Affärsidé & Vision

Affärsidé:
Certezzas affärsidé är att vara ett oberoende informations- och cybersäkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till privat och offentlig sektor.

Vision:

Certezza bygger ett säkert och robust samhälle genom att vara marknadens främsta informations- och cybersäkerhetspartner.