Notiser

2022-09-30

Microsoft Exchange zero-day sårbarhet

Vi följer utvecklingen av denna sårbarhet och om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på support@certezza.net Mer information kan hittas här: https://www.gteltsc.vn/blog/warning-new-attack-campaign-utilized-a-new-0day-rce-vulnerability-on-microsoft-exchange-server-12715.html

Läs mer
2022-09-30

TDialog/TDirect 3.19

TDialog kan numera kan skicka e-postnotifieringar via Microsoft Graph-API:et. Det gör att man kan använda det Microsoft kallar Modern Authentication (resten av världen kallar det OAuth) för att skicka e-postmeddelandena, istället för SMTP med användarnamn och lösenord. TDialog kan nu köras med endast SDK-meddelanden, dvs man behöver nu inte ha …

Läs mer
2022-09-20

Alla Windowsburkar sårbara för remote code execution

I korthet berörs samtliga Windows – servrar såväl som klienter – med IKE-portarna nåbara, dvs UDP-portar 500 och 4500. Se info om respektive sårbarhet: CVE-2022-34718 (CVSS score; 9,8) – Windows TCP/IP Remote Code Execution Vulnerability CVE-2022-34718 (CVSS score; 9,8) – Windows Internet Key exchange (IKE) Protocol Extensions Remote Code Execution …

Läs mer
2022-09-16

Certezza Säkerhetsdagen 6:e december 2022

  Vi inleder Säkerhetsdagen den 6:e december 2022 med att ge en nulägesbild av vår omvärld och vad som möter oss år 2023. Med en pandemi i ryggen, ett förändrat säkerhetsläge i Europa, en pågående energikris, ett närmande till NATO och med ett ordförandeskap i EU så går vi en …

Läs mer
2022-06-30

Två nya regeringsuppdrag för elektronisk-ID

  Det första uppdraget avser att föreslå hur en statlig e-legitimation kan utformas. Uppdraget omfattar bland annat att: Analysera och beräkna kostnader för att ta fram en statlig e-legitimation, de löpande kostnaderna för förvaltning och vidareutveckling samt för utfärdande av e-legitimationen. Bedöma hur lång tid som krävs för att kunna …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv