Grundläggande e-legitimationsutbildning

I takt med att antalet av DIGG godkända e-legitimationer växer så växer också behovet av utbildade handledare.  Certezza har tagit fram en specialanpassad utbildning för organisationer som agerar ombud och för organisationer som planerar att skapa sin egen e-legitimation. 

Denna grundläggande utbildning går igenom de tekniska och organisatoriska kraven som följer av DIGG:s tillitsramverk. Utbildningen fokuserar exempelvis på kraven på utfärdandeprocessen, kraven på revision och kraven på ledningssystemet för informationssäkerhet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de personer som ska utfärda e-legitimationer i tjänsten som exempelvis ansvariga utgivare, handläggare, utfärdare eller liknande. Dessutom är utbildningen tänkt som stöd för organisationer som inte redan är utfärdare/registratorer men som överväger att bli det.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagarna:

• Grundläggande kunskaper om tekniken bakom e-legitimationer
• Vetskap om vad man kan använda e-legitimationer till
• Kunskap om roller såsom utfärdare och förlitande part
• Vetskap om de krav som ställs på utfärdare
• Kännedom om DIGG:s tillitsramverk och tillitsnivåer

Innehåll
  • Introduktion till e-legitimationer
  • Behovet av godkända e-legitimationer
  • Vanliga användningsområden
  • Tillitsnivåer
  • Tekniska krav
  • Organisatoriska krav
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 16:00

Lärare
Anton Lundgren, Cecilia Eliasson Schmidt

Kurslokal

Onlineutbildning

Pris
9 250 kr

Övrigt

Kursmaterial och kursintyg ingår