Notiser

2017-10-25

Varning för hårdkodade nycklar

Ett faktum som i kryptosammanhang torde vara lika självklart som att inte glömma bort att andas har visat sig vara faktum. Nämligen att man inte ska använda hårdkodade kryptonycklar. Ett forskarteam från University of Pennsylvania och Johns Hopkins University har påvisat att ett antal tillverkare, i diverse kryptoimplementationer, visat det …

Läs mer
2017-10-23

Erfarenhetsutbyte i Huddinge 23 oktober

Certezza var starkt representerade när Huddinge kommun tillsammans med IIS arrangerade ett erfarenhetsutbyte om digitaliseringen av vård och omsorg ur det kommunala perspektivet. Det är glädjande att se resultatet av alla våra engagemang genom åren: Införandet av e-legitimationer i Huddinge kommun – Certezza har levererat hela lösningen och varit engagerade …

Läs mer
2017-10-16

Allvarlig sårbarhet i WPA2

En forskargrupp har hittat allvarliga sårbarheter i WPA2 (Wi-Fi Protected Access) oavsett autentiseringsmetod. WPA2 har för många legat till grund för att skydda den trådlösa kommunikationen. I och med att kommunikationen nu relativt enkelt går att avlyssna och förändra så är kommunikationen inte längre att betrakta som lika säker. Vi rekommenderar att …

Läs mer
2017-10-06

Sårbarhet i Shibboleth IDP före version 3.3.2

  En sårbarhet har konstaterats i Shibboleth IDP i versioner före 3.3.2. Sårbarheten innebär i korthet att installationen under vissa förutsättningar är sårbar för en man-in-the-middle-attack. Notera att så länge LDAPS-kommunikationen sker inom det interna nätet så är exponeringen för Man-in-the-middle-attacken endast inom det interna nätet, men vi rekommenderar ändå uppgradering …

Läs mer
2017-10-03

Clavister släpper den nya enheten E10 för fjärrkontoret

  Clavisters nya enhet E10 för mindre kontor med höga krav är här. Med pris och kapacitet  levererar den över  förväntan. Vad sägs om 1 Gbs genomströmningskapacitet och 100 Mbps vid VPN. 4 st Gigabit ethernetportar som levererar 16000 samtidiga sessioner. Till hårdvaran lägger man funktioner som IP reputation, Application Control …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv