Säkra formulär – visselblåsarfunktion i TDialog Säkra meddelanden

Säkra formulär från TDialog gör det möjligt att kommunicera med säkra meddelanden direkt från organisationens webbplats och med avsändaren anonym.

A Black keyboard with a red key and the whistleblower word

Det handlar alltså om ett kontaktformulär men där informationen går via säkra meddelanden till en specifik funktionsbrevlåda.
Om man så önskar är det möjligt att svara avsändaren av kontaktformuläret, och denne använder då ett temporärt lösenord för att logga in i och kommunicera. Detta möjliggör att ni kan använda funktionen Säkra formulär som visselblåsarfunktion.

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en anställd inom ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker.

Syftet med visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visselblåsarfunktion – dvs att anställda kan, helt anonymt, anmäla oegentligheter via tredje part. Genom att ha ett visselblåsarsystem ökar chansen att tidigt upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.

För mer information, kontakta sales@certezza.net

Säkra formulär – visselblåsarfunktion i TDialog Säkra meddelanden erbjuds inom dessa kompetensområden: