Utbildning elektroniska underskrifter

Elektroniska underskrifter får en allt mer betydande roll i organisationers hantering av dokument och processer, såväl inom organisationen som med externa parter – även utländska parter.

Utbildningen belyser elektroniska underskrifter ur ett antal olika aspekter; hur tar sig olika e-underskrifter uttryck praktiskt, tekniskt, juridiskt, process- och arkiveringsmässigt? Vad behöver man tänka på vid upphandling av lösningar för e-underskrifter? Behövs en underskrift alltid, eller kan den i vissa fall rationaliseras bort ur processen?

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till den som:

• arbetar med digitalisering på företag och myndigheter
• kommer i kontakt med frågor och processer som rör dokument, avtal, beslut och godkännanden, arkivering, IT-lösningar, upphandling mm.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge en gedigen inblick i området elektroniska underskrifter, där fokus är praktiska exempel och fallstudier, med förankring i eIDAS-förordningen (EU 910/2014) och tekniska standarder.

Innehåll
  • Vad är en elektronisk underskrift? Introduktion, med kort inblick inblick i teknik, kryptografi och historia
  • Olika typer, format och nivåer på underskrifter. Certifikat- eller stämpelbaserad? PAdES eller ASiC-E? Enkel, avancerad eller kvalificerad?
  • Underskrift, signatur, stämpel? Vad är vad, och när är de lämpliga att använda? När behövs ingen underskrift alls?
  • Elektroniska underskrifters validerbarhet och arkiverbarhet över tid
  • eIDAS-förordningen och svensk lagstiftning i förhållande till e-underskrifter
  • Upphandling av lösningar för e-underskrifter. Vad bör man tänka på?
  • Hur få med externa parter (utanför organisationen – och även utanför landets gränser) i undertecknandet av ett dokument?
  • Konkreta fallstudier med e-underskrifter, i olika organisatoriska och dagliga sammanhang.
  • Deltagarna får efter utbildningen tillgång till olika dokument med e-underskrifter (både exempeldokument och sådana som kommer från verkliga situationer)
Förkunskaper Inga förkunskaper behövs