TDirect – Säkra möten

2021-03-26
TDirect är en digital möteslösning on-prem med stark autentisering, stark åtkomstkontroll till möten och god spårbarhet i form av att mötesorganisatören får en mötesrapport efter möten med vilka av de inbjudna som deltagit och när respektive inbjuden deltagare kom med i mötet.

Digitala möten – Vilket verktyg ska jag välja?

I ett digitalt möte är det viktigt att på förhand veta vilken information som avhandlas. Ämnet som ska diskuteras ställer krav på val av verktyg för mötet t ex Teams, Skype, Zoom, Jitsi eller annat.

Även regulatoriska krav bestämmer vilka verktyg som är mer lämpliga än andra beroende på var tjänsten finns, och många gånger är det svårt att veta.

TDirect – Säkra möten

Mötesorganisatören bjuder in till ett möte genom att skicka en mötesinbjudan i TDialog, varpå samtliga deltagare får en kalenderinbjudan, ett säkert meddelande med mötesinformation och blir auktoriserade att delta i mötet.

Själva mötesdelen av TDirect bygger på Jitsi, en opensourceprodukt för digitala möten. Jitsi sköter själva videohanteringen, medan TDirect sköter auktorisations- och inbjudningsflödet. Inloggning och automatprovisionering av användare till TDirect sker på samma sätt som till TDialog.

TDirect och TDialog

TDirect är en separat produkt (säkra möten) relativt sin systerprodukt TDialog (säkra meddelanden). TDirects inbjudningsflöde är i TDialog, men auktorisationen och kopplingen till Jitsi är helt separerad från TDialog. Licensmässigt är TDirect också en separat licens med en separat kostnad. Versionsmässigt kommer TDirect och TDialog att följa varandra, dvs nu releasar vi både TDirect 3.13 och TDialog 3.13, och vi kommer bara att stödja att köra TDirect med samma version som motsvarande TDialog.

Utvecklingen av TDirect

Säkra möten är oerhört efterfrågat just nu bland TDialogs kunder. Därför har det varit viktigt att snabbt komma ut med en lösning, så att ni som kunder ser vad vi har och vart vi är på väg vad gäller säkra möten och så att vi kan få feedback på vad som är mest eftertraktat. Vi på TDialog har lärt sig oerhört mycket om framför allt kommunernas behov av säkra möten under de senaste månaderna och vi är angelägna att lära oss mer. Därför släpper vi en grundläggande möteslösning, för att sedan lättare kunna se vilka förbättringar som är mest prioriterade framöver.

TDirects features idag
  • Möjlighet att boka ett möte med en eller flera deltagare. Deltagarna kan vara interna eller externa TDialog-användare, och om de ännu inte finns i TDialog fungerar den automatiska provisioneringen precis som i TDialog, dvs externa och interna användare provisioneras automatiskt med hjälp av information i inloggningsintyget. Mötesbokningen är ett TDialog-meddelande med tillhörande e-postnotifiering.
  • Den e-postnotifiering som kommer av ett mötesbokningsmeddelande är en kalenderbokning, dvs precis som i exempelvis Teams syns en inbjudan med en “kalenderpreview” och man har möjlighet att med ett knapptryck lägga till den i sin kalender.
  • Mötesdeltagarens namn är hårt knutet till inloggningen, dvs man kan inte låtsas vara någon annan deltagare eller använda alias.
  • Efter färdigt möte skickas ett TDialog-meddelande med en rapport om vilka som deltog i mötet och när de anslöt.
  • Mötesplattformen Jitsi innehåller en mängd mötesfeatures, varav de flesta fungerar bra att använda även i TDirect-sammanhang.

 

Läs mer TDialog  TDirect

kontakta sales@certezza.net