Utökade möjligheter för bakgrundskontroller i kommuner

2024-02-22

Det finns en risk för att personer med koppling till organiserad brottslighet söker anställning inom offentlig förvaltning i syfte att få tag på information eller påverka beslutsfattande. Att bygga robusthet mot otillåten och otillbörlig påverkan är ett av fem mål i Sveriges första strategi mot organiserad brottslighet. Det handlar om att värna integriteten i det offentliga beslutsfattandet och om att förebygga hot från insidan i form av insiders och infiltratörer.

För att skydda sig mot hoten från organiserad brottslighet är det angeläget att kommunerna har lämpliga verktyg för att kunna genomföra noggranna och säkra rekryteringsprocesser. Ett sådant verktyg är möjligheten att kontrollera om anställda och personer som erbjuds anställning eller uppdrag har gjort sig skyldiga till eller misstänks för brott. I dag är tillgången till uppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret begränsad och endast ett fåtal myndigheter har tillgång till registren.

Utredaren ska mot den bakgrunden bland annat:

  • ta ställning till hur kommunerna i fler fall ska kunna kontrollera personer som erbjuds anställning eller uppdrag inom kommunerna mot belastningsregistret och misstankeregistret,
  • ta ställning till om det bör vara möjligt för kommunala arbetsgivare att göra kontroller mot belastningsregistret och misstankeregistret under pågående anställning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen kommer att bedrivas i snabbspår och ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/02/utokade-mojligheter-for-bakgrundskontroller-i-kommunerna