Notiser

2019-02-11

Nexus Hybrid Access Gateway 5.13.1

Förutom ett antal nya funktioner och buggfixar så har den nya versionen stöd för QR kod vid inloggning med Svenskt BankID inloggning. Utöver QR-stöd vid inloggning så har den virtuella maskinen uppdaterats till Ubuntu 18.04 och innehåller därav många säkerhet och funktionsuppdateringar. Den nya versionen kan antingen laddas ner direkt …

Läs mer
2019-02-11

Förbättra säkerheten för tillgängligheten!

I december publicerades slutrapporten från projekt Särimner på PTS hemsida. Pilotprojektet kretsar kring att etablera ett antal noder, s.k. Särimnernoder som levererar samma innehåll till besökare. Noderna är tänkta att fungera autonomt, så att det alltid finns en nod som svarar, även vid stora mängder anrop. Projektet har visat sig …

Läs mer
2019-02-06

PTS första NIS-granskning: följer företag reglerna om anmälningsplikt?

NIS-lagen, som trädde i kraft den 1 augusti 2018, ställer krav på att företag ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet samt rapportera incidenter. Företag som levererar samhällsviktiga tjänster ska även anmäla sin verksamhet till ansvarig tillsynsmyndighet. PTS har tillsynsansvar för leverantörer av samhällsviktig tjänst inom sektorn digital infrastruktur samt …

Läs mer
2019-02-01

Sanktioner för brott mot GDPR

Österrike (oktober 2018) Första sanktionsavgiften beslutades av den österrikiska dataskyddsmyndigheten (DSB) efter att reglerna varit gällande i 4 månader. Sanktionsavgiften uppgick till 4 800 €. Ett företag hade installerat en kamera framför sitt verksamhetsställe och spelade in en stor del av trottoaren. Kameran var dessutom inte tillräcklig märkt för att informera om …

Läs mer
2019-01-28

En sårbarhet i KEMPLoadMaster

Beskrivning: En sårbarhet har identifierats i den senaste regeln som används av Automated WAF Rule Update Om ni har aktiverat “Automated Rule Update” och “Automated Install” Och även aktiverat “Application Rules” och “IP Reputation Rules på en virtuell service kan det orsaka ökat CPU utnyttjande som kan resultera i en …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv