Notiser

2024-06-28

Uppdrag i Fokus : Säker Digital Kommunikation

Säker digital kommunikation (SDK) är en viktig komponent för att uppnå utökad säkerhet i samhället. Med SDK kan man som organisation på ett säkert och enkelt sätt skicka känslig och säkerhetsklassad information till andra aktörer inom offentlig sektor. Målet är att höja både säkerheten och effektiviteten för de offentliga aktörer …

Läs mer
2024-06-28

Certezza ombudstjänst

Förenkla er e-legitimationsutgivning med Certezza ombudstjänst för e-tjänstelegitimationer Att upprätta och underhålla ett eget utgivningsområde (RA) av e-tjänstelegitimationer är en tidskrävande och komplex process. Det krävs expertkunskap och dedikerad personal för upprättande och underhåll av tillitsdeklaration till kontinuerlig internrevision och efterlevnad. Detta är resurser som ofta saknas framför allt för …

Läs mer
2024-06-20

Avident IT presenterar WiZIT 2.0 och nya produkterna WiZITAI och WiZITHIDE

Avident IT  presenterar  WiZIT 2.0. Den nya versionen av WiZIT innehåller en mängd nya funktioner och ett helt nytt gränssnitt. Nytt användargränssnitt Grafisk presentation av statistik Genomsökning av databaser Förbättrad analys av datakänslighet Ansiktsigenkänning Stöd för nya filformat Nya funktioner för epostskanning Snabbare och säkrare sökfunktioner Dessutom har Avident IT …

Läs mer
2024-06-12

Förenkla er e-legitimationsutgivning med Certezza och Pointsharp

Pointsharp har en tjänst för tillhandahållande av e-tjänstelegitimationer som är godkänd på tillitsnivå 3 (LoA3) enligt Myndigheten för digital förvaltnings (Digg) tillitsramverk. Tjänsten Pointsharp Net iD svensk e-legitimation kan användas för att höja säkerhetsnivån inom en organisation. Den kan användas till allt från interna behov såsom inloggning i Windows eller …

Läs mer
2024-05-31

Nyckelhanteringstjänster (KMS) som tjänst

Complior och Certezza är två företag inom informations- och cybersäkerhetsbranschen som båda är väldigt väl positionerade mot samma marknad och kundkategorier. Bolagen har komplementära styrkor som tillsammans erbjuder robusta och flexibla säkerhetslösningar. Complior tillhandahåller nyckelhanteringstjänster (KMS) som är skyddade med kryptografiska hårdvarumoduler (HSM). En mångsidig tjänst som anpassas till behoven av …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv