Om oss

Affärsidé:

Certezza är ett oberoende informations- och IT-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor.

Vision:

Vår vision är att vara marknadens främsta informations- och IT-säkerhetspartner.

Certezza grundades 1996 med syfte att skapa en helt oberoende aktör i informations-säkerhetsbranschen. Inledningsvis levererade vi avancerade tjänster och produkter inom nätsäkerhetsområdet. I takt med den ökade efterfrågan har företaget växt organiskt och successivt breddat verksamheten till att omfatta hela informationssäkerhetsområdet.

 Idag är Certezza flitigt engagerad som strategisk rådgivare såväl i nationella och offent­liga sammanhang för organisationer med internationell verksamhet. Samtidigt har före­taget behållit den djupa tekniska kunskap som behövs för att kunna ge en helhetslösning från en strategi till fungerande teknisk leverans.