Notiser

2022-05-17

Politisk överenskommelse om NIS2

  Nästa steg är nu att den politiska överenskommelsen mellan parlamentet och rådet ska formaliseras. När det skett kommer förslaget att publiceras i EU:s officiella tidning. 20 dagar därefter kommer förslaget träda i kraft och medlemsstaterna har då 21 månader på sig att implementera NIS2. Kommissionen välkomnar överenskommelse om nya …

Läs mer
2022-05-17

Förslag till förordning: Cyber resilience act

  “For the purposes of this call for evidence, ‘digital product’ covers both hardware and software products, including software that can be made available without hardware (non-embedded software). A ‘hardware product’ is defined as any device or group of interconnected or related devices, one or more of which, using a …

Läs mer
2022-05-17

Dataförvaltningsförordningen (Data Governance Act) antagen

Förordningen är tänkt att underlätta nyttjandet av data från den offentliga sektorn och även öka förtroendet för dataförmedlingstjänster och främja dataaltruism över hela EU. Förordningen ska nu undertecknas av parlamentets och rådets presidenter (varför använder de inte en kvalificerat betrodd tjänst?) och ska därefter offentliggöras i EU:s officiella tidning. 20 …

Läs mer
2022-05-13

GAP-analys av din organisations säkerhetsskydd

  Behöver din organisation skapa sig en tydlig bild över hur väl nuvarande säkerhetsskyddsåtgärder når upp till de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på organisationen för att kunna planera och prioritera sitt arbete? Certezza verksamhetsområde Samhällsäkerhet hjälper er med att genomföra en GAP – analys så ni tydligt ser vad som …

Läs mer
2022-05-11

MSB ger förslag på förstärkning av samhällets säkerhet

  Bland förslagen kan noteras att den största investeringen (1,5 miljarder SEK) föreslås gå till förstärkning av beredskapen och säkerhetsskyddet hos kommuner och regioner i syfte att stärka både den organisatoriska och tekniska robustheten. Man man vill också vidta åtgärder som förstärker den kommunala transportinfrastrukturen, dricksvattenförsörjningen, avloppsverksamheten och energiförsörjningen. Förslaget innehåller också åtgärder …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv