Krönikor

2021-09-24

Dags för en säkerhetsskyddsanalys?

  Det kanske finns en tro att ”någon utomstående” påkallar en säkerhetsskyddsanalys för att utröna huruvida verksamheten är säkerhetskänslig eller inte. Det förekommer, men det är inte det tänkta scenariot, utan den som bedriver en verksamhet har en skyldighet att själva göra en analys om det finns tro att så …

Läs mer
2021-08-27

Det finns inte alltid en plan B

  I de samtalsämnen som passerat under sommaren har klimatet varit ett återkommande inslag, men under Coop-krisen överskuggades klimatkrisen helt i våra samtal. Till skillnad mot klimatkrisen är Coop-krisen väl inom ramen för min och mina kollegors profession och här kan ju ett och annat klargörande vara på sin plats …

Läs mer
2021-06-24

Sveriges säkerhet: hur stor del av Sverige – och hur säkert?

En konsekvens av ovanstående beskrivna omvärldsutveckling är onekligen den rad av ambitiösa åtgärdspaket som Sveriges (i skrivandets stund dåvarande) regering föreslagit – tillsammans med förslag på skärpningar för Sveriges säkerhet. Enligt vissa en inte alltid genomtänkt utveckling som riskerar motverka sina egna syften till följd av ökad administration snarare än säkerhetshöjande åtgärder. Samtidigt måste det noteras att gränsdragningen …

Läs mer
2021-05-28

Fungerar kompassen verkligen?

Nu har vi levt i pandemin i snart 1,5 år, lite beroende på när vi definierar starten, Till en början var det en stor omställning vilket skapade en rad omedelbara utmaningar. Bara det faktum att en hel verksamhet gick från att vara hårt centraliserad till att bli så decentraliserad som den bara …

Läs mer
2021-04-30

Kryptering är ingen skyddsåtgärd, eller?

Läs delbetänkandet HÄR – remissvaren ska vara regeringen tillhanda senast 7 maj. Det finns en del spännande skrivningar i utredningen, bland annat att uppgifter är röjda enligt offentlighets- och sekretesslagen  (2009:400) (OSL). Eftersom ett utlämnande är en form av röjande oavsett om uppgifterna har skyddats med exempelvis kryptering och att …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv