Sårbarhetsanalys

Denna tjänst består av att analysera och dokumentera säkerhetsproblem förknippade exempelvis med switchar, routrar, brandväggar, operativsystem och webbapplikationer.

Denna tjänst består av att analysera och dokumentera säkerhetsproblem förknippade exempelvis med:

  • Switchar, routrar, brandväggar – accessytor nätverk (telnet, ssh och andra accesspunkter), underliggande operativsystem.
  • Operativsystem – accessytor såsom nätverket och hostbaserade sårbarheter (patchnivåer)
  • Webbapplikationer

 

Analysen görs oftast med hjälp av automatiserade verktyg, analys av systemdesign och/eller systemkonfiguration samt accesslistor.

Vi levererar alltid en detaljerad rapport och har ett uppföljningsmöte efter varje uppdrag där vi tillsammans med Er går igenom upptäckter och ger förslag på åtgärder för att minska eventuella risker.

Kontakta Certezza via sales@certezza.net för mer information!

Sårbarhetsanalys erbjuds inom dessa kompetensområden: