Ramavtal

Certezza finns med på flera ramavtal som förenklar inköp från offentlig förvaltning:

  • Ramavtalet IT-konsulttjänster 2016 (UL B3 Consulting Group)
  •  SKL Kommentus – informationssäkerhet 2018
  • Kammarkollegiets ramavtal IT-tjänster övrigt 2014, IT-utbildning (underleverantör till Redpill Linpro AB)
  • Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014, avtalsområde Informationsförsörjning (underleverantör till Chas Visual Management)
  •  m fl

Kontakta upphandling@certezza.net för mer information.