Krönikor

2018-01-29

Är du säkerhetsprövad?

Frågan ställs allt oftare om vi är säkerhetsprövade. Bara att frågan ställs som den görs visar att frågeställaren inte har en aning om hur det hänger ihop. Visst är vi säkerhetsprövade, flera gånger, av mängder av uppdragsgivare och på olika nivåer, men svaret på frågan spelar i praktiken sällan någon …

Läs mer
2017-12-29

Allvarlig SkADA

Dags att summera året och blicka fram mot ett nytt. Jag vågar påstå att 2017 var året då ingen längre kunde undvika ord som informationssäkerhet och IT-säkerhet. Media har fortfarande en hel del att lära kring ordvalen. Det var ingen IT-säkerhetsskandal på Transportstyrelsen, ej heller någon informationssäkerhetsskandal, utan rätt och …

Läs mer
2017-11-30

Elektroniska underskrifter – Äntligen äntligen äntligen!

Ända sedan digitaliseringserans början har elektroniska underskrifter varit en självklarhet, men ändå inte. Vi har i vanlig ordning snurrat runt i olika tekniska lösningar, olika grader av tillit och olika former av regulatoriska krav att förhålla oss till. Inget nytt så långt. Inte heller att verksamheterna inte är på det …

Läs mer
2017-10-27

Disharmoni att digitalisera med kvicklera

Hösten har kantats av den ena informationssäkerhetsskandalen efter den andra. Media har många gånger vinklat skandalerna såsom IT-säkerhetsskandaler, men de som sett dagens ljus har varit mestadels informationssäkerhetsskandaler, eller i huvudsak oerhört bristfälligt ledarskap. Det har i ordets rätta bemärkelse inte varit tekniska brister i sig, däremot har de tekniska …

Läs mer
2017-09-29

Har det gått för bra genom åren?

Jag har svårt att glömma när jag i samband med ett införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) i en politiskt styrd organisation tidigt 2000-tal fick beskedet att ”Informationssäkerhet vinner man inte några val på” när vi sökte ledningens engagemang. Det har runnit en hel del vatten under broarna sedan dess. …

Läs mer

Fler krönikor

Arkiv