Notiser

2020-11-25

Certezza hjälper er med krigsorganisation och krigsplacering

  Den offentliga verksamheten är en viktig del av det civila försvaret. För att verksam­heten ska fungera även vid höjd beredskap måste kommuner och regioner planera sin beredskap. En prioriterad åtgärd är att planera för vilken organisation regioner och regioner ska ha för sin verk­samhet under höjd beredskap, det vill säga en krigsorganisation, inklusive dess …

Läs mer
2020-11-24

Google förlorar i domstol – bryter mot GDPR

  Telegram från TT / Omni 23 nov. 2020 Förvaltningsrätten i Stockholm kom under måndagen med en dom som har sin bakgrund i tvister med sökjätten som tog sin början 2015. Målet handlar om hur Google behandlar personuppgifter i samband med att en person vill få bort sökresultat på sitt …

Läs mer
2020-11-19

Återigen läcker information om säkerhetskänslig verksamhet, mest troligt på grund av okunskap

  https://www.dn.se/sverige/sakerhetslackan-pa-sahlgrenska-utreds-skyndsamt/ Att det denna gång verkligen är information som omfattas av försvarssekretess enligt OSL (2009:400) 15 Kap 2§ är det nog ingen tvekan om, då informationen nekats utlämning efter sekretessprövning – samt att beslutet överklagats men stått fast: “Planen omfattar tolv sidor och beskriver hur och var Göteborgsområdets covidpatienter …

Läs mer
2020-11-17

TDialog 3.11

  Allmänt En stor del av vårt arbete just nu ägnas åt ”SDK”, dvs Ineras projekt Säker digital kommunikation för offentlig sektor. ”SDK” i texten hänvisar till det, och dessa är troligen bara relevanta för dig som representerar en offentlig organisation. Större saker Integration med e-post/fax Sedan tidigare kan TDialog …

Läs mer
2020-10-29

Gunnebo offer för “big game hunting”

  Filerna kommer från ett dataintrång i augusti. Gunnebo beskrev det då i ett pressmeddelande som en ”organiserad it-attack” och meddelade att den hade anmälts till Säpo som misstänkt industrispionage. I själva verket var det en utpressningsattack. Känns olustigt när sanningen kommer i kapp. Det är bara att konstatera att detta …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv