Prenumeration

Personuppgifter

Här kan du enkelt prenumerera på Certezza ABs månatliga nyhetsbrev Säkerhetsbrevet, andra informationsutskick eller både och. Ange din e-postadress här nedan och välj vilka prenumerationer du är intresserad av.

Certezza AB värnar om den personliga integriteten och att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och/eller informationsutskick samtycker du till att Certezza AB i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar de personuppgifter som du lämnar för marknadsföringsändamål. Certezza AB kommer att lagra samt använda personuppgifterna för att tillhandahålla nyhetsinformation och/eller marknadsföring relaterat till våra tjänster, beroende på vilka informationsutskick du väljer att prenumerera på.

De personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte kommer endast vara tillgängliga för utvalda anställda på Certezza AB. Certezza AB har anlitat en hemsideleverantör som utför tjänster för vår räkning. Anlitade tjänsteleverantörer är förpliktade att endast använda personuppgifterna i enlighet med skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal och Certezza AB:s instruktioner.

Personuppgiftsansvarig är Certezza AB. Om du vill ha tillgång till dina personuppgifter eller om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort, överförs eller begränsas på något sätt, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till info@certezza.net.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Dina personuppgifter kommer att lagras hos oss så länge som du önskar få nyhetsbrev och/eller informationsutskick från Certezza AB. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke på vår hemsida [här] eller direkt i våra elektroniska utskick. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du är missnöjd med Certezza AB:s personuppgiftsbehandling har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Se här om du vill säga upp din prenumeration!