OAuth och OpenID Connect utbildning

Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur de förhåller sig mellan användare, klient och server. Vi går även igenom historik, skillnader mellan flöden, best practices, vanliga misstag m.m.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig OAuth och OpenID Connect samt få en inblick i nya specifikationer från FAPI.

Kursens mål

Efter utbildningen kommer deltagarna känna till bakgrunden till tekniken, hur det är tänkt att fungera, vad man bör-/inte bör göra, navigera begrepp samt få en stabil grund till att gå vidare på egen hand.

Innehåll

Utbildningen består av teori och demonstrationer. De teoretiska momenten täcker de viktigaste aspekterna för en god förståelse av OAuth/OpenID Connect/FAPI. Under demonstrationer går vi igenom alla flöden i OAuth/OpenID Connect och utvalda delar från FAPI.

Förkunskaper Kursen är mycket tekniskt intensiv. Du behöver känna till HTTP/Get/Post/SOP/CORS m.m. Du behöver förstå hur signering/verifiering med symmetriska/asymmetriska nycklar går till och hur hash-funktioner fungerar.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2024-06-11
Anmäl dig här!

Kursperiod
9:00 - 17:00 - 1 Dag

Lärare
Jonas Henriksson

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm

Pris
9 450 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Lunch, fika, kursmaterial och kursintyg ingår