Uppkopplat skräp i företagsnäten

2020-02-27
Thomas Nilsson intervjuas i Computer Sweden om mängden av IoT-enheter och vad det innebär säkerhetsmässigt med platta nät jämfört med indelning i zoner.

 

Under intervjun i Computer Sweden talar Thomas Nilsson om säkerhetsrisken med att användare tillåts koppla upp privata enheter mot företagens nät, och hur man kan minimera riskerna för sårbarheter genom zonindelning av infrastrukturen.

“Företag som kommit längre i säkerhetstänkandet bygger en infrastruktur som är indelad i zoner, där det hela tiden krävs mer behörighet och mer autentisering ju längre in man som användare ska, och där det som är mest skyddsvärt hamnar längts in.”

Läs hela artikeln HÄR