Affärsidé & Vision

Affärsidé:
Certezza är ett oberoende informations- och IT-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor.

Vision:
Vår vision är att vara marknadens främsta informations- och IT-säkerhetspartner.

Historia:
Certezza grundades 1996 med syfte att skapa en helt oberoende aktör i informationssäkerhetsbranschen.

Inledningsvis levererade vi avancerade tjänster och produkter inom nätsäkerhetsområdet. I takt med den ökade efterfrågan har företaget växt organiskt och succesivt breddat verksamheten till att omfatta hela informationssäkerhetsområdet.

Idag är vi exempelvis flitigt engagerad som strategisk rådgivare så väl i nationella och offentliga sammanhang som för organisationer med internationell verksamhet.