Utbildningar

Vi erbjuder en aktuell mix av utbildningar inom informations- och IT-säkerhet som riktar sig till såväl IT-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga. Vi har både öppna kurstillfällen på Certezza och kundanpassade utbildningar på plats hos kund.


En viktig del av vår verksamhet är våra utbildningar

Vår ambition är att dela med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande inom området och samtliga utbildningar i vårt utbud är framtagna av och hålls av våra IT- och informationssäkerhetsexperter.

Certezza besitter kompetens inom allt ifrån ett stort antal säkerhetsprodukter från de ledande tillverkarna, till den senaste lagstiftningen inom informations- och IT-säkerhetsområdet.
Utbudet av utbildningar förändras över tid och efter den efterfrågan vi möter från våra kunder. Vi kommer gärna ut till er och håller företagsanpassad utbildning efter era förutsättningar och önskemål. Saknar du någon specifik utbildning, hör gärna av dig!

Varför inte anordna en workshop eller hämta inspiration från en föreläsning inom området? Vi har vana av att leda workshops och har ett batteri av intressanta föreläsningar.

Tveka inte att kontakta vårt utbildningsteam på edu@certezza.net när nästa utbildningsbehov dyker upp!

Inom Utbildningar erbjuder vi:
 • Säkerhetsskydd för beslutsfattare

  Genom att gå utbildningen Säkerhetsskydd för beslutsfattare får du en god förståelse för hur din verksamhet kommer att påverkas av den nya Säkerhetsskyddslagen. Du får även värdefulla insikter i vilka ansvarsskyldigheter lagen ställer på dig som beslutsfattare samt hur du praktiskt kan planera för och hantera dina ansvarsskyldigheter med stöd av organisationen.

  Kurstillfällen
  2020-05-05 - Anmäl dig här!

 • Grundläggande utbildning i certifiering mot SS-ISO/IEC 27001

  Att certifiera sitt LIS innebär många fördelar, inte minst gentemot organisationens olika intressenter. Utbildningen vänder sig till organisationer som är intresserade av vad kraven för en certifiering mot SS-ISO/IEC 27001 ser ut samt hur certifieringsprocessen är uppbyggd. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2020-04-15 - Anmäl dig här!

 • Utbildning i Säker utveckling

  Certezzas utbildning i säker utveckling är en kombination av teori och praktik och handlar om att förmedla kunskap och medvetenhet om Best Practices vad gäller säker utveckling. För att som utvecklare och arkitekt kunna uppfylla kraven om Security and Privacy by Design and Default så måste man förstå vad det innebär.

  Kurstillfällen
  2020-03-31 - Anmäl dig här!

 • Revision för Dataskyddsombud

  Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Som ett led i detta arbete ska man analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs. Målet med utbildningen är att du i rollen som dataskyddsombud ska få verktyg till granskningen av regelefterlevnad i din organisation.

  Kurstillfällen
  2020-03-04 - Anmäl dig här!

 • Utbildning Identitet och åtkomst för beslutsfattare

  Du som går denna utbildning kommer att få hjälp till en helhetssyn på Identitet och åtkomst (IAM) och regelefterlevnad (IAG). Vi går igenom relevanta lagar och regelverk för offentlig och privat sektor. Aspekter kring informationssäkerhet behandlas, IT-arkitekturen diskuteras med enkla praktikfall och du får en förståelse för de olika delarna inom IAM - Identitetshantering, autentisering, åtkomst och kontroll (compliance).

  Kurstillfällen
  2020-03-05 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Federationsutbildning

  Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men även till informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2020-04-28 - 2020-04-29 - Anmäl dig här!

 • Teoretisk och praktisk utbildning i verktyget KLASSAv3.5

  Utbildningen går igenom informationsklassning och riskhantering med teoretisk genomgång och praktiska övningar. Efter utbildningen kommer du med hjälp av KLASSA kunna klassificera olika typer av informationstillgångar och med hjälp av denna metodik kunna svara på, på vilket sätt denna tillgång är skyddsvärd samt hur man omsätter detta till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2020-02-20 - Anmäl dig här!
  2020-05-07 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

  Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete.

  Kurstillfällen
  2020-04-21 - 2020-04-23 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Certifikatutbildning del 1

  Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2020-04-16 - Anmäl dig här!

 • Grundläggande informationssäkerhet för jurister

  Utbildningen vänder sig till dig som är jurist och intresserad av och kommer i kontakt med informationssäkerhet i din tjänst t.ex. dataskyddsombud, kommunjurister m.fl. Du kommer att få en grundförståelse för informationssäkerhetsfrågor som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2020-03-26 - Anmäl dig här!

 • Utbildning NIS-direktivet

  NIS-direktivet - Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster. Målet med utbildningen är att informera om lagens innehåll och riktar sig till alla som kommer arbeta med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Utbildningen hålls företagsanpassad ute hos kund.

 • Certezzas Kryptoutbildning

  Certezzas Kryptoutbildning är en utbildning på två dagar som riktar sig primärt till personer som vill lära sig grunderna i kryptografi och få en djupare förståelse för vad som kännetecknar olika typer av kryptografi. Vi kombinerar teori och praktik och går igenom hur vanliga krypton fungerar, vilka typer av krypton som passar bra i olika sammanhang, hur man kravställer krypton, hur man använder krypton och vilka vanliga fallgropar man bör se upp med.

 • Utbildning Certifikat- och kortadministration

  Denna utbildning vänder sig till tekniker som ska ansvara för projekt inom PKI, och lämpar sig för dig med erfarenhet av att administrera Windows Server Active Directory. Utbildningen är på tre dagar och är ett samarbete mellan Certezza och SecMaker.