Krönikor

2020-12-30

Var pandemin ett nödvändigt ont?

  Pandemin visade att stora sektorer nästan omedelbart kunde ställa om och börja arbeta på distans.  Något som under decennier visat sig vara omöjligt, men helt plötsligt var det inte någon större utmaning när flera yrkeskategorier sattes i frivillig karantän och därmed ställdes inför fullbordat faktum. Varför var det ens …

Läs mer
2020-11-27

Bedrövliga Elektroniska Underskrifter (BES)

  I en elektronisk underskrift sker regelbundenheten utifrån den förväntade kryptografiska livslängden på den elektroniska underskriften. Kanske fem år. Men om den “elektroniska underskriften” i praktiken inte är elektronisk kanske det uppenbara blir än mer uppenbart. Förhoppningsvis! Det har passerat ett antal krönikor här genom åren på detta tema och ingen …

Läs mer
2020-10-29

Aj, aj, aj….

  Jag hyser stor respekt för DN:s reportrar. De har gjort många väldigt många bra gräv de senaste åren och lyft den allmänna medvetenheten om informationssäkerhet vilket inte nog kan uppskattas. Mycket tack vare ett par riktigt duktiga journalister ombord. Den som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges …

Läs mer
2020-09-25

Anfall är bästa försvar, eller?

I tonläget går att skönja att positionerna är på väg att flyttas fram. Det gäller inte bara i relation med länder utan också i mer vardagliga sammanhang. Det är en förväntad rörelse, men frågan är om den är hälsosam? I flera andra sammanhang ser vi hur våldet trappas upp och …

Läs mer
2020-08-28

Inget ont som inte har något gott med sig

 Ingen kan säga när pandemin är till ända, sannolikt är det inte ett tydligt slut utan det kommer att klinga av över lång tid. I skrivande stund tror jag flera väntar in en andra våg vilket är rätt rimligt och den närmsta månaden kommer att visa amplituden på den. Alla …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv