Utbildningar

Vi erbjuder en aktuell mix av utbildningar inom informations- och cybersäkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga. Vi har både öppna kurstillfällen på Certezza och kundanpassade utbildningar på plats hos kund.


En viktig del av vår verksamhet är våra utbildningar

Vår ambition är att dela med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande inom området och samtliga utbildningar i vårt utbud är framtagna av och hålls av våra it- och informationssäkerhetsexperter.

Certezza besitter kompetens inom allt ifrån ett stort antal säkerhetsprodukter från de ledande tillverkarna, till den senaste lagstiftningen inom informations- och cybersäkerhetsområdet.
Utbudet av utbildningar förändras över tid och efter den efterfrågan vi möter från våra kunder. Vi kommer gärna ut till er och håller företagsanpassad utbildning efter era förutsättningar och önskemål. Saknar du någon specifik utbildning, hör gärna av dig!

Varför inte anordna en workshop eller hämta inspiration från en föreläsning inom området? Vi har vana av att leda workshops och har ett batteri av intressanta föreläsningar.

Tveka inte att kontakta vårt utbildningsteam på edu@certezza.net när nästa utbildningsbehov dyker upp!

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om våra utbildningar: Vanliga frågor och svar

Inom Utbildningar erbjuder vi:
 • Utbildning i verktyget KLASSAv4

  Utbildningen går igenom informationsklassning och riskhantering med teoretisk genomgång och praktiska övningar. Efter utbildningen ska du kunna klassificera tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder baserade på internationell standard. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2022-03-22 - Anmäl dig här!
  2022-04-28 - Anmäl dig här!

 • OAuth och OpenID Connect utbildning

  Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig använda och konfigurera OAuth och OpenID Connect, för att få mer djupgående kunskaper inom området. Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur det förhåller sig till användarklienter.

  Kurstillfällen
  2021-11-24 - Anmäl dig här!
  2022-02-02 - Anmäl dig här!
  2022-03-16 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Certifikatutbildning del 1

  Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer som labbverktyg använda oss av OpenSSL som har en enklare typ av CA-funktionalitet. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2022-03-08 - Anmäl dig här!

 • Utbildning NIS-direktivet

  NIS-direktivet - Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster. Målet med utbildningen är att informera om lagens innehåll och riktar sig till alla som kommer arbeta med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Utbildningen hålls företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2022-03-10 - Anmäl dig här!

 • PKI fördjupning

  Vi går igenom hur man bygger en 2-tier Microsoft PKI i Active Directory med Windows Server och Windows Server Core med rekommenderade inställningar, och hur man sätter upp en webserver med CDP och OCSP. Utbildningen hålls på Certezzas öppna kurstillfälle på plats på Certezza.

  Kurstillfällen
  2022-04-05 - 2022-04-06 - Anmäl dig här!

 • Clavister NetWall Fundamentals

  Clavister NetWall Fundamentals är instegsutbildningen för den som ska arbeta med Clavisters brandväggar. Både nybörjare och tekniker med erfarenhet av andra tillverkare har nytta av utbildningen. Efter utbildningen kommer du ha en bra grund för att förstå nätverkssäkerhet, hur man installerar och konfigurerar next generation firewalling och hur det passar in i ett nätverkssammanhang.

  Kurstillfällen
  2022-04-20 - 2022-04-21 - Anmäl dig här!

 • Certezzas Federationsutbildning

  Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men även till informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2022-04-26 - 2022-04-27 - Anmäl dig här!

 • Utbildning i Säker utveckling

  Programmeringsfel är den vanligaste anledningen till sårbarheter, och för system som är specialbyggda eller -anpassade är andelen ännu högre. Risken är ofta att sårbarheter exponerar affärsinformation, känsliga personuppgifter eller till och med säkerhetsklassad information. Målet med utbildningen är att höja medvetandet och förståelsen för OWASP Top 10 och öka det personliga intresset för it-säkerhet, samt att öka förmågan att korrigera säkerhetsbrister redan före release.

 • Private: Grundläggande utbildning kommunal krisberedskap

  I denna utbildning går vi igenom alla delar av kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete, förevisar modeller som hanterar de processer som våra kommuner måste förhålla sig till samt ger exempel på konkreta lösningar inom flertalet domäner. En del av utbildningen genomförs som skrivbordsövningar med faktiska exempel från Certezzas mångåriga erfarenhet inom området. 

 • Utbildning Certifikat- och kortadministration

  Denna utbildning vänder sig till tekniker som ska ansvara för projekt inom PKI, och lämpar sig för dig med erfarenhet av att administrera Windows Server Active Directory. Utbildningen är på tre dagar och är ett samarbete mellan Certezza och SecMaker.

 • Grundläggande säkerhetsskyddsanalys

  Utbildningen beskriver Säkerhetsskyddsanalysens ingående delar samt rekommenderad arbetsmetodik baserad på beprövade metoder. Vi utgår ifrån Säkerhetsskyddslagstiftningen samt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar avseende innebörd och omfattning hos en effektiv säkerhetsskyddsanalys. Under utbildningen byggs en säkerhetsskyddsanalys successivt upp genom tillämpade (men verklighetsnära) moment.

 • Säkerhetsskydd utbildningspaket

  Certezza erbjuder ett utbildningspaket inom Säkerhetsskydd där ni kan skräddarsy er egen utbildning utifrån de moduler med olika fördjupningar som erbjuds. Genom att först gå utbildningen Säkerhetsskydd för beslutsfattare får ni en god förståelse för hur er verksamhet kommer att påverkas av den nya Säkerhetsskyddslagen. Ni väljer sedan fördjuping inom de ämnesområden er organisation behöver.

 • Grundläggande utbildning i certifiering mot SS-ISO/IEC 27001

  Att certifiera sitt LIS innebär många fördelar, inte minst gentemot organisationens olika intressenter. Utbildningen vänder sig till organisationer som är intresserade av vad kraven för en certifiering mot SS-ISO/IEC 27001 ser ut samt hur certifieringsprocessen är uppbyggd. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

 • Revision för Dataskyddsombud

  Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Som ett led i detta arbete ska man analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs. Målet med utbildningen är att du i rollen som dataskyddsombud ska få verktyg till granskningen av regelefterlevnad i din organisation.

 • Grundläggande informationssäkerhet för jurister

  Utbildningen vänder sig till dig som är jurist och intresserad av och kommer i kontakt med informationssäkerhet i din tjänst t.ex. dataskyddsombud, kommunjurister m.fl. Du kommer att få en grundförståelse för informationssäkerhetsfrågor som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

 • Certezzas informations- och it-säkerhetsutbildning

  Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och it-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och it-säkerhetsarbete.

 • Certezzas Kryptoutbildning

  Certezzas Kryptoutbildning är en utbildning på två dagar som riktar sig primärt till personer som vill lära sig grunderna i kryptografi och få en djupare förståelse för vad som kännetecknar olika typer av kryptografi. Vi kombinerar teori och praktik och går igenom hur vanliga krypton fungerar, vilka typer av krypton som passar bra i olika sammanhang, hur man kravställer krypton, hur man använder krypton och vilka vanliga fallgropar man bör se upp med.