Notiser

2021-02-25

Personuppgifter skickas till Google – från myndigheters sajter

  En av de sajter som skickat personuppgifter till Google är Åklagarmyndigheten som efter Ekots granskning  har anmält sig själva till Integritetsskyddsmyndigheten. Försvarets materielverk, FMV, är en annan myndighet som sparat och skickat information till Google. Till exempel har alla som besökt en annons om en ledig tjänst på myndigheten, …

Läs mer
2021-02-25

LogPoint SIEM

  LogPoint tillhandahåller övervakning, upptäckt och varning av säkerhetshändelser eller incidenter inom organisationens it-miljö. LogPoint SIEM ger en heltäckande och central bild av säkerheten i en it-infrastruktur och ger cybersäkerhetspersonal inblick i aktiviteterna inom organisationens it-miljö. Med ett SIEM kan man utifrån den data som samlats in larma, och i …

Läs mer
2021-02-09

MSB rapport: NIS-leverantörers it-incidentrapportering 2020

  Läs rapporten här: Årsrapport över NIS-leverantörers incidentrapportering 2020 Med denna rapport vill MSB förmedla lärdomar av den sammanställda rapporteringen till leverantörerna, tillsynsmyndigheterna och andra intressenter kring vilka typer av incidenter och sårbarheter som varit vanligt förekommande under året och hur dessa kan förebyggas. Med rapporten vill vi även höja …

Läs mer
2021-02-04

Digitala vaccinationsintyg

  Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten i uppdrag att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinationsintyg i Världshälsoorganisationen (WHO) samt på EU-nivå. DIGG ska redan i mars presentera ett förslag på väg fram. Mot bakgrund av regeringens förslag att bättra på folkbokföringen och det arbetet som görs för att kunna …

Läs mer
2021-02-04

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

  Regeringen avser besluta att lämna förslagen till Lagrådet i dag. De nya reglerna innebär bland annat att samordningsnummer automatiskt ska förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats en person om inte en myndighet eller den enskilde har förnyat numret. Skatteverket får också en möjlighet att förklara …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv