransomware- och överbelastningsattacker toppat listan över cyberhot. Hotaktörerna som utfört attackerna har varit organiserade brottslingar på jakt efter nya intäktskällor och statsaktörer som riktat in sig på samhällskritisk infrastruktur. I kölvattnet av det som pågår kämpar de organisationer som drabbats med att återställa sina förmågor och parallellt …

Läs mer
2022-12-30

Släpp inte taget om ledstången

  I nyårskrönikan 2020 med rubriken Var pandemin ett nödvändigt ont var det den snabba omställningen att arbeta hemma som gav starkast avtryck, men även vardagsutmaningarna som att bestämma vad ett röjande enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL) egentligen är och utmaningen med elektroniska underskrifter som var att likna med ett Klondike med …

Läs mer
2022-11-23

En avslagen begäran, kostar det mer än det smakar?

Sveriges radio begärde under våren en sammanställning över namnen på samtliga läkare som är fast anställda på Region Blekinge. Regionen avslog begäran med hänvisning till att uppgifterna omfattas av totalförsvarssekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)(OSL) Beslutet överklagades, varefter kammarrätten i Jönköping (mål 2256–22) avslog överklagandet i …

Läs mer
2022-10-27

E-legitimering i tjänsten

  Diskussionen om e-legitimering i tjänsten har minst ett decennium i ryggen. Vi är allt fler som uttrycker att organisationer som tillhandahåller e-tjänster utanför den egna organisationen ska acceptera alla av DIGG godkända e-legitimationer på den tillitsnivå som tjänsten kräver. Detta kan låta som något självklart, men det är det …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv