Notiser

2021-10-07

Apache sårbarhet, zero-day, directory traversal

  Tracked as CVE-2021-41773, the vulnerability is the result of an incomplete path normalization logic implemented in the Apache HTTP server 2.4.49 that in turn introduced a vulnerability. Unfortunately, the vulnerability was exploited in the wild before it was reported to the Apache project, making it a zero-day. Det som man …

Läs mer
2021-09-24

SAVE THE DATE – Certezza Säkerhetsdagen 2021-12-07

  Har ni fortsatta restriktioner på er arbetsplats som gör att ni inte har möjlighet att gå på fysiska event/resa? Hjälp oss att göra det bästa eventet för er genom att svara på denna enkät, en fråga – tre alternativ HÄR Fysiskt, digitalt eller både och? Ni kan också komma med …

Läs mer
2021-09-21

Nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister ska utredas

  I förstudien ska E-hälsomyndigheten beskriva och lämna förslag på hur myndigheten eller en annan relevant myndighet kan skapa och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister. I uppdraget ingår också att analysera om det finns ett behov av att myndigheten bemyndigas att meddela föreskrifter för exempelvis standarder för …

Läs mer
2021-09-21

Uppdrag till MSB att förbereda nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet

I uppdraget till MSB ingår att lämna förslag om: inbördes ansvar och roller för MSB, Vinnova och Digg i ett nationellt samordningscenter hur verksamheten vid centret kan ledas och organiseras hur nödvändig kapacitet att förvalta EU-finansiering säkerställs hur relevant EU-finansiering kan nyttjas och följas upp hur den nationella kompetensgemenskapen ska …

Läs mer
2021-09-21

Handlingskraft – en samlad plan för ett starkare totalförsvar

Det belyses bl.a. att det krävs fortsatt bättre arbete med det systematiska informationssäkerhetsarbetet samt bättre rapportering av incidenter till MSB i allmänhet och säkerhetshotande incidenter till SÄPO och Försvarsmakten i synnerhet. Planen finns i sin helhet här: https://www.msb.se/contentassets/323649d6eb8440f7abbd421fc0874094/handlingskraft.pdf

Läs mer

Fler notiser

Arkiv