Grundkurs i verktyget KLASSAv4

KLASSA är ett verktyg som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Med hjälp av KLASSA kan kommuner, regioner och myndigheter få konkret hjälp i sitt informationssäkerhetsarbete, både vad gäller att informationsklassa sin information, men också rekommendationer för hur de kan omsätta skyddsvärde till tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Dessutom kan verktyget användas proaktivt inför upphandling av exempelvis tjänster och produkter.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Systemansvariga
Systemförvaltare
Förvaltningsledare
It-chefer
It-säkerhetsansvariga
Informationsägare

Kursens mål

Efter utbildningen ska du kunna informationsklassa tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder.

Innehåll

Exempel från innehållet:

  • Bakgrunden till KLASSA
  • Vad är KLASSA?
  • Nyheter i KLASSAv4
  • Grundläggande informationssäkerhet
  • En titt på verktyget
  • Informationsklassning och övningsexempel
  • Ett användarfall från klassning till handlingsplan
  • Framtiden för KLASSA
Förkunskaper Inga förkunskapskrav

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
Nästa kursdatum våren 2023. För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 15:00

Lärare
Eilia Etminan

Kurslokal

Onlineutbildning

Pris
7450 kr

Övrigt

Kursmaterial och kursintyg ingår