Fördjupningskurs i verktyget KLASSAv4

KLASSA är ett verktyg som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Med hjälp av KLASSA kan kommuner och regioner få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete, både vad gäller att informationsklassa sin information, men också rekommendationer för hur de kan omsätta skyddsvärde till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Dessutom kan verktyget användas proaktivt inför upphandling av exempelvis tjänster och produkter.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Informationssäkerhetsansvariga
It-säkerhetsansvariga
Informationssäkerhetssamordnare

Kursens mål

Fördjupa din kunskap inom KLASSA för att kunna ta nästa steg. Du kommer få med dig handfasta råd för hur er verksamhet kan anpassa KLASSA till er verksamhet på bästa sätt.

Innehåll
  • Hur kan vi bygga organisationen?
  • Anpassa KLASSA till organisationen med en djupdykning i kravmallar
  • Hur ska vi tolka och jobba med säkerhetsåtgärderna ur ett livscykelperspektiv?
  • Hur introducerar vi verksamheterna till KLASSA?
  • Ett användarfall från självvärdering till handlingsplan.
Förkunskaper Har jobbat med tidigare KLASSA-versioner och har grundläggande kunskaper inom informationssäkerhet.