Krönikor

2019-03-29

För Sveriges säkerhet i tiden

Nya föreskrifter från Säkerhetspolisen (PMFS 2019:2) och Försvarsmakten (FFS 2015:2)  har precis också sett dagens ljus.  Föreskrifterna innehåller läsvärda bestämmelser som kompletterar säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetskyddsförordningen (2018:658). Oväntat många organisationer är ovetandes om de berörs eller ej. Jag noterade nyligen en intervju med en ”expert” som menade att informationsklassificeringen är …

Läs mer
2019-02-19

Skäms!

Huvudmännen uttrycker det som ett säkerhetshål som nu är tilltäppt. I praktiken har man nu dragit sladden ur den exponerade och icke underhållna servern som tillgängliggjort 2.7 miljoner inspelade samtal till 1177. Det finns inte ord för hur undermåligt detta är! Tyvärr vittnar detta även om att det är för ont …

Läs mer
2019-01-25

Nytt år, nya möjligheter!

Min uppfattning är att det har varit en otrolig rivstart på det nya året. Mängder med nya uppdrag, och redan initierade uppdrag som utökas. Jag är av uppfattningen att det är mer än tidigare år. Kanske beror ökningen på en ökande oro, men jag tror att det i större grad …

Läs mer
2018-12-28

Det värsta hände inte

Förutsatt att det hanterades just som en hävstång för att förbättra informations- och IT-säkerhetsarbetet i verksamheten. Det fanns ju dessvärre allt för många exempel på parallella projekt som dessvärre inte visade ge de effekter som lagstiftaren strävade efter. Året kan också summeras med horder av kritiska sårbarheter i princip i …

Läs mer
2018-11-29

Disfilharmoni

I dagar som dessa när Certezza fyllt 22 år och vi är inne i slutspurten av planeringen av den 22:a Säkerhetsdagen väcks ofta minnen. Det är alltid intressant att stanna upp, reflektera och blicka tillbaka. Denna gång fastnade mina tankar i hur lite arbetssätten förändrats trots den enorma utvecklingen de …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv