Hantering av personuppgifter

Tack för visat intresse för Certezza AB och våra karriärmöjligheter. Certezza AB värnar om den personliga integriteten och att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss.

Certezza AB i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar de personuppgifter du tillhandahåller för rekryteringsändamål. Personuppgifterna samlas in via ansökningsformulär, e-post och kontakt med oss vid möten. Vi kan även komma att samla in personuppgifter om dig från dina referenser. Certezza AB kan komma att lagra samt använda dina personuppgifter för att utvärdera sökanden, planera samt boka intervjuer och annat likvärdigt som är nödvändigt för rekryteringsprocessen. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är intresseavvägning där Certezzas berättigade intresse är att rekrytera nya medarbetare.

De personuppgifter som behandlas via våra karriärsidor kommer endast vara tillgängliga för utvalda anställda på Certezza AB i rekryteringssyfte. Certezza AB har anlitat en hemsideleverantör som utför tjänster för vår räkning. Anlitade tjänsteleverantörer är förpliktade att endast använda personuppgifterna i enlighet med skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal och Certezza AB:s instruktioner.

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än fem år efter att du skickat in din ansökan. Med stöd av en intresseavvägning sparas dina uppgifter under denna tid bland annat för att kunna försvara eventuella rättsliga anspråk som kan uppkomma till följd av din ansökan. Du kan när som helst invända mot behandlingen genom att kontakta work@certezza.net. Om du vill ha tillgång till dina personuppgifter eller om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort, överförs eller begränsas på något sätt eller har andra frågor, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till work@certezza.net. Om du är missnöjd med Certezza AB personuppgiftsbehandling har du även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.