Var inte så naiv!

2013-06-28

Många har misstänkt något, men inte förrän nu bekräftar Edward J Snowden det flera redan befarat. Amerikansk underrättelseverksamhet har ett signalspaningsprogram (PRISM) som liknar Sveriges FRA-lagstiftning där intressanta punkter tappas på information. Visst finns det skillnader i ambitioner, kraft och förmåga mellan amerikansk och svensk underrättelseverksamhet men i sak finns det fler likheter än olikheter.

En likhet är att respektive lands författningsreglering inte tillåter att signalspaning medvetet riktas på inhemsk trafik. Hur väl författningsregleringen följs kan självfallet diskuteras. Till detta ska läggas all den insamling som sker i de dolda av såväl onda som goda krafter. Ju större avstånd och ju fler aktörer, desto större risk. Kort och gott, tro inte annat än att din trafik kan avlyssnas.

För ett par år sedan förde vi en djupare dialog med en av de större molnleverantörerna där vi önskade möjligheten att bygga kryptogränssnitt i deras molntjänster. Ur ett tekniskt perspektiv kom vi ganska långt, men ur ett juridiskt och affärsmässigt perspektiv tog det tvärstopp. Vi fick nämligen det klara beskedet att hela deras idé bygger på att de ska kunna ta del av informationen. Jag erkänner gärna att jag blev förvånad över det tydliga svaret men samtidigt är jag glad att svaret just tydliggjorde det vi redan anade.

Jag förvånas fortfarande över de som påstår att vår lagstiftning är otidsenlig. Det är inte den det är fel på om någon, vind för våg, skickar våra personuppgifter till mer eller mindre okända aktörer som inte kan ge klara besked hur de hanterar informationen. Om du hanterar information som har någon form av skyddsvärde borde det vara utomordentligt självklart att du som informationsägare ser till att informationen skyddas i rörelse, vila och långtidsförvaring samt bara tillgängliggörs för den som har rätt till informationen. Allt annat är otänkbart.

Att bli upprörd över att någon kan läsa din e-post (som du skickar i klartext), kan följa dina beteenden på nätet (som du gör i klartext) och ta del av allt du delar i sociala medier (som lagras i klartext) är väl det som är förvånande. Inte skulle väl du skicka dina hemligheter med vykort, berätta för allt och alla om dem och än mindre annonsera dem?

Det är dags att vakna upp och konstatera att skyddsvärd information faktiskt behöver skyddas. Jag vill inte påstå att madrassen är bästa placeringen, men att globalisera sin information kräver sin kvinna eller man. Tro inte annat.