Fredrik

Informations- och cybersäkerhetskonsult

Det finns goda möjligheter att utvecklas inom flera olika områden, både inom tekniska områden såväl som strategiska.

Fredrik, hur tycker du att utvecklingsmöjligheterna ser ut på Certezza?
Det finns goda möjligheter att utvecklas inom flera olika områden, både inom tekniska områden såväl som strategiska. Allt från specifika lösningar till övergripande mål och planeringar.

Vad anser du att Certezza gör för att medarbetarna ska trivas?
Certezza har en kamratlig miljö och öppen kommunikation. Det finns alltid möjligheter att göra sin röst hörd.