Notiser

2018-04-11

Personuppgifter av säkerhetsklassad personal omfattas av försvarssekretess

Säkerhetsklassad personal omfattas av försvarssekretess enligt en dom meddelad av kammarrätten i Göteborg (Mål nr 357-18). En telefonbok hos Göteborg energi innehållande samtliga anställdas namn, befattning och nummer till fasta och mobila telefoner begärdes ut som allmän handling av en journalist. Bolaget tillmötesgick delvis begäran varpå journalisten överklagade beslutet till …

Läs mer
2018-03-27

En sårbarhet har konstaterats i KEMP LoadMaster LMOS version 6.0.44 – 7-2-41-1

En kritisk sårbarhet i KEMP LoadMaster Operativ System (LMOS) har upptäckts. Sårbarheten för sessionshanteringen kan göra det möjligt för en oautentiserad fjärrstyrare att kringgå säkerhetsskyddet och få systembehörigheter att genomföra förhöjda kommandon som ls, ps, katt etc. och därigenom kompromissa systemet. Genom det fjärranslutna utförandet kan det i vissa fall …

Läs mer
2018-03-07

Bluecat DNS/DHCP Hotfix för DNS/DHCP- programvara

Bluecat har släppt en hotfix för sin DNS/DHCP-server programvara för att åtgärda problem där DHCP tjänsten slutar att fungera vid hantering av stora mängder trafik. Hotfixen finns tillgänglig för följande versioner av programvaran: • 8.3.1 • 8.3.0 • 8.2.0 • 8.1.1 • 8.1.0 • 8.0.0 Bluecat rekommenderar att hotfixen installeras …

Läs mer
2018-03-02

Byt ut certifikat utfärdade via Trustico.com

Efter att Trustico har begärt spärr av ett stort antal certifikat utfärdade av Symantec har det uppdagats en del oklarheter kring hur de har hanterat sina kunders privata nycklar. Dessutom har det visat sig att deras webservrar där beställningsportalerna ligger har varit sårbara för enkla attacker som givit root-access till …

Läs mer
2018-01-29

NeXus Hybrid Access Gateway 5.11.4

NeXus har i dagarna släppt en ny version av NeXus Hybrid Access Gateway 5.11.4 Uppdateringen innehåller ingen ny funktionalitet men däremot innehåller den ett par uppdateringar i form av förbättrad säkerhet. • HAG-1028 – Kernel uppdateringar för Spectre och Meltdown sårbarheter har implementerats. Relaterade sårbarheter är: o CVE-2017-5715 o CVE-2017-5753 …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv