Ramavtal

Certezza finns med på flera ramavtal som förenklar inköp från offentlig förvaltning:
  • Kammarkollegiets ramavtal IT-tjänster övrigt 2014, IT-utbildning (underleverantör till Redpill Linpro AB)
  • Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014, avtalsområde Informationsförsörjning (underleverantör till Chas Visual Management)
  • Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014, avtalsområde Kontorsstöd (underleverantör till Atea, Crayon och Redpill Linpro AB)
  • Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014, avtalsområde grundläggande it (underleverantör till Atea och Crayon)
  • Kammarkollegiets ramavtal IT-konsulttjänster Resurs 2013 (underleverantör till B3IT och HiQ)
  • SKL / Kommentus ramavtal IT-Konsulttjänster - Informationssäkerhet 2012
  • Kammarkollegiets ramavtal Öppna programvaror 2010 (underleverantör till Redpill Linpro AB)
  Kontakta mailto:upphandling@certezza.net för mer information.