OAuth och OpenID Connect utbildning

Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur de förhåller sig mellan användare, klient och server. Vi går även igenom historik, skillnader mellan flöden, best practices, vanliga misstag m.m.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig använda och konfigurera OAuth och OpenID Connect, för att få mer djupgående kunskaper inom området.

Kursens mål

Efter utbildningen kommer deltagarna kunna förstå och implementera OAuth (auktorisering) och OpenID Connect (autentisering), samt fått en inblick i nya specifikationer från FAPI.

Innehåll

Utbildningen är en kombination av teori och demos. De teoretiska momenten täcker de viktigaste aspekterna för en god förståelse av OAuth/OpenID Connect. Under demos testar vi olika flöden för auktorisering, OpenID Connect för autentisering och en del nya funktioner från FAPI.

Förkunskaper Grundläggande förståelse kring Internet protokollen HTTP/HTTPS, certifikat, privat/publik nyckel, signering och hash-funktioner.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2023-10-18
Anmäl dig här!

2023-11-15
Anmäl dig här!

Kursperiod
9:00 - 17:00 - 1 Dag

Lärare
Jonas Henriksson

Kurslokal

18 okt: Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm
15 nov: Onlineutbildning

Pris
9 450 kr (i Sthlm)/8 450 kr (online)

Övrigt

18 okt i Sthlm: Begränsat antal platser. Lunch, fika, kursmaterial och kursintyg ingår
15 nov online: Kursmaterial och kursintyg ingår