Adnan

Informations- och cybersäkerhetskonsult

Ett bolag med bra balans mellan arbete och fritid.

Vad är det roligaste och mest utmanande i rollen som informations- och cybersäkerhetskonsult?

För mig personligen är det mest tillfredsställande i rollen som informations- och cybersäkerhetskonsult det kontinuerliga arbetet med att analysera och motverka cyberhot, vilket kräver en ständig utveckling av färdigheter och kunskaper.

Vad anser du att Certezza gör för att få sina medarbetarna att trivas?

Certezza har lyhörda ledare som stöttar anställda väldigt väl. Är även ett bolag med bra balans mellan arbete och fritid.