Miljöpolicy

Certezzas miljöarbete skall resultera i att våra kunder erbjuds produkter och tjänster som är anpassade att orsaka minsta möjliga miljöpåverkan.

Certezzas verksamhet är till största delen tjänsteproducerande och därför är det framför allt inköp och administrativa rutiner som står i fokus i vårt miljöarbete. Miljöarbetet ska vara väl integrerat i verksamheten och det åligger alla anställda att i beslut och åtgärder ta miljöeffekterna i beaktande

Exempel på åtgärder inom Certezza för att skydda miljön:

  • E-post ersätter merparten av alla brev, utskick och telefax.
  • Allt papper och kuvert som används är miljömärkt.
  • Vi använder enbart toner och bläckpatroner som kan återvinnas.
  • Städning utförs av utbildad personal och med miljövänliga medel.
  • Inga engångsartiklar såsom plastmuggar och tallrikar får användas.
  • Vi samordnar transporter och tjänsteresor för minimal miljöpåverkan.
  • Vi har organiserad sortering och återvinning av avfall.
  • Alla produkter som används eller säljs skall vara tillverkade på ett sätt som orsakat minsta möjliga miljöpåverkan