Ramavtal

Exempel på ramavtal där Certezza är med som underleverantör:

  • Ramavtalet it-konsulttjänster 2016 SKR Kommentus
    Avtalsperiod: 2018-09-26 till 2020-09-25(UL till B3 och Pro4U)  Läs mer här
  •  SKR Kommentus – Tjänster för avtalsuppföljning 2018 – Informationssäkerhet
    Avtalsperiod: 2019-05-01 till 2021-04-30 Läs mer här
  •  Kammarkollegiet Datacenter
    Avtalsperiod: 2017-03-10 – 2020-12-31  (UL till ATEA) Läs mer här

 

Vi har samarbeten med många andra konsultföretag och konsultmäklare. Kontakta upphandling@certezza.net för mer information.