Notiser

2021-06-10

Uppdaterade standardavtalsklausuler för överföringar till 3:e land

Den 4 juni 2021 publicerade kommissionen moderniserade standardavtalsklausuler enligt GDPR för överföringar till 3:e land. Dessa moderniserade SCC kommer att ersätta de tre uppsättningarna SCC som antogs enligt det tidigare dataskyddsdirektivet 95/46. Mer information finns att hämta här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_sv

Läs mer
2021-06-08

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) granskning av 1177 klart!

IMY, tidigare Datainspektionen, inledde först en granskning av en av aktörerna. En tid därefter utökades granskningen till att omfatta sammanlagt sex aktörer: tre företag och tre regioner.  Nu är myndighetens granskning av dessa aktörer klar. Det är två parter som bär ansvar för det inträffade: Medhelp, personuppgiftsansvarig, och Voice Integrate, …

Läs mer
2021-05-27

Tillsynsplaner – NIS

Det finns sex tillsynsmyndigheter och alla har inte tagit fram tillsynsplaner. De som tagit fram tillsynsplaner är PTS, Energimyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg. Vill ni veta mer? Kontakta sales@certezza.net

Läs mer
2021-05-26

Skyddet för Sveriges säkerhet stärks

  Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet – Säkerhetsfrågor är prioriterade för regeringen. Vi har under de senaste åren tagit fram omfattande ny reglering på säkerhetsskyddsområdet som både moderniserat och förstärkt lagen. Vissa inträffade händelser och den säkerhets­politiska utvecklingen har dock visat att det finns behov av ytterligare åtgärder, säger …

Läs mer
2021-05-25

FRA-lagen och Brittiska RIPA fällda i Europadomstolen för mänskliga rättigheter

Idag den 25 maj 2021 meddelade Europadomstolen för mänskliga rättigheters Stora avdelning (Grand Chamber) domar mot Sverige och Storbritannien beträffande ländernas signalspaningslagstiftningar. Den Stora avdelningens domar kan inte överklagas, så målen är nu slutligt avgjorda. Sammanfattningsvis kan man säga att domstolen inser att de omfattande hot som demokratiska stater möter i det moderna samhället i …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv