Krönikor

2024-02-23

Pocherade guldägg

Samtidigt som företrädare för amerikanska molntjänster blåser faran över med sekretessbrytande bestämmelser och adekvansbeslut i ryggen vittnar vi ånyo vad som händer när stora äggkorgar brister. Oavsett om äggkorgarna är inom eller utom EU är skadeverkningarna enorma. Inte sällan oreparabla. Stackars de organisationer som har anförtrott sina guldägg till andra i tron …

Läs mer
2024-01-26

Tala ur skägget!

Genom hela våra liv gör vi misstag, vi lär oss av dem och skäms inte sällan över våra tillkortakommanden. Varför fungerar inte it-branschen lika? Det känns rimligt att vi lär av egna, och andras, misstag och inte minst är ödmjuk över våra tillkortakommanden. En ursäkt eller ett förlåt är inte …

Läs mer
2023-12-29

Förlorad rådighet

Slutet av 2023 närmar sig. Det brukar vara tid för att summera det gångna året och blicka in i det nya. Här är det lätt att tänka på nya omdanande företeelser som exempelvis artificiell superintelligens, vilket givetvis kommer att få en enorm påverkan på framtiden, men det faktum att det …

Läs mer
2023-11-24

Nya utmaningar för säkerhetsskyddet

Grunden för den rättsliga regleringen av säkerhetsskyddet är säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Efter 2018 har en rad initiativ tagits i syfte att stärka säkerhetsskyddet, bland annat Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) som trädde i kraft den 1 mars 2022 som innehåller bestämmelser som möjliggör säkerhetsskyddsavtal mellan flera parter …

Läs mer
2023-10-26

Den 27:e Säkerhetsdagen är färgad av AI

Det finns mycket potential i AI där vi kan konstatera att självkörande fordon sannolikt är en realitet inom en snar framtid, även om utvecklingen inte riktigt gått så fort som vi hade trott eller kanske önskat. Samtidigt kan vi konstatera att vi redan idag får allehanda rådgivning och förslag som …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv