Notiser

2020-10-26

Säkra videomöten

  Tjänsten Säkra videomöten är framtagen för socialtjänsten, och tänkt att underlätta vid familjehemsrekrytering och distanskommunikation där man delar känslig information. Säkra videomöten går att använda på både datorer (i webbläsarna Chrome och Firefox) och i mobilen (iOS och Android). Alla som ansluter sig till ett möte i Säkra videomöten …

Läs mer
2020-10-26

PTS säger nej till Huawei

De sökande har i samband med sin ansökan lämnat in underlag som beskriver till exempel ägarförhållanden och den planerade verksamheten utifrån ett antal principer som Försvarsmakten och Säkerhetspolisen tagit fram. För att omhänderta Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens bedömningar har PTS formulerat tillståndsvillkor som syftar till att skydda Sveriges säkerhet. Villkoren innebär …

Läs mer
2020-10-22

I väntan på Säkerhetsdagen

  Förmågan att ställa om är en av de förmågor som flitigt prövats under 2020. I väntan på Säkerhetsdagen kör vi därför ett virtuellt eftermiddagsseminarium fyllt med aktuella utmaningar inom cyber, informations- och it-säkerhet. Utöver våra egna experter har vi en rad intressanta gäster som deltar och kryddar detta extrainsatta …

Läs mer
2020-10-01

Cybersäkerhetsutredningen (SOU 2020:58) delbetänkande

  EU:s cybersäkerhetsakt ställer krav på att en eller flera nationella myndigheter för cybersäkerhetscertifiering utses av medlemsstaterna. Utredningen föreslår att Försvarets materielverk ska vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering i Sverige samt övervaka och kontrollera att bestämmelserna i det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering efterlevs. Förslagen i utredningen föreslås börja gälla när …

Läs mer
2020-10-01

Uppdrag att bevaka arbetet med den europeiska molntjänstinfrastrukturen GAIA-X

  Myndigheten ska vid behov delta i de arbetsgrupper och sammanhang där myndigheten bedömer det vara mest relevant för att säkerställa en god insyn i projektet och tillvarata den offentliga förvaltningens och det privata näringslivets intressen och behov. Myndigheten ska löpande analysera och utvärdera projektet och lämna rekommendationer på inriktningen …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv