Krönikor

2022-06-29

Lita på systematiken även i dunklet

Om du känner dig själv och din motståndare behöver du inte oroa dig för utgången av hundra strider. Om du känner dig själv, men inte din motståndare kommer du för varje seger lida ett nederlag. Om du varken känner dig själv eller din motståndare, kommer du i varje strid finna …

Läs mer
2022-05-27

Långt från autonom

  I ett skeende likt detta är det inte lika självklart att stå upp för våra fri- och rättigheter, att värna om demokratin och allas lika rätt. I kampen mot pandemin och mot gängkriget har vi tydligt sett hur lagstiftningen som värnar dessa värden naggas i kanterna. Samtidigt som vi …

Läs mer
2022-04-29

Ser vi en ny gryning för transatlantiska överföringar av personuppgifter?

  Dataskyddsförordningen förbjuder överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES (tredjelandsöverföring) om inte landet man vill föra uppgifterna till har har nationella bestämmelser avseende dataskydd som motsvarar EU:s bestämmelser till skydd för den personliga integriteten. Ett enkelt sätt att göra detta är i de fall EU-kommissionen fattat ett beslut om att ett tredjeland har nationella bestämmelser som …

Läs mer
2022-03-25

Om nya typfall (?) och skyddsvärdens föränderlighet

Så började det brev som Säkerhetspolisen skickade ut till flertalet verksamheter tidigt i april 2020. Omfattningen av en global pandemi började skönjas och myndigheten ville påminna om att skyddsvärden förändras i takt med omvärldens utveckling. Ibland uppstår nya skyddsvärden, ibland försvinner gamla och ibland förändras de befintliga skyddsvärdenas dignitet och …

Läs mer
2022-02-25

Sorglig historia skrivs

  Som ett led i förberedelserna av invasionen av Ukraina har de utsatts av kraftiga cyberangrepp. Cyberangrepp som vi sett prov på i otaliga sammanhang och som förväntas öka, inte minst som en effekt av de kraftiga sanktioner som grannen i öst utsätts för, och som lär öka i styrka …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv