Notiser

2021-05-14

PTS har beslutat föreskrifter om säkerhetsskydd

  Post- och telestyrelsens (PTS) styrelse beslutade den 23 april om föreskrifter om säkerhetsskydd. Föreskrifterna gäller för enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom elektronisk kommunikation och posttjänst. I korthet handlar det om skyldigheter att bl.a. anmäla vem som är säkerhetsskyddschef och dennes ersättare till PTS på begäran lämna in …

Läs mer
2021-04-28

Sårbarhet i Shibboleth Service Provider

  Vi rekommenderar våra kunder att uppgradera till V3.2.2 eller senare. Om inte uppgradering är möjligt så kan risken åtgärdas genom att en DataSealer konfigureras i shibboleth2.xml (även om denna inte används). För mer info och hjälp, kontakta Certezza Support på support@certezza.net

Läs mer
2021-04-22

Säkerheten i nätverk- och informationssystem inom hälso- och sjukvården 2020

  Den 1 mars 2021 kom IVO med sin rapport Vad har IVO sett 2020? Så här skriver IVO om säkerheten i nätverk- och informationssystem inom hälso- och sjukvården: Störningar i nätverk och informationssystem kan innebära betydande risker för patientsäkerheten Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället och även …

Läs mer
2021-04-22

Cybersäkerhet i pandemitider

Polismyndigheten har tillsammans med fem andra myndigheter tagit fram en rapport som visar att nya skyddsvärden har uppstått. Läst mer här och ladda ner rapporten: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/april/cybersakerhet-i-pandemitider/

Läs mer
2021-04-19

Visselblåsarfunktion i TDialog Säkra meddelanden

  Om man så önskar är det möjligt att svara avsändaren av kontaktformuläret, och denne använder då ett temporärt lösenord för att logga in i och kommunicera. Detta möjliggör att ni kan använda funktionen Säkra formulär som visselblåsarfunktion. Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en anställd inom ett företag, organisation eller …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv