Karriär

Efterfrågan av Certezzas kompetenser och tjänster ökar och vi ser tydligt att våra kundåtaganden blir fler. Vår ökande efterfrågan gör att vi söker nya kollegor inom våra kompetensområden.

Vi söker dig som vill ha en aktiv del i att utveckla och förbättra säkerheten för företag och organisationer på den svenska marknaden. Vi ser att du har erfarenhet inom säkerhetsområdet och har en stark drivkraft att leverera den bästa lösningen till kunden.

Vi söker dig som vill arbeta inom:

Informationssäkerhet
Som del i detta team hjälper du organisationer och verksamheter att införa ett strukturerat arbetssätt för att få kontroll på verksamhetens information. Genom detta arbete skapar du rätt grund för kundens säkerhetsarbete och prioriteringar. Vi ser gärna att du har att flerårig erfarenhet inom området.

Penetrationstester
Som del i detta kompetensområde får du utföra utmanande och verksamhetskritiska penetrationstester och sårbarhetsanalyser. Arbetet går ut på att identifiera möjliga angreppssätt innan någon annan gör det. Efter genomförd analys presenteras åtgärdsförslag så att kunden kan prioritera och genomföra aktiviteter för att erhålla en säker miljö.

Infrastruktur
Här kommer du att arbeta med att säkra de tekniska plattformar som kundens infrastruktur är uppbyggd av. Till kund levererar vi bland annat robust nätdesign, hälsokontroll av befintlig infrastruktur samt aktiviteter för att skapa säkra plattformar. Vi ser att du har erfarenhet av arbete med brandväggar, VPN, DNS, 802.1x, samt design av säkra nät.

Identity and Access Management (IAM)
Baserat på kundens behov designas och implementeras lösningar som ser till att genomförd informationsklassning blir verklighet både vad gäller autentisering och accesskontroll. Har du praktisk erfarenhet av Shibboleth, produkter från PhenixID,  MobilityGuard, MicroFocus eller Nexus så är startsträckan kort.

Public Key Infratructure (PKI)
Våra konsulter hjälper kunden hela vägen från idé till implementerad lösning. Kunder med befintlig installation får hjälp med granskning, analys samt åtgärder för att utveckla säkerheten. Här skapar du förutsättningar för kunden att följa gällande lagar och regler. Erfarenhet av HSM-lösningar samt smarta kort är önskvärt.

Security Operations Center (SOC)
På Certezzas Security Operations Center arbetar vi med implementation och konfiguration av kundlösningar, stöttar vid utredning av felhändelser och incidenter, föreslår säkerhetshöjande åtgärder samt felrättning och efterföljande rapportering till kund. Har du bland annat erfarenhet av arbete med drift, konfiguration och förvaltning av säkerhetsprodukter, logganalys och intrångsdetektering? Då skulle du passa in på vår Security Operations Center.

Juridik
Efterfrågan på våra tjänster inom regelefterlevnad, juridik kring integritetsfrågor och it-rätt ökar. Det är en anledning till att Certezza startar upp affärsområde Juridik och Compliance. Kan du bistå med rådgivning till våra kunder gällande exempelvis frågor angående nuvarande personuppgiftslagstiftningen och den kommande dataskyddsförordningen kommer du snabbt in i arbetet.

Känner du igen dig så vill vi att du skickar din ansökan till work@certezza.net eller ring rekryteringsansvarig Pardis Aenehband på 0738-52 99 29 eller mejla på pardis@certezza.net.