Notiser

2024-04-19

Har ni IdP-utmaningar?

Certezza har stor erfarenhet efter att ha stöttat hundratals kunder med IdP-lösningar on-prem. Certezza utökar sitt utbud med en avancerad IdP-tjänst. Denna tjänst är utformad för att adressera vanliga brister hos flera IdP-lösningar, såsom signalering av tillitsnivåer, stöd för HSM och stöd för godkända e-legitimationers proprietära API:er. Lösning överträffar de …

Läs mer
2024-03-22

Passivitet kan bli dyrt – Vet du när det krävs en konsekvensbedömning?

Under hösten 2023 utfärdade IMY en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun. Anledningen till sanktionen var att nämnden inte hade gjort en konsekvensbedömning innan den digitala skolplattformen Google Workspace infördes på 24 av kommunens skolor. Det kan många gånger vara svårt att avgöra om en …

Läs mer
2024-03-15

AI akten beslutad!

Den 13:e mars firade vi en betydelsefull milstolpe för Europeiska unionen och dess medborgare. Med stor glädje välkomnar vi nyheten om att EU-parlamentet har antagit AI-akten, ett banbrytande steg mot säkrare och mer ansvarsfull användning av artificiell intelligens inom unionen.   Denna handling är av avgörande betydelse för att säkerställa …

Läs mer
2024-03-07

Ny lag om cybersäkerhet – NIS2

Den 5 mars kom betänkandet med förslag som ska implementera NIS 2-regelverket i svensk lagstiftning (SOU 2024:18). Den nya lagen om cybersäkerhet syftar till att uppnå en hög cybersäkerhetsnivå för de som omfattas av lagen. Lagen är tänkt att ersätta lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Cybersäkehetslagen …

Läs mer
2024-03-05

Kryptering- en mänsklig rättighet?

Den kanske mest meme:iga fras som finns för jurister är sannolikt: “Det beror på”. När jag försöker formulera en kort, koncis och tydlig slutsats av den Europadomstolen för mänskliga rättigheters (Europadomstolen) dom i målet Podchasov mot Ryssland (app. no. 33696/19) skulle jag vilja skriva något i stil med rubriken på den nyhetsartikel …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv