Grundläggande certifikatutbildning

Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till.

Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer använda oss av verktyget OpenSSL i labbar för att ge oss en tydlig bild av hur certifikat ser ut i detalj.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Informationssäkerhetsansvariga, it-tekniker.

Kursens mål

• Veta vad ett certifikat är
• Veta var man kan använda certifikat
• Kännedom om hur man skapar certifikat i OpenSSL
• Ha grundläggande kunskaper om CA, RA och förlitandepart
• Veta hur man kan skydda ett PKI
• Ha kunskap om dokument och policies kring PKI

Innehåll

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Introduktion till kryptering
  • Asymmetrisk kryptering
  • Vad är ett certifikat?
  • Certifikatshiearkier
  • Certifikatets format
  • Certifikatskontroll
  • Styrdokument
  • Tillämpningsområden
Förkunskaper Vid labbarna är vana att använda kommandorads-baserade verktyg en fördel, men inget krav. I övrigt krävs inga förkunskaper inom kryptering.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2024-10-24
Anmäl dig här!

Kursperiod
9:00 - 17:00 - 1 Dag

Lärare
Anton Lundgren

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm

Pris
8 990 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Lunch, fika, kursmaterial och kursintyg ingår