Krönikor

2017-08-25

Det går inte som en dans i verklighetens snårskog

I förra månadens krönika belystes brister i ledningens engagemang, men också det faktum att de utpekade “förebilderna” kanske inte är de bästa att se upp till. Att nu peka ut Transportstyrelsen som en viktig spelare i och med NIS-direktivet som har fokus på samhällsviktig verksamhet är väl ändå magstarkt. Transportstyrelsen, …

Läs mer
2017-07-28

Ledningens engagemang

Det är sannerligen illa ställt med nationens informationssäkerhetsarbete. Det vittnar inte minst det faktum att när det felaktiga VMA:t basuneras ut i centrala Stockholm så står inte de aktuella myndigheternas webbar pall för den trafikökning som detta leder till. I ställer för att konstatera det, så kritiseras medborgarna för att …

Läs mer
2017-06-30

(e)IDAS sommarvisa

I och med att två tyska e-legitimationer annonserades mot eIDAS lista över betrodda e-legitimationer, vid sidan om en växande skara andra betrodda och kvalificerat betrodda tjänster, ställer det krav på andra medlemsstater att erkänna dessa tyska e-legitimationer från och med den 18:e September nästa år, samt självklart alla andra e-legitimationer …

Läs mer
2017-05-26

Jag vill brista ut i gråt…

I mitten av mars släpptes en rättning till den sårbarhet som gjorde WannaCry möjlig. Det är inte någon ovanlig rättning utan en del av Microsofts månatliga paket med rättningar som hos de allra flesta är en naturlig del av vardagen där dessa installeras i nära anslutning till att de tillgängliggörs. …

Läs mer
2017-04-28

Låt oss lära av varandras incidenter!

Detta känns sunt i alla avseenden, men tyvärr brister många organisationer i just detta. Istället läggs allt fokus på att minimera påverkan av incidenten och återställa verksamheten till det normala, för att incidenten sedan sakta men säkert tynar bort och faller i glömska. Inget ont i att försöka skapa ordning …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv