Filip

Informations- och cybersäkerhetskonsult

Det mest utmanande är att ofta byta kontext och sätta sig in i nya kunders olika förutsättningar...

Filip, du är kompetensområdesansvarig för IAM, vad innebär det för dig?

Det innebär flera delar. Dels att jag håller samman vår kompetens inom IAM och ser till att både kunder, leverantörer och övriga kollegor har förståelse för vad vi kan och är experter på. Det innebär också att vara en länk mellan olika kompetensområden och kunna stötta med IAM-kompetens till flera olika projekt. Slutligen innebär det också att tillsammans med mina IAM-kollegor ständigt ta till oss ny kunskap inom området och säkerställa att vår kompetens motsvarar den senaste expertisen.

Vad är det roligaste och mest utmanande med konsultyrket enligt dig?

Det mest utmanande är att ofta byta kontext och sätta sig in i nya kunders olika förutsättningar och utifrån dessa hjälpa till att skapa en så bra lösningar som möjligt. Det är också det som är det roligaste, att hela tiden få tänka nytt och se olika system och metoder från nya perspektiv.