Digitala möten – Vilket verktyg ska jag välja?

2020-09-24
I ett digitalt möte är det viktigt att på förhand veta vilken information som avhandlas. Ämnet som ska diskuteras ställer krav på val av verktyg för mötet t ex Teams, Skype, Zoom, Jitsi eller annat.

 

Även regulatoriska krav bestämmer vilka verktyg som är mer lämpliga än andra beroende på var tjänsten finns, och många gånger är det svårt att veta.

På Certezza utgår vi alltid från informationen som ska hanteras. På en virtuell fika med kollegor är inte skyddsvärdet särskilt högt och val av digitalt verktyg är inte så viktigt. Men om vi istället har ett möte där vi diskuterar eller delar information som är skyddsvärt/hemlig då ställer det helt andra krav på vilket verktyg som används. Det viktiga tycker vi är att företag/myndigheter äger sitt data och inte lämnas till tredjepart utan att tänka efter.

Vil ni ha hjälp att reda ut vad just er organisation behöver, utbildning i hur man kan tänka osv….

Kontakta sales@certezza.net