Krönikor

2022-04-29

Ser vi en ny gryning för transatlantiska överföringar av personuppgifter?

  Dataskyddsförordningen förbjuder överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES (tredjelandsöverföring) om inte landet man vill föra uppgifterna till har har nationella bestämmelser avseende dataskydd som motsvarar EU:s bestämmelser till skydd för den personliga integriteten. Ett enkelt sätt att göra detta är i de fall EU-kommissionen fattat ett beslut om att ett tredjeland har nationella bestämmelser som …

Läs mer
2022-03-25

Om nya typfall (?) och skyddsvärdens föränderlighet

Så började det brev som Säkerhetspolisen skickade ut till flertalet verksamheter tidigt i april 2020. Omfattningen av en global pandemi började skönjas och myndigheten ville påminna om att skyddsvärden förändras i takt med omvärldens utveckling. Ibland uppstår nya skyddsvärden, ibland försvinner gamla och ibland förändras de befintliga skyddsvärdenas dignitet och …

Läs mer
2022-02-25

Sorglig historia skrivs

  Som ett led i förberedelserna av invasionen av Ukraina har de utsatts av kraftiga cyberangrepp. Cyberangrepp som vi sett prov på i otaliga sammanhang och som förväntas öka, inte minst som en effekt av de kraftiga sanktioner som grannen i öst utsätts för, och som lär öka i styrka …

Läs mer
2022-01-28

Oroad?

Till detta ska tilläggas att pandemin är långt ifrån över, även om vi kanske ser en viss ljusning, igen. I nationen flyger drönare obehindrat över våra skyddsobjekt och hos vår stadsminister städar den som saknar uppehållstillstånd. Det går inte för en stund att blunda för att det är en turbulent …

Läs mer
2021-12-30

Hårda paket framför mjuka paket?

Kalix kommun har fått mycket beröm för sin kriskommunikation under incidenten som inträffade mitt i julruschen, under en brinnande pandemi och kanske i kölvattnet av att hantera sårbarheten i Log4j (CVE-2021-44228 med flera). Inte den bästa tänkbara tidpunkten, men kanske det som också gjorde valet av den öppna och inkluderande hållningen …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv