EU:s digitala decennium

–  En regulatorisk bombmatta

Välkommen till Certezza och vår utbildning som belyser EU:s digitala årtionde och dess påverkan på det regulatoriska landskapet. Under denna fem timmar långa kurs kommer vi att granska ett urval av de regelverk som har formulerats som en konsekvens av EU:s digitala strategi, och ge deltagarna en övergripande förståelse för hur detta landskap ser ut och vart utvecklingen är på väg.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Kursen är avsedd för yrkesverksamma inom olika branscher och sektorer som är intresserade av att få en övergripande förståelse för det regulatoriska landskapet inom EU:s digitala årtionde. Den är särskilt lämpligt för chefer, företagsledare, jurister, compliance-officerare och alla andra som behöver navigera i den komplexa världen av digital reglering.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att ni ska få en övergripande bild och inledande kännedom om flera av de stora regelverk som finns och som är på gång. Efter kursen är förhoppningen att ni själva ska kunna avgöra vilka regleringar ni behöver titta närmare på inom er verksamhet.

Innehåll

Vi kommer att dyka in i det dynamiska och komplexa området av EU:s digitala strategi och dess följder i form av olika regelverk. Vi kommer att ge deltagarna en översiktlig introduktion till varje regelverk för att ge en bred förståelse för deras syften, omfattning och relevans i det digitala årtiondet.

Vad vi täcker:

  • EU:s digitala strategi: Vi börjar med en översikt över EU:s digitala strategi och dess huvudsakliga mål och prioriteringar för det kommande årtiondet. Deltagarna kommer att få en förståelse för de övergripande ambitionerna och inriktningen för EU:s digitala utveckling.
  • Urval av regelverk: Vi kommer att granska ett urval av de viktigaste regelverken som har formulerats inom ramen för EU:s digitala strategi. Detta kan inkludera regleringar som GDPR (Dataskyddsförordningen), NIS2, Digital Markets Act, Digital Services Act och flera andra relevanta lagar och förordningar.
  • Översiktlig analys: För varje regelverk kommer vi att ge en översiktlig analys av dess syfte, huvudprinciper och viktigaste bestämmelser. Vi kommer också att diskutera dess påverkan på olika sektorer och företag samt identifiera potentiella framtida utvecklingar och trender.
Förkunskaper Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2024-10-23
Anmäl dig här!

Kursperiod
10:00 - 15:00

Lärare
Karin Thomasson

Kurslokal

Onlineutbildning

Pris
7450 kr. Gå 2 st och få 20% rabatt, gå 3 st, betala för 2 st.

Övrigt

Kursmaterial och kursintyg ingår