Brandväggar

Brandväggen är troligen den idag vanligaste nätsäkerhetskomponenten. Det är viktigt att ingen detalj lämnas åt slumpen, då en felaktigt konfigurerad eller konstruerad brandväggslösning innebär öppen access till det interna nätverken.

De enklaste brandväggarna skiljer de onda från de goda, det vill säga, hindra access från Internet till interna nät, samt tillåter access från interna nät till Internet.  Detta tankesätt förutsätter dock att det bara finns goda användare på de interna näten.  Tyvärr är det sällan så.  Därför utvecklas brandväggarna i allt snabbare takt för att tillgodose behov av att dela upp interna nätverk i flera zoner, behov av redundans och lastdelning, behov av stöd för allt komplexare protokoll osv.

Det är viktigt att ingen detalj lämnas åt slumpen, då en felaktigt konfigurerad eller konstruerad brandväggslösning innebär öppen access till det interna nätverken. Certezza har arbetat med brandväggslösningar under en mycket lång tid och har därför en erfarenhet av en mängd olika lösningar, komponenter, tekniker etc. Vi rätar ut alla frågtecken kring en brandväggslösning och har till vår hjälp en av de största erfarenhetsbankerna att ta till.

Brandväggar har fortfarande en central del i våra nätverk och är numera oftast klustrade och implementerade med många funktioner t ex

 • Identidentsbaserade regler (Identity awareness)
 • Applikationsidentifiering
 • Dataläckage (DLP)
 • Detektera och skydda mot skadlig kod (IPS, Bot-detektors, WAF – web application firewall)
 • Integrering med cloudbaserade tjänster

Certezza säljer ett antal olika brandväggsprodukter som passar för olika typer av implementationer och prisintervaller.

För de olika typer av brandväggsprodukter vi säljer erbjuder vi

 • Förstudier och design av brandväggslösning
 • Installation och implementeringpprättande av brandväggsregelverk
 • VPN-konfigurering Site to site-VPN, klient-VPN
 • Support

Övriga tjänster inom brandväggstjänster (leverantörsoberoende)

 • Revidering av regelverk
 • Migrering mellan olika brandväggslösningar
 • Genomgång av uppsatt miljö
 • Genomgång och justering av logginställningar

 

Kontakta Certezza via sales@certezza.net för mer information!

 

Brandväggar erbjuds inom dessa kompetensområden: