Utbildning AI-akten

Välkommen till vår utbildning om AI-akten och dess legala krav för utvecklare och användare. Under denna utbildning kommer vi att utforska de viktiga aspekterna av lagar och regler som styr användningen och utvecklingen av artificiell intelligens.

Introduktion till AI-akten:

AI-akten, eller lagen om etisk användning av artificiell intelligens, är en viktig lagstiftning som syftar till att reglera och säkerställa att användningen av AI är förenlig med etiska principer och respekterar mänskliga rättigheter. Den syftar också till att främja innovation och tillväxt inom AI-sektorn samtidigt som den skyddar allmänhetens intressen och välbefinnande.

Att förstå de lagliga kraven som gäller för utveckling och användning av AI är avgörande för att säkerställa att AI-system utvecklas och används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Genom att följa dessa lagar och regler kan vi skapa en säker och rättvis AI-miljö som gynnar både samhället och innovationen.

Vi ser fram emot att utforska dessa ämnen vidare under denna utbildning och diskutera hur de kan tillämpas i praktiken.

Företagsanpassad utbildning?
Förutom de kurstillfällen vi har på Certezza kan vi hålla utbildningen ute hos kund och har då möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig framför allt till beslutsfattare och kravställare inom berörda organisationer men kan även vara relevant för andra roller som kommer behöva förhålla sig till AI-akten framöver. Kursen ger en insikt till beslutsfattare om vad som krävs av en organisation för att säkerställa att verksamheten följer de skyldigheter som AI-akten sätter upp.

Kursens mål

Målet är att förstå de lagliga kraven som gäller för utveckling och användning av AI vilket är avgörande för att säkerställa att AI-system utvecklas och används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Innehåll

Vi tittar t.ex. på vilka skyldigheter det finns inom följande områden;

  • Transparens och Ansvar
  • Datasäkerhet och Sekretess
  • Diskrimineringsfrihet och Rättvisa
  • Efterlevnad av Gällande Lagar och Förordningar
  • Korrekt Användning av AI
  • Informationsansvar
  • Skyldighet att Rapportera Missbruk
Förkunskaper Kursen kräver inga förkunskaper.