Policies

En Certezza policy anger Certezzas förhållningssätt till något. Policies klargör Certezzas syn på de frågor som policyn inriktar sig på, men ger inte några fasta regler. De fastställer principer som vi lever efter och som gör det lättare för medarbetare, kunder, klienter, partners och andra att förutse hur Certezza kan komma att agera i vissa situationer, även om de inte är fast reglerade.

Här presenterar Certezza sina policys