Fördjupningskurs i verktyget KLASSAv4

KLASSA är ett verktyg som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Med hjälp av KLASSA kan kommuner och regioner få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete, både vad gäller att informationsklassa sin information, men också rekommendationer för hur de kan omsätta skyddsvärde till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Dessutom kan verktyget användas proaktivt inför upphandling av exempelvis tjänster och produkter.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Informationssäkerhetsansvariga
It-säkerhetsansvariga
Informationssäkerhetssamordnare

Kursens mål

Efter utbildningen ska du kunna klassa informationstillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder. Du kommer få med dig handfasta råd för hur er verksamhet kan nyttja KLASSA bäst.

Innehåll

Exempel från innehållet:

  • Bakgrunden till KLASSA
  • Vad är nytt med KLASSA v4?
  • En titt på verktyget
  • Informationssäkerhet och klassning
  • Ett användarfall från klassning till handlingsplan
  • Framtiden för KLASSA
Förkunskaper Har jobbat med tidigare KLASSA-versioner och har grundläggande kunskaper inom informationssäkerhet.