Notiser

2019-12-27

Directory transversal-sårbarhet i Netscaler

  Föreslagen fix (publicerad 23/12 2019) är att filtrera urlar som innehåller \ och / i vissa kombinationer. Läs mer HÄR “(NetScaler ADC) and Citrix Gateway (NetScaler Gateway). If that vulnerability is exploited, attackers obtain direct access to the company’s local network from the Internet. This attack does not require …

Läs mer
2019-12-20

Microsoft Azure och inloggning med svenska e-legitimationer

Oavsett om du använder Azure, Azure B2B eller Azure B2C för dina tjänster så kan du via PhenixID:s produkter addera inloggning med svenska e-Legitimationer. PhenixID möjliggör detta via standardiserade integrationer. läs mer HÄR Eller kontakta sales@certezza.net eller 08-791 92 00

Läs mer
2019-12-20

Säker digital kommunikation (SDK)

Från ett säker meddelandeperspektiv finns två viktiga saker att veta om projektet: 1. Projektet levererar ett tekniskt ramverk, dvs dokumentation snarare än infrastruktur.  Tanken är att offentliga sektorns organisationer och deras respektive leverantörer ska kunna använda ramverket för att skapa kommunikationslösningar mellan varandra. Någon teknisk lösning levereras inte. 2. Endast …

Läs mer
2019-12-10

Ny version av TDialog

Stora saker Utökat REST-API TDialogs REST-API är kraftigt utökat och betydligt bättre dokumenterat. REST-API:et handlar alltså om att integrera med TDialog från andra system (ärendehantering, diarium, vad det nu kan vara). Se avsnittet om integration och API:er på www.tdialog.com. Vi har flera kundcase på detta just nu, vi vet redan …

Läs mer
2019-12-05

TDialog sårbarhetsfix 3.6.5

  TDialog släpper  version 3.6.5, detta sedan en sårbarhet upptäckts i tidigare TDialog-versioner. För att skydda TDialogs kunder är vi fåordiga om exakt vari sårbarheten består, men det handlar om en risk att en inloggad användare kan skriva över meddelandeinformation som den inte är behörig till. Notera att det inte …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv