Thomas

Delägare och informations- och cybersäkerhetskonsult

För var och en ska det vara riktigt roligt att vakna upp och se fram mot en ny spännande dag med utmaningar utöver det vanliga.

Thomas, du är ju en av grundarna, vad fick er att bilda bolaget för 20 år sen?
Idén var från början inte min, men då jag befann mig i en större organisation fylld med frustration så tankarna var inte långt borta att det mesta gick att göra bättre. Jag saknade kundfokus, ett kollegialt utbyte (trots att det var en organisation +5000 medarbetare) och var oerhört frustrerad över administrativa bördor, internkonkurrens och att alla beslut fattades utan större verklighetsförankring. Trots att det gått 20 år känner jag fortfarande hur frustrerad jag blir när jag tänker tillbaka. Detta har färgat hur vi tillsammans har format Certezza till vad det är idag.

Vad anser du att Certezza gör för att medarbetarna ska trivas?
Typiskt för Certezza är att vi ska vara en arbetsgivare som klarar av att tillfredsställa experter över tid med varierande krav och stimulerande utmaningar. Vi ska ha ett minimum av administration, utöver det som krävs för att ha god spårbarhet och givetvis för att uppfylla regulatoriska krav. Vi ska alltid ha kunderna i fokus, och det ska sitta i väggarna, inte bara ett fint mantra. Det får aldrig finnas ett uns att kortsiktigt tänkande utan varje affär ska göras utifrån kundens bästa och den ska vara långsiktigt hållbar. För var och en ska det vara riktigt roligt att vakna upp och se fram mot en ny spännande dag med utmaningar utöver det vanliga. Alla som arbetar på Certezza vet att de är våra främsta bärare av vårt varumärke och de är en viktig del i samband med anställningen där vi inte bara avgör huruvida en ny kollega har en lämplig bakgrund att arbeta med informations- och it-säkerhet på högsta nivå, utan också att de kan bära vårt varumärke.