Notiser

2018-05-25

Är du förberedd inför eIDAS?

Den 29 september träder eIDAS-förordningen i kraft Förordningen innebär i korthet att det blir obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer. För en organisation som redan verkar i en federerad miljö är detta inget stort arbete, men något som kräver kompetens från ett flertal områden. (läs …

Läs mer
2018-05-09

Nexus Hybrid Access Gateway 5.12

Version 5.12 av Nexus Hybrid Access Gateway är nu tillgänglig för nerladdning. Förutom buggfixar så innehåller versionen en hel del produktnyheter så som: • OATH stöd för mjukvarubaserade dosor så som Google Authenticatior eller Microsoft Authenticator. Efter att en administratör har genererat dosorna kan användare kan nu själv aktivera sin …

Läs mer
2018-04-27

Viktig information till kunder som använder Nexus Hybrid Access Gateway tillsammans med Personal Mobile och planerar att uppgradera till version 5.12 eller senare.

Om du inte använder Personal Mobile för autentisering eller signering med Hybrid Access Gateway kan du bortse från informationen i detta meddelande. När Nexus Hybrid Access Gateway används tillsammans med Nexus Personal Mobile och uppgraderas till version 5.12 eller senare så slutar Personal Mobile att fungera som metod för autentisering …

Läs mer
2018-04-11

Personuppgifter av säkerhetsklassad personal omfattas av försvarssekretess

Säkerhetsklassad personal omfattas av försvarssekretess enligt en dom meddelad av kammarrätten i Göteborg (Mål nr 357-18). En telefonbok hos Göteborg energi innehållande samtliga anställdas namn, befattning och nummer till fasta och mobila telefoner begärdes ut som allmän handling av en journalist. Bolaget tillmötesgick delvis begäran varpå journalisten överklagade beslutet till …

Läs mer
2018-03-27

En sårbarhet har konstaterats i KEMP LoadMaster LMOS version 6.0.44 – 7-2-41-1

En kritisk sårbarhet i KEMP LoadMaster Operativ System (LMOS) har upptäckts. Sårbarheten för sessionshanteringen kan göra det möjligt för en oautentiserad fjärrstyrare att kringgå säkerhetsskyddet och få systembehörigheter att genomföra förhöjda kommandon som ls, ps, katt etc. och därigenom kompromissa systemet. Genom det fjärranslutna utförandet kan det i vissa fall …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv