Grundutbildning i GDPR

De allra flesta kommer vid något tillfälle i kontakt med personuppgifter. Den här kursen ger dig baskunskaper och ökad förståelse för vad dataskydd innebär och vad du ska tänka på när personuppgifter behandlas i det dagliga arbetet.

Vi tittar bl.a. på de grundläggande principerna, de lagliga grunder som finns för behandling av personuppgifter samt vilka rättigheter som alla har avseende sina personuppgifter. Kursen leds av en jurist och en cybersäkerhetsspecialist med stor erfarenhet av dataskyddsfrågor.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som kan komma i kontakt med personuppgifter i sin dagliga verksamhet.

Kursens mål

Kursens mål är att deltagarna lämnar kursen med en ökad förståelse för dataskydd, vad man bör tänka på i det dagliga arbetet och vikten av att behandla personuppgifter korrekt. Kursledarnas målsättning är att på ett lättbegripligt sätt förklara dataskyddsförordningens grundläggande principer för behandling av personuppgifter samt vad man ska tänka på för att avgöra om behandlingen är laglig.

Innehåll

Kursen fokuserar på nedanstående delar:

  • Vad är personuppgifter?
  • Vilka lagliga grunder finns det för att behandla personuppgifter?
  • Vilka regler och rättsliga principer behöver man känna till avseende behandling av personuppgifter?
Förkunskaper Inga förkunskaper behövs.