Karriär

Efterfrågan av Certezzas kompetenser och tjänster ökar och vi ser tydligt att våra kundåtaganden blir fler. Vår ökande efterfrågan gör att vi söker nya kollegor inom våra kompetensområden.

1

Vi söker dig som vill ha en aktiv del i att utveckla och förbättra säkerheten för företag och organisationer. Vi ser att du har erfarenhet inom cybersäkerhetsområdet och har en stark drivkraft att leverera den bästa lösningen till kunden.

Vi söker dig som vill arbeta inom:

Informationssäkerhet
Som del i detta kompetensområde hjälper du organisationer och verksamheter att införa ett strukturerat arbetssätt för att stödja, driva processer och planera informations- och cybersäkerhetsarbete. Genom detta arbete skapar du rätt grund för kundens säkerhetsarbete, prioriteringar och processer utifrån aktuella standarder och regelverk.

Juridik
Efterfrågan på våra tjänster inom regelefterlevnad och juridik kring integritetsfrågor och it-rätt ökar. Våra jurister arbetar med att tolka och tillämpa relevant lagstiftning. Om du kan bistå med rådgivning till våra kunder gällande frågor angående offentlig rätt, dataskydd, sekretess, säkerhetsskydd och annan säkerhetsrelaterad juridik så kommer du snabbt in i arbetet.

Projektledning 
Våra projektledare driver varierande projekt inom informations- och cybersäkerhet hos våra kunder med olika komplexitetsgrad. En del av arbetet innefattar att göra informations och cybersäkerhet begripligt likaså arbeta med införsäljning och proaktivt väcka behovet hos kunden genom att översätta kundens behov till konkreta arbetsuppgifter.

It-säkerhetskonsult
Här kommer du att arbeta med att säkra de tekniska plattformar som kundens infrastruktur är uppbyggd av. Till kund levererar vi bland annat robust nätdesign, hälsokontroll av befintlig infrastruktur samt aktiviteter för att skapa säkra plattformar.

Identity and Access Management (IAM)
Baserat på kundens behov designas och implementeras lösningar som ser till att genomförd informationsklassning blir verklighet både vad gäller autentisering och accesskontroll. Har du praktisk erfarenhet av Shibboleth, produkter från PhenixID,  MobilityGuard, MicroFocus eller Nexus så är startsträckan kort.

Public Key Infratructure (PKI)
Våra konsulter hjälper kunden hela vägen från idé till implementerad lösning. Arbetet innefattar bland annat design och implementation av ny PKI, kunder med befintlig installation får hjälp med granskning, analys samt åtgärder för att utveckla säkerheten. Här skapar du förutsättningar för kunden att följa gällande lagar och regler.

Penetrationstester
Våra penetrationstestare utför utmanande och verksamhetskritiska penetrationstester och sårbarhetsanalyser. Arbetet går ut på att identifiera möjliga angreppssätt innan någon annan gör det. Efter genomförd analys presenteras åtgärdsförslag så att kunden kan prioritera och genomföra aktiviteter för att erhålla en säker miljö.

Security Operations Center (SOC)
På Certezzas Security Operations Center arbetar vi med implementation och konfiguration av kundlösningar. Vi stöttar vid utredning av felhändelser och incidenter, föreslår säkerhetshöjande åtgärder samt felrättning med efterföljande rapportering till kund. Har du bland annat erfarenhet av arbete med drift, konfiguration och förvaltning av säkerhetsprodukter, logganalys och intrångsdetektering, då skulle du passa in på vår Security Operations Center

Känner du igen dig så vill vi att du skickar din ansökan till work@certezza.net eller ring rekryteringsansvarig Pardis Aenehband på 0738-52 99 29 eller mejla på pardis@certezza.net.