Våra erbjudanden

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza utökar sina kompetensområden och senast ut är kompetens inom Atlassians produkter såsom Confluence och Jira.

Samhällssäkerhet

För att kunna värna de grundläggande värden och tillgångar som kännetecknar ett fritt, demokratiskt, oberoende och tryggt land behövs ett robust och säkert samhälle.

Juridik

It-juridik, säkerhetsjuridik och krisberedskap

I dagens och framtidens informationssamhälle är behandling, skydd och kontroll över verksamhetens, kundens eller enskildas informationstillgångar en av de viktigaste uppgifter som ett företag eller myndighet har.

GRC

Inom GRC arbetar vi med att skapa en systematik hos de olika funktioner och lösningar som tillsammans utgör begreppet GRC - Governance, Risk, Compliance - och som behövs för att säkerställa ett effektivt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Identity Access Management (IAM)

Inom IAM arbetar vi med identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer

PKI / Krypto

Inom PKI/Krypto arbetar vi med design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning

Cybersäkerhet

Inom cybersäkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen där vi är den naturliga parten för säker arkitektur och design.

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Utbildningar

Vi erbjuder en aktuell mix av utbildningar inom informations- och cybersäkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga. Vi har både öppna kurstillfällen på Certezza och kundanpassade utbildningar på plats hos kund.

Certezza Security Operation Center (SOC)

Certezzas Security Operations Center (SOC) är en centraliserad enhet med dedikerad personal som vardagligen arbetar med säkerhetsfrågor på teknisk samt organisatorisk nivå.