Notiser

2021-06-24

SKR anser att säkerhetsskyddet kan försämras av krav på avtal

Tvärtom kommer säkerhetsskyddet i kommuner och regioner att påverkas starkt negativt. Det framhåller SKR i en skrivelse till regeringen. – Förslaget flyttar fokus från att skydda verksamheten mot yttre hot till att administrera avtal och att granska egna bolag och grannkommuner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner …

Läs mer
2021-06-24

Förbudet mot produkter från Huawei i svenska 5G-nät står fast

  Förvaltningsrätten har kommit fram till att PTS har haft skäl för att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor som för­bjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät och som anger att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025. PTS har också …

Läs mer
2021-06-22

Stärkt skydd för visselblåsare

Den 20 maj 2021 presenterade regeringen en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Vi är nu ett steg närmare den nya lagen om visselblåsare som föreslås träda i kraft den 17 december. Lagen kommer att gälla i all privat och offentlig verksamhet. Skyddet för visselblåsare kommer att förstärkas. Utöver anställda …

Läs mer
2021-06-18

Från fritt internet till allt hårdare övervakning

  Rysk cyberstrategi går nu in i sin fjärde epok, enligt FOI:s rapport Nyckelaktörerna för rysk cyberstrategi 2000–2020 (Läs om de fyra epokerna i faktarutorna i rapporten nedan). I rapporten analyseras vilka krafter som påverkar strategi, dess målsättningar och de viktigaste aktörerna. Ryssland hade i 2000-talets början en dynamisk internetmarknad. …

Läs mer
2021-06-10

Uppdaterade standardavtalsklausuler för överföringar till 3:e land

Den 4 juni 2021 publicerade kommissionen moderniserade standardavtalsklausuler enligt GDPR för överföringar till 3:e land. Dessa moderniserade SCC kommer att ersätta de tre uppsättningarna SCC som antogs enligt det tidigare dataskyddsdirektivet 95/46. Mer information finns att hämta här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_sv

Läs mer

Fler notiser

Arkiv