Notiser

2022-12-30

Införande av statlig e-legitimation

Enligt uppdraget ska myndigheten säkerställa att den nationella e-legitimationslösningen utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan använda lösningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023. I förslaget ska myndigheten även beakta EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 910/2014 av …

Läs mer
2022-12-13

TDialogs dokumentation byter plats

  Då TDialog är en del av Compodium och för att göre det enklare och mer enhetligt kommer dokumentation kring TDialog flyttas från www.tdialog.com till www.compodium.com/tdialog.   

Läs mer
2022-12-13

TDialog/TDirect 3.20

  Det handlar alltså om mindre förändringar i SDK-hanteringen som inte syns för användaren men som gör att vi kunnat ta det sista steget till att bli godkända. Det enda som egentligen märks på kundsidan är att vi rättat en bugg som gjorde att vi ibland skickade ett @ (snabel-a) …

Läs mer
2022-11-24

Region Gotland live med SDK, Säker digital kommunikation

  Region Gotland är sedan oktober 2022 live med Ineras tjänst Säker digital kommunikation och kan nu skicka känslig och sekretesskyddad information digitalt. De tilltänkta informationsutbytena är framför allt remisser och annan patientinformation mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och skola.  Region Gotland Live med SDK HÄR Region Gotlands SDK …

Läs mer
2022-11-24

TDialog, första meddelandetjänsten godkänd för SDK

SDK är ett ramverk initierat av Inera och DIGG som möjliggör för verksamheter inom offentlig sektor och privata utförare av offentliga uppdrag, att utbyta känslig information på ett enhetligt och säkert sätt. Godkännandet syftar till att vägleda organisationer som vill anlita tjänsteleverantörer och innebär att mjukvaran bland annat har genomgått …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv