Notiser

2020-09-25

Certezza Säkerhetsdagen 2020

  Men…. Naturligtvis följer Certezza Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att ta ansvar för att begränsa Coronavirusets spridning. På grund av detta kommer den 24:e Säkerhetsdagen inte att genomföras första tisdagen i december 2020 utan vi följer världsläget och avvaktar för att senare kunna planera in datum för genomförandet av Certezza Säkerhetsdagen#24. …

Läs mer
2020-09-24

Digitalt möten – Vilket verktyg ska jag välja?

  Även regulatoriska krav bestämmer vilka verktyg som är mer lämpliga än andra beroende på var tjänsten finns, och många gånger är det svårt att veta. På Certezza utgår vi alltid från informationen som ska hanteras. På en virtuell fika med kollegor är inte skyddsvärdet särskilt högt och val av …

Läs mer
2020-09-23

Forum för leverantörer av betrodda tjänster och e-legitimationer

  Syftet med forumet är att ordna ett möte där olika aktörer med koppling till eIDAS-förordningen kan träffas för att få information om aktuella aktiviteter på området, utbyta erfarenheter och diskutera eIDAS-relaterade frågor. Forumet är helt digitalt och samarrangeras liksom tidigare år av myndigheterna DIGG och PTS. Vid årets forum …

Läs mer
2020-09-22

Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter

Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7) Föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6) Föreskrifterna innehåller mycket tekniska krav som myndigheter måste beakta som nätverkssegmentering, behörigheter, digitala identiteter och autentisering och kryptering. För mer info kontakta Certezza via sales@certezza.net eller 08-791 92 00

Läs mer
2020-09-22

SDK Inspiration

  SKR, Arbetsförmedlingen, Lunds kommun och Hälsingekommuner berättar om varför de kör pilot, hur de gör det och erfarenheter kring vad man ska tänka på för att anpassa och ansluta till SDK. Se alla inslagen här I filmen Nu skrotar vi faxen och kör SDK från 2021 – hur du skapar …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv