Certezza är SS-ISO/IEC 27001 certifierade

2019-05-31
Certezza har, inte minst mot bakgrund av vår verksamhet som ett av de ledande informations- och IT-säkerhetsföretagen i Sverige, under lång tid bedrivit ett systematiskt informationssäkerhetsarbete med ett ledningssystem som grund.

För ett par år sedan bestämde vi att certifiera vårt ledningssystem och först ut var SS-ISO/IEC 27001 (informationssäkerhet). Certifieringsarbetet har genomförts under våren och under maj fick vi vårt godkännande.

Vi är så klart stolta över att ledningssystemet uppfyllde standardens alla krav och att vi blev certifierade. Nu tar vi nästa steg och kommer att certifiera ledningssystemet även mot SS-ISO 45001 (arbetsmiljö) och SS-ISO 14001 (miljö).