Clavister NetWall Fundamentals

Clavister NetWall Fundamentals (tidigare cOS Core Fundamentals) är instegsutbildningen för den som ska arbeta med Clavisters brandväggar. Både nybörjare och tekniker med erfarenhet av andra tillverkare har nytta av utbildningen.

Utbildningen har ett hands-on, scenario-baserat angreppssätt till NetWall. Den är också en förutsättning för fördjupad utbildning inom Clavister Netwall.

Efter utbildningen kommer du ha en bra grund för att förstå nätverkssäkerhet, hur man installerar och konfigurerar next generation firewalling och hur det passar in i ett nätverkssammanhang. Du får också förståelse för diverse undersystem och deras funktionalitet.

Tvådagarskursen innehåller följande:

  • Administration och loggverktyg: CLI, web UI, InControl och InCenter
  • Grundläggande konceptet routing, objekt och säkerhetspolicys
  • Sätta upp och använda funktionerna Intrusion Detection and Prevention, Application Control, NetEye och IP reputation
  •  Uppsättning och insikt i multifaktorsautentisering
  •  Konfigurera LAN-to-LAN och roaming VPN tunnlar
Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är tekniker och ska arbeta med Clavisters brandväggar.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ge en grundläggande förståelse för hur Clavister fungerar gällande felsökning, loggning, konfigurering och handhavande.

Förkunskaper Inga förkunskaper krävs, men det är en stor fördel med nätverkskompetens.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
Nästa kursdatum våren 2024. För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 16:00 - 2 Dagar

Lärare
Roger Forsberg

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm

Pris
16 990 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Lunch, fika, kursmaterial och certifiering ingår