Filip

Informations- och it-säkerhetskonsult

Det mest utmanande är att ofta byta kontext och sätta sig in i nya kunders olika förutsättningar...

Filip, du har en delad roll som SOC-medarbetare och informationssäkerhetskonsult, vad innebär det och hur hanterar du det?

Det innebär att jag dels hanterar arbetsuppgifter av mer teknisk karaktär inom vår SOC men också hjälper våra kunder med att utveckla, implementera och utvärdera deras informationssäkerhetsarbete. Genom att vara noga med planeringen och vara tydlig med när man genomför olika uppdrag går det bra att fokusera på vardera av rollerna vid olika tillfällen.

Vad är det roligaste och mest utmanande med konsultyrket enligt dig?

Det mest utmanande är att ofta byta kontext och sätta sig in i nya kunders olika förutsättningar och utifrån dessa hjälpa till att skapa en så bra lösningar som möjligt. Det är också det som är det roligaste, att hela tiden få tänka nytt och se olika system och metoder från nya perspektiv.