Notiser

2019-06-18

400 000 € i sanktionsavgift för otillräcklig informationssäkerhet

På företagets hemsida kunde vem som helst komma åt identitetshandlingar, skattebesked, bidragsuppgifter, skilsmässohandlingar, kontouppgifter m.m. bara genom att ändra i URL:en på företagets hemsida. Företaget hade känt till säkerhetsbristen i ett halvår utan att ha gjort något åt den. Dessutom fanns brister i hur företaget gallrade uppgifter som inte längre …

Läs mer
2019-05-31

Certezza är SS-ISO/IEC 27001 certifierade

För ett par år sedan bestämde vi att certifiera vårt ledningssystem och först ut var SS-ISO/IEC 27001 (informationssäkerhet). Certifieringsarbetet har genomförts under våren och under maj fick vi vårt godkännande. Vi är så klart stolta över att ledningssystemet uppfyllde standardens alla krav och att vi blev certifierade. Nu tar vi …

Läs mer
2019-05-29

Datainspektionens nya tillsynsplan

Datainspektionen kommer under perioden att prioritera tillsyn avseende bland andra följande branscher. Hälso- och sjukvården Skolan Rättsväsendet Arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter Detaljhandel Inkassoverksamhet   Läs mer HÄR Certezza kan hjälpa er med att granska regelefterlevnaden av dataskyddsförordningen och därigenom föregripa eventuell myndighetsgranskning. Kontakt sales@certezza.net eller 08-791 92 00

Läs mer
2019-05-29

Säkerhetsskyddsutbildning i moduler

Certezza har tagit fram en Säkerhetsskyddsutbildning uppbyggd på olika moduler. Grundmodulen vänder sig till beslutsfattare där vidare anpassning sker i dialog med deltagaren som genomgått grundmodulen och skräddarsyr lämplig fortsättning utifrån organisation och roller. Vi rekommenderar att genomföra utbildningsinsatsen internt hos er, och anpassad efter just er organisation för att …

Läs mer
2019-05-29

Säker rekrytering

Inför rekryteringen Själva rekryteringen Löpande uppföljning Avslut av anställning. Metod och genomförande Övergripande målsättningar som vi önskar uppnå inkluderar: Reducera risken av att personal rekryteras som kan bli ett säkerhetsproblem Minimera sannolikheten att existerande medarbetare blir ett säkerhetsproblem Reducera risken av insideraktiviteter, skydda organisationens tillgångar och när nödvändigt utreda misstankar …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv