Arkiv för: 2016

2016-12-30

Personuppgiftsbehandling blir till vardagsmat

Datainspektionen har gjort ett gott arbete när det kommer till vägledning i olika frågor utifrån Personuppgiftslagen, och sedermera Dataskyddsförordningen, inte minst när det gäller hanteringen av känsliga personuppgifter. Behandling i mobila enheter är inget undantag, det finns till och med en checklista att utgå ifrån, superlätt kan tyckas. Talar man …

Läs mer
2016-12-21

Ny version av Kemp Loadmaster operativsystem

7.2.36.2 innehåller buggfixar för tidigare uppmärksammade problem i föregående version 7.2.36.1: Åtgärdat problem där Virtual Services (VS) felaktigt kunde tas bort ifrån Loadmaster vid borttagande av content rule eller underliggande VS skapade ifrån mall Åtgärdat problem som generererar en onormalt hög CPU användning för Web Application Firewall (WAF)   Mer …

Läs mer
2016-12-15

Certezza föreläser på RSA-konferensen 2017 i San Francisco

Certezza medverkar som föreläsare på konferensen, med Conny Balazs pass den 14 februari om mobil autentisering och identitetshantering. Läs mer om Connys pass och övrig info om konferensen här: https://www.rsaconference.com/events/us17/agenda/sessions/5529-Mobile-Authentication-at-Different-Levels-of-Assurance och https://www.rsaconference.com/events/us17 Om det är någon i läsekretsen som också kommer att vara närvarande i San Francisco under RSA-veckan vore det trevligt …

Läs mer
2016-12-05

Viktigt meddelande till kunder som använder Kemp Loadmaster

Orsaken till problemet är identifierad av Kemp som arbetar aktivt med detta och räknar med att ha en lösning klar till 2016-12-16. Loadmaster v7.2.36.1 har tillfälligt tagits bort ifrån Kemps sida för nedladdning. Kemp webtjänster för Amazon kommer att återgå till v7.1.35.1 och tjänsterna för Microsoft Azure återgår till v7.1.34.1. …

Läs mer
2016-12-05

NeXus Personal Mobile 3.2

Uppdateringen innehåller utökad support för Android 4.2 eller högre samt iOS 8.2 eller högre. Mer information finns i Relase Notes. Kontakta Certezza Support vid frågor, E-post: support@certezza.net Telefon: 08-791 92 00

Läs mer
2016-12-05

NeXus Hybrid Access Gateway 5.8.1

Uppdateringen innehåller ingen ny funktionalitet men däremot innehåller den ett par uppdateringar i form av förbättrad säkerhet och stabilitet. Mer information finns i Relase Notes. Kontakta Certezza Support vid frågor, E-post: support@certezza.net Telefon: 08-791 92 00

Läs mer
2016-11-25

Ändamålet helgar media, eller?

Ingen i branschen motsäger sig det faktum att ett bra lösenord är långt, är svårt att gissa sig till och består av versaler, gemener, siffror och specialtecken samt att viktiga lösenord inte ska återanvändas. Möjligen kan behovet av intervallen för lösenordsbyten diskuteras där allt fler är överens om att kraven …

Läs mer
2016-11-22

Två nya versioner av Kemp Loadmaster operativsystem

7.2.36.1 innehåller utöver buggfixar och generell prestandaförbättringar bland annat: Stöd för multipla utloggningssträngar i ESP Möjlighet att referera servrar med FQDN eller IP adress Kernel uppdatering för Loadmaster operativsystem (Linux kernel 4.4.19) Stöd för NAT av IPv6 trafik och utökad ping support för IPv6 Uppdaterade och nya konfigurationsmallar publicerade för …

Läs mer
2016-11-03

BlueCat DNS/DHCP – sårbarhet i Bind

BlueCat har för sin DNS/DHCP-server publicerat en hotfix vilket åtgärdar problemen. Hotfixen bör installeras snarast och kan erhållas genom att kontakta Certezza support på support@certezza.net Mer information hittas via; CVE-2016-8864 https://kb.isc.org/article/AA-01434/0/CVE-2016-8864%3A-A-problem-handling-responses-containing-a-DNAME-answer-can-lead-to-an-assertion-failure.html

Läs mer
2016-11-03

BlueCat End of Life information

Dessa versioner kommer att nå End of Service (EOM) den 31 oktober, 2017. BlueCat kommer inte längre att ge patchar eller säkerhetsuppdateringar av programvaran efter slutet av sitt underhållsdatum. End of Life (EOL) för dessa versioner kommer att vara 31 mars 2018 vilket innebär att ingen support från tillverkaren kommer …

Läs mer