Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen där vi är den naturliga parten för säker arkitektur och design.

Vår önskan är att bli involverad i ett tidigt skede så att säkerhetsaspekterna är omhändertagna redan vid ritbordet. Vår erfarenhet är att det leder till mer långsiktiga lösningar med lägre förvaltningskostnader och större flexibilitet och stora möjligheter till expansion.

Med 20 års erfarenhet inom området har vi skapat en rad metodiker för att leverera vår kompetens. Vilket gör oss effektiva utan att för den skull göra några som helst avkall på den ack så viktiga kvalitén. Uppdragen finn i hela livscykelprocessen från design till revidering.

Vanliga uppdrag är:

 • Förstudie
 • Design
 • Implementation
 • Dokumentation
 • Analys
 • Support
 • Revision

 

Ofta är flera olika aktörer inblandade i större infrastrukturprojekt

Ofta är flera olika aktörer inblandade i större infrastrukturprojekt vilket gör att vi rekommenderar att infrastrukturen testas för att identifiera eventuella sårbarheter och brister innan driftsättning sker. Analysen kan genomföras som en del av leveransprocessen och utförs av personal som inte varit inblandade i projektet. Arbetet avslutas med att eventuella brister åtgärdas och efter det är det klart att för skarp drift och överlämning till förvaltningsorganisation.

Bland de komponenter som förknippas med kompetensområdet är brandväggar ofta den mest vital delen i en säker infrastruktur. I allt snabbare förändringstakt där nya funktioner och möjligheter växer fram ställs allt högre krav på expertkompetens för att inte brandväggarna ska förlora sin motståndskraft. Mångårig erfarenhet gör att vi kan ge kunden stöd i regelverk, konfiguration och uppsättning. Vi rätar ut alla frågetecken kring en brandväggslösning även om det gäller nya funktioner t ex

 • Identitetsbaserade regler
 • Applikationsidentifiering
 • Dataläckage (DLP)
 • Detektera och skydda mot skadlig kod
 • Integrering med cloudbaserade tjänster

Kontakta mig!

Inom Cybersäkerhet erbjuder vi:
 • Autentiseringslösningar

  Inom detta område har vi tjänster som berör autentiseringslösningar för att möta kraven för stark autentisering. Lösningar inom området berör allt från 2-faktors baserat på mjuka tokens, hårdvarulösningar såsom lösenordsdosor, engångslösenord, SMS-autentisering

 • Säkra meddelanden

  TDialog är en meddelandetjänst som möjliggör att skicka säkra meddelanden och att upprätta säkra dialoger. Ingenting skickas egentligen till mottagaren, utan endast en notifikation skickas till mottagarens mejladress som innehåller en länk till en digital brevlåda.

 • Belastningstester

  Ett belastningstest visar vilken kapacitet sajten har och om det krävs kan man lägga en plan för extraordinära händelser som att exempelvis lägga ut en enklare webbsajt med krisinformation.

 • Brandväggar

  Brandväggen är troligen den idag vanligaste nätsäkerhetskomponenten. Det är viktigt att ingen detalj lämnas åt slumpen, då en felaktigt konfigurerad eller konstruerad brandväggslösning innebär öppen access till det interna nätverken.

 • Hälsocheck

  När en säkerhetslösning är implementerad så är den ofta som allra säkrast men tyvärr håller inte säkerheten över tid. Nya krav tillkommer alltid, dessutom upptäcks sårbarheter i komponenter varför en lösning utan kända sårbarheter vid leverans inte behöver vara utan kända sårbarheter några månader senare. Certezza erbjuder hälsocheckar av säkerhetslösningar såsom autentiseringar och federeringar, PKI-lösningar, brandväggar och e-postskydd.

 • Molnsäkerhet

  Hur kan molnleverantören garantera att det vi bedömer som skyddsvärt verkligen hanteras därefter? Vi hjälper er identifiera behovet och riskerna med att flytta ut information i molnet och ser till att ni vidtar åtgärder för att fortsatt garantera informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.

 • DNS och DNSSEC

  DNS är en kritisk infrastrukturkomponent för ett stabilt nätverk såsom internet. Certezza har en gedigen bakgrund i att arbeta med att bygga en robust plattform för detta område.

 • BYOD (Bring Your On Device)

  Att säkra mobila plattformar, såsom smarta telefoner och surfplattor, är inte alltid svart eller vitt. Det är en gråskala där behov, befintlig infrastruktur och informationsklassning kommer att styra valet av lösning.

 • Logghantering

  Detta område syftar till att erbjuda tjänster för att nå en sund nivå av loggning. Spårbarhet och överblick av miljö för att få ökad förståelse för system- och näthändelser.

 • Nätverksdesign

  Inom nätverksdesign erbjuder vi tjänster för att designa och bygga en teknisk och logiskt stabil infrastruktur. Redundanta miljöer är en självklar del vårt designtänk. Inom området arbetar vi med ett antal av på marknaden förekommande produkter för nätkomponenter.