TDialog släpper ny version – 3.6

2019-08-29
TDialog släpper ny version med nya spännande funktioner.

MS SQL Server-stöd

Från och med 3.6 stöds MS SQL Server som databas till TDialog. Notera att det även blir ett skifte i ansvar, eftersom förväntan är att kundens drift då har ansvaret för databasen och TDialog bara för innehåller, i motsats till med MySQL där databasen installeras dedikerat i samband med installation av TDialog. MS SQL Serverstödet påverkar inte stödet för MySQL utan TDialog kommer stödja båda databaserna framöver. TDialog planerar inte att släppa något migreringsverktyg för migreringen, utan kunder uppmanas använda sig av de migreringsverktyg som finns mellan MySQL och SQL Server, exempelvis SSMA (https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssma/mysql/converting-mysql-databases-mysqltosql?view=sql-server-2017).

TDialog Java-API

TDialog är en javaprogramvara som levereras paketerad. Hittills har kunder använts sig av TDialogs konfigurationsmöjlighet för att få den lösning man önskar, men nu finns även ett Java-API där man kan skriva egen kod.

API:et siktar in sig på events, dvs att egen kod kan “jackas in” och hantera sidoeffekter när meddelanden skapas, tittas på etc. Ett vanligt användningsområde kan exempelvis vara automatisk överföring till diarium, ärendehanteringssystem etc.

Java-API:et kompletteras även med möjlighet att skapa egna knappar i TDialog, dvs att klicka på en knapp i meddelandet för att diarieföra etc.

TDialog bidrar med API och exempelkod och kan i mån av resurser hjälpa till med integrationen, men integrationsarbetet ägs i grunden av kunden.

REST webservicegränssnitt

Java-API:et är användbart för integrationer nära TDialog-kärnan, men det finns även behov av lösare integration, vilket löses med ett REST webservice-API. I 3.6 släpps det grundläggande API:et, som hanterar skickande av meddelande, och ett mer heltäckande API planeras till 3.7. Anropande part autentiseras med en JSON Web Token och det är möjligt att tilldela olika behörigheter till olika anslutande parter. Exempelvis kanske en part kan skicka meddelanden men inte läsa dem. Hela REST-delen är naturligtvis valfri och avslagen per default.

Förbättrad sökbarhet och möjlighet att byta e-postadress på användare

Administratörer i användargränssnittet har från och med 3.6 bättre möjlighet att söka på användare. Man kan se mer information om användarna och man kan se de inbjudningsförsök som gjorts. Dessutom kan man numera som administratör ändra användarens namn och e-postadress.

På agendan

SKL Säker digital kommunikation

Därefter kommer stöd för SKL:s Säker digital kommunikation (SDK). TDialog kommer att användas för pilotarbete under hösten och vi kommer implementera stöd för att skicka och ta emot meddelanden genom SDK-ramverket. Exakt när det kommer i en releasad version är till stor del beroende av när SDK-ramverket går i produktion.

Läs mer här www.tdialog.com eller maila info@Tdialog.com