Om oss

Certezza är ett oberoende informations- och cybersäkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till privat och offentlig sektor.

Vår vision är att Certezza bygger ett säkert och robust samhälle genom att vara marknadens främsta informations- och cybersäkerhetspartner.

2

Certezza grundades 1996 med syfte att skapa en helt oberoende aktör i informations-säkerhetsbranschen. Inledningsvis levererade vi avancerade tjänster och produkter inom nätsäkerhetsområdet. I takt med den ökade efterfrågan har företaget växt organiskt och successivt breddat verksamheten till att omfatta hela informationssäkerhetsområdet samt fysisk säkerhet.

Certezza har behållit den djupa tekniska kunskap som behövs för att kunna ge en helhetslösning från en strategi till fungerande teknisk leverans.

Idag är vi exempelvis flitigt engagerad som strategisk rådgivare såväl i nationella och offentliga sammanhang inom både offentlig och privat verksamhet, som för organisationer med internationell verksamhet.