Ramavtal

Exempel på ramavtal där Certezza är med som underleverantör:

 • Ramavtal – Identifiering och behörighet – Särskild fördelningsnyckel
  Avtalsperiod: 2021-03-23 – 2024-03-22 (UL till Technology Nexus Secured Business Solutions AB) Läs mer här
 • Ramavtal – IT-konsulttjänster Adda ITK 2021 Adda
  Avtalsperiod: 2022-09-26 till 2026-09-25 (UL till B3 och Pro4U)  Läs mer här
 • Ramavtal – SKL Kommentus, Programvaror och molntjänster 2019
  Avtalsperiod: 2020-12-14 till 2024-12-15(UL till ATEA) Läs mer här
 • Ramavtal – SKR Kommentus – Tjänster för avtalsuppföljning 2018 – Informationssäkerhet
  Avtalsperiod: 2019-05-01 till 2023-04-30 Läs mer här
 • Ramavtal – Programvarulösningar
  Avtalsperiod: 2019-02-18 – 2022-12-31 (UL till RedPill) Förlängningsoption max t.o.m: 2023-02-28 Lär mer här
 • Ramavtal – Systemutveckling
  Avtalsperiod: 2019-05-08 – 2022-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-05-31 Läs mer här
 • Adda:s ramavtal IT-konsulttjänster
  Avtalsperiod: 2022-09-26 och slutar 2026-09-25  (UL Pro4U, Visma m fl) Läs mer här

Vi har samarbeten med många andra konsultföretag och konsultmäklare. Kontakta upphandling@certezza.net för mer information.