Arkiv för: 2005

2005-01-24

Nyårslöften om en säkrare IT-miljö?

Har ni givit några nyårslöften som innebär en säkrare IT-miljö? Om inte är det högtid att staka ut årets bana för en säkrare IT-miljö. Här får ni lite hjälp på traven med tre förhållandevis enkla aktiviteter som till en ringa kostnad tar er ett relativt stort steg i rätt riktning. …

Läs mer
2005-02-10

Dubbelriktade VPN-tunnlar till leverantören

Fler och fler leverantörer etablerar VPN-tunnlar till sina kunder för att utföra support på utrusning, system, applikationer etc. När tunneln skall etableras tonas ofta riskerna ned och fokus är istället att fylla i blanketten med ett antal IPsec-relaterade parametrar så att tunneln skyndsamt kan etableras. IPsec? Ja, ni läste rätt. …

Läs mer
2005-02-25

När är ett mail inkommet?

Statskontoret har nyligen släppt sin efterlängtade vägledning “Myndigheternas spamhantering”. En vägledning för offentlig sektor att bekämpa spam utan att man för den skull riskerar att bryta mot gällande lagstiftning. Främst är hänsyn tagen till tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen och arkivlagen. Statskontoret poängterar att det ytterst är varje myndighet som avgör hur lagstiftningen …

Läs mer
2005-03-08

DNS uppsträckning

Mer än var femte se-domän är felaktig enligt de tester som NIC-SE löpande utför. Med felaktig menas att de är allt från felaktigt delegerade till att de saknar relevant information. Det bör poängteras att det inte är NIC-SE’s fel att det är felaktiga och att NIC-SE inte kan rätta till …

Läs mer
2005-04-18

Är du en lösenordsdrällare?

Tillhör du dem som förenklar ditt liv genom att i möjligaste mån ha samma användarid och lösenord i alla system du använder? Då är det stor risk att dina inloggningsuppgifter redan är på drift. I väntan på att tekniker för stark identifiering får en större spridning på marknaden, lever vi …

Läs mer
2005-04-04

Vad är onormalt?

Alla har väl någon gång haft en misstanke att det försiggår något onormalt i nätverket. En misstanke grundad på en känsla av att något avviker från det normala. Kanske förstärkt av något indicium som eventuellt kan relateras till det onormala. Allt för sällan finns det något konkret att ta fasta …

Läs mer
2005-05-16

Andra vägar in

När huvudingången är välbevakad så är det lockande att välja köksvägen eller terrassingången för att ta sig in obemärkt. Det samma gäller när någon önskar obemärkt access till er information. En av de vanligaste vägarna för att nå information är att via Internet ansluta till exponerade system och där nyttja …

Läs mer
2005-05-04

Varför krypterar du inte E-posten?

Trots att vi skickar allt känsligare information via E-post så har knappt någon tagit steget till att kryptera E-posten. Detta är troligen ingen nyhet och det är heller inte nyhet hur enkelt det är att fånga upp innehållet i E-post som skrivs i klartext. Den bästa lösningen för kryptering och …

Läs mer
2005-06-14

Typiskt sommar!

Sommaren närmar sig med stormsteg och med den en efterlängtad ledighet. Sakta men säkert avfolkas arbetsplatserna och tempot dras ned till ett absolut minimum. Våren är vanligtvis kantad med projekt och införanden som skall vara sjösatta innan midsommar. Det brukar pressas hårt sista veckorna innan sjösättningen för att hålla tidplanen. …

Läs mer
2005-06-08

Det enkla är det geniala

I takt med att alla nätverkskomponenter blir allt mer komplexa ökar tilltron till alla tänkbara fabriksinställda värden. De flesta har inte tid eller möjlighet att fundera över alla detaljer utan “default” duger gott. Eller gör det kanske inte det? Det vanligaste exemplet på att det enkla inte är det geniala …

Läs mer