Våra erbjudanden

Säker rekrytering

Eftersom de anställda utgör navet i alla verksamheter, är det också medarbetaren som representerar det största säkerhetshotet. För att hjälpa våra kunder att bygga ett säkert och robust samhälle, hjälper Certezza till med rekrytering inom informations- och cybersäkerhet.

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza utökar sina kompetensområden och senast ut är kompetens inom Atlassians produkter såsom Confluence och Jira.

Säkerhetsskydd

Som enda aktör i Sverige är Certezza specialiserade på kvalificerad rådgivning rörande säkerhetsskydd i samband med företagsöverlåtelser och utländska direktinvesteringar.

Juridik

It-juridik, säkerhetsjuridik och krisberedskap

I dagens och framtidens informationssamhälle är behandling, skydd och kontroll över verksamhetens, kundens eller enskildas informationstillgångar en av de viktigaste uppgifter som ett företag eller myndighet har.

GRC

Inom GRC arbetar vi med att skapa en systematik hos de olika funktioner och lösningar som tillsammans utgör begreppet GRC - Governance, Risk, Compliance - och som behövs för att säkerställa ett effektivt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Identity Access Management (IAM)

Inom IAM arbetar vi med identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer

PKI / Krypto

Inom PKI/Krypto arbetar vi med design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning

Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen där vi är den naturliga parten för säker arkitektur och design.

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Utbildningar

Vi erbjuder en aktuell mix av utbildningar inom informations- och cybersäkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga. Vi har både öppna kurstillfällen på Certezza och kundanpassade utbildningar på plats hos kund.