Avtryck

Detta är exempel på uppdrag vi har utfört de senaste åren som har krävt både vårt djupa tekniska kunnande och vetskap om gällande standarder och regelverk inom informationssäkerhetsområdet. Vi har framgångsrikt kunnat genomföra dessa uppdrag då vi vågar påstå att vi har en helhetssyn och en förmåga att använda vår kompetens för att skapa praktiska och användbara lösningar i komplexa miljöer. 

 

Sambi

Sambi

Samverkan för säkrare e-hälsa

SOU_logo

Statens offentliga utredningar

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104

A review of Hardware Security Modules

På uppdrag av .SE genomförde Certezza en genomlysning av fyra ledande nätbaserade Hardware Security Modules (HSM).

Föreläsningar

RSA-konferensen 2017 - Mobile Authentication at Different Levels of Assurance

Svenskt federationsforum - Internetdagarna 2015

Svenskt federationsforum - erfarenhetsutbyte. Certezza talar vid 15:54 och 30:54:

Svenskt federationsforum. Certezza omnämns vid 5:15:

Federation och säkerhet - Thomas Nilsson

.SE - Internetdagarna 2011, om lösenordseländet

Är det dags att lägga i nästa växel i våra identitetsfederationer?